Translation: from turkish

ATEŞ-DÂN

 • 1 ateş

  костёр (м) ого́нь (м) пла́мя (с)
  * * *
  1) ого́нь

  ateş başı — у огня́

  ateşe dayanaklı — огнеупо́рный

  ateşten indirmek — снять с огня́ (напр. кастрюлю и т. п.)

  ateşe vurmak — поста́вить на ого́нь ( для варки)

  ateşi uyandırmak — разжига́ть угаса́ющий ого́нь

  ateş yakmak — разводи́ть ого́нь

  2) жар, [высо́кая] температу́ра

  ateşini almak — а) измеря́ть температу́ру; б) снижа́ть температу́ру

  ateşi çıktı / yükseldi — у него́ подняла́сь / повы́силась температу́ра

  ateşi düştü — у него́ температу́ра спа́ла

  ateş gibi yanmak — горе́ть, быть в жару́ / в лихора́дочном состоя́нии

  ateşi var — у него́ жар

  3) перен. вспы́льчивость, горя́чность

  ateşi başına vurdu — кровь бро́силась ему́ в го́лову, он пришёл в исступле́ние / си́льное возбужде́ние / в я́рость

  ateş kesilmek — а) вспыли́ть, вы́йти из себя́; б) горе́ть (на работе и т. п.)

  ateş püskürtmek / saçmak / yağdırmak — негодова́ть, неи́стовствовать

  ateşi sönmek / soğumak — успока́иваться, утихоми́риваться

  4) воен. ого́нь, стрельба́, пальба́

  ateş açmak — открыва́ть ого́нь

  ateş almamak — дава́ть осе́чку

  ateş altına almak — взять под обстре́л

  ateş desteği — огнева́я подде́ржка

  ateş etmek — вести́ ого́нь, стреля́ть

  ateş kesmek — прекраща́ть ого́нь / стрельбу

  ••

  ateş olmayan yerden duman çıkmazпосл. нет ды́ма без огня́

  ateş düştüğü yeri yakarпосл. беду́ ощуща́ет то́лько тот, на кого́ она́ сва́ливается

  ateşe vursa duman vermezпосл. у него́ среди́ зимы́ сне́га не вы́просишь

  - ateş ağzına atılmak
  - ateşe atmak
  - ateş bacağı sarmak
  - ateş saçağı sarmak
  - ateş basmak
  - ateş çıktı
  - ateş düşmek
  - ateş gibi
  - ateşten gömlek
  - ateşle oynamak
  - ateşe tutmak
  - ateş vermek
  - ateşe vermek
  - ateşine yanmak
  - iki ateş arasında

  Türkçe-rusça sözlük > ateş

 • 2 ateş bacağı sarmak

  = ateş saçağı sarmak принима́ть угрожа́ющий оборо́т (о деле, обстановке и т. п.)

  Türkçe-rusça sözlük > ateş bacağı sarmak

 • 3 ateş boyu

  Türkçe-rusça sözlük > ateş boyu

 • 4 ateş saçağı sarmak

  Türkçe-rusça sözlük > ateş saçağı sarmak

 • 5 ateş

  костер, огонь
  - ateş alma
  - ateş almak

  İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Türkçe-Rusça Sözlük ve Rus-Türkçe Sözlük > ateş

 • 6 dan

  conj. than, whence
  --------
  interj. pop
  --------
  n. Dan
  --------
  prep. from, off

  Turkish-English dictionary > dan

 • 7 ates

  [T ates, Az atäs, from P atesh]: fire

  A Concise Gagauz Dictionary with etymologies and Turkish, Azerbaijani and Turkmen cognates > ates

 • 8 dan

  [Az dan, Tk dang, from OT *tang]: dawn, daybreak

  A Concise Gagauz Dictionary with etymologies and Turkish, Azerbaijani and Turkmen cognates > dan

 • 9 ateş

  ateş Feuer n; Begeisterung f; MED Fieber n, erhöhte Temperatur; fig Jähzorn m, Hitzköpfigkeit f;
  ateş açmak das Feuer eröffnen;
  ateş almak Feuer fangen; sich aufregen; beschossen werden;
  yüzümü ateş bastı mir schoss das Blut in den Kopf;
  -e (bir el)ateş etmek einen Schuss abfeuern auf A;
  ateş gecesi Johannisnacht f (24. Juni);
  ateş gibi glühend heiß; voller Elan;
  ateş pahasına sündhaft teuer;
  kendini ateşe atmak sich ins Unglück stürzen; sein Leben riskieren;
  ateşe dayanıklı feuerfest;
  -i ateşe tutmak anwärmen (A); unter Beschuss nehmen;
  -i ateşe vermek in Brand stecken (A); jemanden in Panik versetzen; ein Land ins Verderben stürzen;
  ateşi kesmek MIL das Feuer einstellen;
  ateşle oynamak fig mit dem Feuer spielen;
  ateşten indirmek vom Feuer oder Herd nehmen

  Türkçe-Almanca sözlük > ateş

 • 10 -dan

  - dan Suffix - den

  Türkçe-Almanca sözlük > -dan

 • 11 ateş

  波́
  is.
  1. 火, 烈火: Ateşe dokunma, yanarsın. 别碰火, 小心烧伤。Uygarlık ateşten doğmuştur. 文明产生于火。
  2. 火灾, 大火: Ateş öteki eve sıçradı. 大火已蔓延到了对面的房子。
  3. 火炉: \ateş kafesi (壁炉)挡火板 \ateş tuğla 耐火砖 Yemeği ateşten indirdim. 我把饭从炉子上端下来了。
  4. (枪炮)射击: \ateş alanı 射程, 火力范围 \ateş hattı (或 boyu) 军́ 火线, 前线 \ateş idaresi 军́ 射击控制 \ateş teatisi 军́ 对射, 交火 Top ateşi geceye kadar sürdü. 炮击一直持续到夜里。
  5. 体温; 发烧: Hastanın ateşi yükseldi. 病人的体温升上去了。İki gün içinde ateş düştü, ağrılar, sızılar hafifledi. 两天内, 烧退了, 疼痛减轻了。Ateşi kırk dereceyi aşmıştı; zavallı kendinde değildi. 他发烧40多度, 已不醒人事了。
  6. 转́ 热情, 激情, 强烈的感情: O, bir zamanlar pek çoşkundu, sonra sonra ateşini kaybetti. 他一度曾非常活跃, 后来他这种火劲没有了。
  7. 转́ 火坑, 危险, 灾难
  s. 火红的, 红色的, 火红色的
  ünl. 军́ 开火!
  ◇ \ateş açmak 开火, 射击 \ateş almak 1) 燃烧, 着火 2) 发射 3) 转́ 生气, 发火, 激动 \ateş bacayı sarmak 火上房, 大难临头 \ateş basmak 1) 发烧 2) 害羞, 害臊 3) 脸红, 浑身发热: Başka zaman olsa çır çır çırpınırdım, deli çıkardım, her yanımı ateşler basardı. 要是在其他时候, 我会惊慌失措, 会恼羞成怒, 会浑身发热。\ateş boyu 战场 \ateş çıkmak 发生火灾, 着大火 \ateş etmek 射击, 开枪, 开炮: Dur, yoksa ateş ederim. 站住, 不然我就要开枪啦!Hepsi de aynı anda ateş ederek hedefi kalbura çevirmişlerdi. 大家几乎是同时开火, 把靶子打得满是窟窿。\ateş gibi 1) 火一样热的, 火热的 2) 勤奋的, 积极的, 活跃的, 主动的, 聪明的, 有才华的 \ateş gibi yanmak 发高烧: Başı hem zonkluyor hem de ateş gibi yanıyor. 他的头痛得厉害, 又烧得发烫。\ateş gömleği 医́ 丹毒 \ateş huylu 脾气暴躁的, 火暴脾气的: O asabî denecek kadar hırçın, ele avuca sığmaz ve ateş huylu bir kızdı. 她曾经是一个神经质暴躁、放荡不羁而又火暴脾气的女孩。\ateş kesilmek 1) 非常生气, 火冒三丈 2) 后来变得勤奋(积极、活跃), 浪子回头 \ateş kesmek 停火 \ateş pahası (na) 非常昂贵的 \ateş parçası 1) 非常勤奋的, 非常积极的, 非常能干的 2) 非常调皮的 \ateş püskürmek 火冒三丈, 大发雷霆, 怒气冲天, 暴跳如雷: Bekçi, kırılan camı görünce ateş püskürmüş. 看门人一看见打碎的窗户, 暴跳如雷。Müdür Bey bugün ateş püskürüyor, sanki yanına gideyim demeyin. 经理大人今天正在气头上, 你小心点儿!可别到他跟前去!\ateş saçağı sarmak 火上房, 大难临头 \ateş saçmak 1) 开火, 开炮 2) 怒不可遏, 大发雷霆 \ateş sarmak 1) 被火包围 2) 激动, 兴奋 \ateş tutmayan saha 1) (发动机中的)死点空间 2) (雷达)盲区 3) 死角, 死界 \ateş vermek 点火, 放火 \ateş yağdırmak 1) 扫射 2) 对周围的人说重话, 伤众 \ateş yağmak 大祸临头, 掉入火坑 \ateş yakmak 点燃, 放火 -i \ateşe atmak 使不幸, 使入火坑: Bu çocuk bile bile kendini ateşe atıyor. 这孩子是自己眼睁睁地往火坑里跳。\ateşe dayanıklı 耐火的 \ateşe göstermek 1) 加热, 烧热 2) 枪击, 炮击 \ateşe kesmek 烧坏, 烧毁 \ateşe körükle (或 kürekle) gitmek 火上浇油 \ateşe tutmak 1) 加热, 烧热 2) 枪击, 炮击 -i \ateşe vermek 1) 纵火, 放火: Adamın evini geceleyin ateşe vermişler. 他们夜里放火烧了那人的房子。 2) 使惊慌失措 3) 使处于水深火热之境地 \ateşe vurmak 烧(饭) \ateşe yakmak 点燃 \ateşe yanmak 付之一炬, 付之东流 \ateşe yürümek 跨越火海刀山, 不怕死, 勇敢无畏 \ateşı başına vurmak 大发雷霆, 暴怒 -in \ateşi çıkmak 发烧 -in \ateşi düşmek 退烧 \ateşi ellemek 玩火: Hey akılsız çocuk, ateşi ne diye ellersin? 嘿, 傻孩子, 为什么玩火呀?\ateşi körüklemek 煽风点火, 火上浇油 -in \ateşi soğumak 变得消沉 -in \ateşi sönmek 变得消沉 \ateşi uyandırmak 使即将熄灭的火旺起来 -in \ateşi yükselmek 发烧: Ateşi yükselince çok fena olmuş. 他一发烧就很难受。\ateşin ağzına atılmak 使自己陷于危险境地 -in \ateşine yanmak 因某人而受损失, 因某人而受害, 背黑锅 \ateşini almak 1) 降低体温, 使退烧 2) 量体温 \ateşle oynamak 玩火, 干非常危险的事 \ateşler içinde 发高烧 \ateşten gömlek 苦难经历, 磨难, 煎熬: Ayrılık ateşten gömlek, derler. 常言说, 离别是一种煎熬。
  ◆ Ateşe vursan duman vermez. 小气鬼一毛不拔。Ateşle barut bir arada olmaz. 孤男寡女, 干柴烈火。

  Türkçe-Çince Sözlük > ateş

 • 12 dan dan

  zf. 粗暴地, 无礼地, 唐突地: Dan dan konuşuyor. 他大吵大闹着。

  Türkçe-Çince Sözlük > dan dan

 • 13 dan dun

  is.
  1. 枪声大作, 枪声砰砰响
  2. 毫无意义, 空洞
  ◇ \dan dun etmek 1) 枪声大作, 枪声砰砰响 2) 胡说八道, 空谈, 废话连篇 \dan duna gitmek 变得毫无意义

  Türkçe-Çince Sözlük > dan dun

 • 14 ateş

  п
  1) прям., перен. ого́нь, пла́мя

  ateş başı — у огня́, ме́сто побли́же к огню́

  ateşe dayanıklı gereç — огнеупо́рный материа́л

  ateşe dayanır çamur — огнеупо́рная гли́на

  2) пожа́р

  ateş çıktı — возни́к пожа́р

  3) жар, [высо́кая] температу́ра; лихора́дка

  ateşini almak — измеря́ть температу́ру (у больного)

  4) перен. вспы́льчивость, горя́чность
  5) ого́нь воен.; стрельба́, пальба́

  Büyük Türk-Rus Sözlük > ateş

 • 15 alabanda ateş

  Breitseite f
  \alabanda ateş etmek eine Breitseite abfeuern

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > alabanda ateş

 • 16 ateş

  ateş s
  1) Feuer nt
  \ateş almak Feuer fangen
  \ateş püskürmek ( fam) Gift und Galle spucken
  birine \ateş vermek jdm Feuer geben
  \ateşiniz var mı? haben Sie Feuer?
  \ateşle oynamak (a. fig) mit dem Feuer spielen
  Olimpiyat A\ateşi das olympische Feuer
  2) ( silah atma) Feuer nt
  \ateş! mil feuer!
  \ateş açmak/kesmek das Feuer eröffnen/einstellen
  \ateş etmek feuern, schießen
  bir el \ateş etmek einen Schuss abfeuern
  3) Flamme f
  \ateş olmayan yerden duman çıkmaz ( prov) kein Rauch ohne Flamme
  bir şeyi kısık \ateşte pişirmek etw auf kleiner Flamme kochen
  4) Fieber nt, Temperatur f
  \ateş düşürmek das Fieber senken
  \ateşi çıkmak Fieber bekommen
  ( hafif) \ateşi olmak (erhöhte) Temperatur haben
  ( yüksek) \ateşi olmak (hohes) Fieber haben
  40 derece \ateşi olmak 40 Grad Fieber haben
  çocuğun \ateşi var das Kind hat Fieber
  dışarısı \ateş gibi ( fam) draußen ist es glühend heiß

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > ateş

 • 17 ateş balığı

  zool ( sardalye) Sardine f

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > ateş balığı

 • 18 ateş böceği

  zool Leuchtkäfer m, Glühwürmchen nt

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > ateş böceği

 • 19 ateş çiçeği

  bot Prachtsalbei m

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > ateş çiçeği

 • 20 ateş etme komutu

  mil Feuerbefehl m

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > ateş etme komutu

Look at other dictionaries:

 • ATEŞ-DÂN — f. Mangal, ocak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • DAN — Arabca, Farsça veya bazı Türkçe kelimelerin sonuna takılarak, âlet ismi veya sıfat yapılır. Meselâ: Ateş dan $ : Mangal. Cüz dan $ : Cüz kabı, çanta …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • List of Maverick episodes — James Garner and Suzanne Storrs The following is an episode list for ABC s 1957 comedy western television series, Maverick, created by Roy Huggins and starring James Garner, Jack Kelly, Roger Moore …   Wikipedia

 • 3. Jänner — Der 3. Januar (in Österreich und Südtirol: 3. Jänner) ist der 3. Tag des Gregorianischen Kalenders, somit bleiben 362 (in Schaltjahren 363) Tage bis zum Jahresende. Historische Jahrestage Dezember · Januar · Februar 1 …   Deutsch Wikipedia

 • Yunus-Nadi-Preis — Der Yunus Nadi Preis (türkisch: Yunus Nadi Ödülleri) ist ein seit 1946 vergebener Literaturpreis in der Türkei. Er ist der älteste noch stattfindende Literaturwettbewerb des Landes.[1] Benannt ist er nach dem türkischen Journalisten Yunus Nadi… …   Deutsch Wikipedia

 • Yunus Nadi Ödülleri — Der Yunus Nadi Preis (türkisch: Yunus Nadi Ödülleri) ist ein seit 1946 vergebener Literaturpreis in der Türkei. Er ist der älteste noch stattfindende Literaturwettbewerb des Landes.[1] Benannt ist er nach dem türkischen Journalisten Yunus Nadi… …   Deutsch Wikipedia

 • 500 miles d'Indianapolis 1969 — L Eagle Ford amenée à la 6e place finale par Joe Leonard. Les 500 miles d Indianapolis 1969, courus sur l Indianapolis Motor Speedway et organisés le vendredi 30 mai 1969, ont été remportés par le pilote américain Mario Andretti sur une Hawk Ford …   Wikipédia en Français

 • Traducciones de Harry Potter — Las novelas fantásticas de la serie Harry Potter, escritas por la autora británica J. K. Rowling, se han convertido en unas de las obras más leídas de la literatura infantil en la historia, con lectores de todas las edades en muchos países. Se… …   Wikipedia Español

 • Traductions de Harry Potter — La série de romans fantastiques Harry Potter, écrite par J. K. Rowling est devenue l une des œuvres de littérature jeunesse les plus lues de l histoire, avec des lecteurs de tous âges et provenant de multiples pays. En mai 2008, les ventes… …   Wikipédia en Français

 • Liste von Jazzmusikern — Abk. Instrument acc Akkordeon acl Altklarinette afl Altflöte arr Arrangement as Altsaxophon b Bass bar …   Deutsch Wikipedia

 • Liste europäischer Western — In der Liste europäischer Western werden im Kino gezeigte abendfüllende Western aufgeführt, deren Produktion hauptsächlich als europäisch anzusehen ist. Filme, die nach dem 19. Jahrhundert spielen, werden nur in gesonderten Fällen geführt.… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.