Translation: from turkish

AYASTAFANOS MUAHEDESİ

 • 1 muahede

  [mua:hede]
  阿́ is. 旧́ 条约; 协定, 协议书; 合同, 契约, 公约: dostluk \muahedesi 友好条约 gizli \muahede 秘密条约 ikamet \muahedesi 租房合同 suhl \muahedesi 和平条约 teslimiyet \muahedesi 降约 ticaret \muahedesi 商务合同
  ◇ \muahede akdetmek 缔结条约, 订立合同 \muahedelere riayet etmek 遵守合同条件 \muahedeyi feshetmek 废除条约

  Türkçe-Çince Sözlük > muahede

 • 2 mütareke

  [müta:reke]
  阿́ is. 停战, 休战; (暂)停战协定: \mütareke anlaşması (或 muahedesi) 停战协定 \mütareke müzakeresi 停战谈判 \mütareke teklifi 停战建议 Mütareke sulhun müjdesidir. 停战是和平的好预兆。
  ◇ \mütareke etmek (或 yapmak) 订立停战协定

  Türkçe-Çince Sözlük > mütareke

 • 3 sulh

  阿́ is.
  1. 和平: \sulh akdi 缔结和约 \sulh emniyeti 和平的保障 \sulh komitesi 和平委员会 \sulh konferansı 和平会议 \sulh muahedesi 和约 \sulh müzakeresi 和平谈判, 和谈 \sulh perisi 和平天使 \sulh şartları 和平条件 \sulh vakti (或 zamanı) 和平时期 Yurtta sulh, cihanda sulh. 国家要和平, 世界要和平。
  2. 安静, 安宁, 宁谧
  3. 和解, 调解: \sulh hakimi 调解法官 \sulh mahkemesi 调解法庭, 治安法庭
  ◇ \sulh içinde beraber (或 bir arada) yaşamak 和平共处 \sulh olmak 说妥, 达成协议: Yüz bin lira alacaklı iken kırk bin liraya sulh oldu. 他本来该拿10万里拉, 却说妥了拿4万里拉。Evvelâ kapıyı yedi yüz milyon liradan açtı, nihayet beş yüz milyona sulh oldu. 他开价7亿里拉, 最后以5亿里拉成交。

  Türkçe-Çince Sözlük > sulh

 • 4 muahede

  а догово́р, соглаше́ние, пакт

  muahede akdetmek — заключа́ть догово́р

  muahedeyi feshetmek — расто́ргнуть догово́р

  muahedelere riayet etmek — соблюда́ть усло́вия догово́ра

  ademi tecavüz muahedesi — догово́р (пакт) о ненападе́нии

  Büyük Türk-Rus Sözlük > muahede

 • 5 ticaret

  (-ti)
  а
  1) торго́вля, комме́рция

  ticaret bakanlığı — министе́рство торго́вли

  ticaret bankası — комме́рческий банк

  ticaret borsası — торго́вая би́ржа

  ticaret evi — торго́вый дом, фи́рма

  ticaret filosu — торго́вый флот

  ticaret mektebi — комме́рческое учи́лище

  ticaret merkezi — торго́вый (комме́рческий) центр

  ticaret muahedesi — торго́вый догово́р

  ticaret mümessili — торго́вый представи́тель, торгпре́д

  ticaret odası — торго́вая пала́та

  dış ticaret или haricî ticaret — вне́шняя торго́вля

  2) бары́ш, при́быль; вы́года; вы́игрыш

  ticaret bırakmak — приноси́ть при́быль

  ticaret etmek — а) торгова́ть, занима́ться торго́влей (комме́рцией); б) получа́ть бары́ш, извлека́ть при́быль

  hem ticaret hem ziyaret — соедини́ть прия́тное с поле́зным

  Büyük Türk-Rus Sözlük > ticaret

Look at other dictionaries:

 • AYASTAFANOS MUAHEDESİ — 3 Mart 1878 Rusya ile Osmanlılar arasında ilk olarak yapılan bir anlaşmadır. (28 Safer 1295) Tarihte buna Ayastafanos Mukaddemat ı Sulhiyesi denir. Anlaşma maddeleri tatbik edilememiştir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.