Translation: from greek to english

470e

 • 1 αὐτόθεν

  αὐτόθεν, before a conson. sts. [full] αὐτόθε, Theoc.5.60, Supp.Epigr.2.293 (Delph., iii/ii B. C.): Adv.
  I of Place, = ἐξ αὐτοῦ τοῦ τόπου, from the very spot: freq. with a Prep., αὐ. ἐξ ἕδρης straight from his seat, without rising, Il.19.77;

  αὐ. ἐξ ἑδρέων Od.13.56

  , cf. 21.420;

  ἐκ τοῦ Ἄργους αὐ. Th.5.83

  ;

  Ἄργεος ἐξ ἱεροῖο αὐ. Theoc.25.171

  : rare in Trag.,

  σὺ δ' αὐ. μοι χαῖρε

  from where you stand, not coming nearer,

  S. OC 1137

  ; τῶν μὲν αὐ. τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος some from the country itself, others.., Hdt.1.64; αὐ. παρασκευῇ ἐπιέναι with a force raised on the spot, Th.6.21; αὐ. πολεμοῦντα βιοτεύειν live on the country, Id.1.11;

  ὅπως αὐ. αὐτῷ τὰ σώματα καὶ τὴν γνώμην παρασκευάζοιντο X.Ages.1.28

  ;

  οἱ αὐ.

  the natives,

  Th.2.25

  , 6.21, cf. 4.129; χρυσὸς αὐ.

  καθαρός

  in its native state,

  Plb.34.10.12

  ;

  ἐνθένδ' αὐ. Ar.Ach. 116

  ;

  ὕδωρ αὐ. ποθὲν συλλειβόμενον Luc.Alex.13

  .
  2 from oneself, of one's own accord, spontaneously, Demetr.Eloc.32;

  αὐ. εἰδέναι τι Dam. Pr. 351

  .
  II of Time, as we say on the spot, i.e. at once, immediately, Il.20.120, A.Supp. 102, Hdt.8.64, Th.1.141;

  δῆλός ἐστιν αὐ. Ar.Eq. 330

  , cf.Ec. 246, Pl.Grg. 470e;

  λέγετε αὐ. Id.Smp. 213a

  .
  2 obuiously, αὐ. ἐκφανής self-evident, Cleom.1.8;

  αὐ. γνώριμος Muson. Fr.1p.2H.

  ;

  αὐ. πρόδηλον S.E.P.2.164

  ;

  αὐ. φαίνεσθαι Plu.2.930a

  ;

  αὐ. ἐναργής Plot.5.5.1

  .
  3 hastily, Plb.5.35.13, al., D.S.1.37.
  III merely, only, dub. in Pl.Sph. 22cb, cf. Plu.2.631d, Luc.Merc.Cond.4.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > αὐτόθεν

 • 2 διανοέω

  A have in mind, Philostr.Im.2.1:—but in early writers always [suff] διανο-έομαι, [tense] fut. - νοήσομαι: [tense] aor. διενοήθην, part. διανοηθείς in pass. sense, Pl.Lg. 654c: [tense] aor. [voice] Med.

  - ησάμην D.S.20.3

  : [tense] pf.

  διανενόημαι Pl.Alc.1.106a

  : ([etym.] νοέω):—to be minded, intend, purpose, c. inf. [tense] pres., [tense] fut., or [tense] aor., Hdt.2.121.δ and 126, Ar.Lys. 724, Pl.R. 504e, etc.;

  μηδὲ δ. περὶ παραθήκης ἄλλο γε ἢ ἀποδιδόναι Hdt.6.86

  .

  δ; διανενοημένοι βοηθεῖν Th.4.72

  , cf. 7.56;

  δ. τὴν ἀπόβασιν Id.4.29

  ;

  διανοήθητε ἢ ὑπακούειν ἢ μὴ εἴξοντες Id.1.141

  ; ὑπουργεῖν ἃ διανοούμεθα (sc. ὑπουργεῖν) Antipho 4.3.4.
  II have in mind, τι Hp.VM7; τί διανοούμενος εἶπε what he really meant by his words, Pl.Tht. 184a; περί τινος δ. οὑτωσί, ὀρθῶς περί τι, Id.Lg. 644d, 686d: c. acc. et inf., think or suppose that.., Id.Prt. 324b, etc.: c. gen. abs.,

  διανοεῖσθαί τινων ὡς διαλλαγησομένων Id.R. 470e

  : abs., think,

  λέγω νοῦν ᾧ δ... ἡ ψυχή Arist.de An. 429a23

  ;

  τὸ διανοεῖσθαι

  the process of thought,

  Pl. Tht. 189e

  ; opp. νοεῖν, Arist.de An. 408b25.
  2 bethink oneself, LXXGe.6.6.
  III with Advbs., to be minded or disposed so and so, ἄλλως πως πρός τινας, Pl.R. 343b;

  κακῶς δ. περὶ τῶν οἰκείων Isoc. 1.35

  : with ὡς and part., ὅταν ὡς πετόμενοι διανοῶνται when they are affected as if flying, Pl.Tht. 158b.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > διανοέω

 • 3 παιδεία

  A rearing of a child, A. Th.18.
  2 training and teaching, education, opp. τροφή, Ar.Nu. 961, Th.2.39(pl.);

  π. καὶ τροφή Pl. Phd. 107d

  , Phlb. 55d.
  3 its result, mental culture, learning, education,

  ἡ π. εὐτυχοῦσι κόσμος, ἀτυχοῦσι καταφύγιον Democr.180

  , cf. Pl. Prt. 327d, Grg. 470e, R. 376e, Arist.Pol. 1338a30, etc.;

  τῆς Λακεδαιμονίων π. Pl.Prt. 343a

  : in pl., parts or systems of education, Id.Lg. 653c, 804d.
  4 culture of trees, Thphr.CP3.7.4.
  6 anything taught or learned, art, science, π. ἱερή, of medicine, IG14.2104.
  7 chastisement, LXX Pr.22.15, Ep.Hebr.12.5.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > παιδεία

 • 4 τίς

  B Interrog. Pron. τίς, Elean and [dialect] Lacon. τίρ (q.v.), τί:—gen. [dialect] Ep. and [dialect] Ion.

  τέο Il.2.225

  , Herod.8.1, etc., or

  τεῦ Od.15.509

  , Hdt.5.106, etc.; Trag. and [dialect] Att.

  τοῦ A.Pr. 614

  , Ar.Nu. 1223, etc.; [dialect] Ion., Trag., and [dialect] Att.

  τίνος Simon.154

  , Hdt.6.80, A.Pr. 563 (anap.), S.Aj. 892, Ar Ach. 588, etc.; dat. [dialect] Ion.

  τέῳ Hdt.1.11

  , al. (as fem., 4.155); no dat. in Hom. or Hes.; Trag. and [dialect] Att.

  τῷ S.Ant. 401

  , D.19.60, etc.; [dialect] Aeol.

  τίῳ Sapph.104

  ; τίνι first in Pi.N.7.57, A.Pers. 715 (troch.), S.OT10, Ar. Ach. 919, Hdt.3.38, Th.1.80, D.20.115, etc.; acc.

  τίνα Il.5.703

  , etc.; neut.

  τί 1.362

  , etc.: dual τίνε (elided) Ar.Av. 107: pl.. nom.

  τίνες Od. 1.172

  , etc.; neut.

  τίνα Pl.Phd. 102a

  , Aeschin.2.81, Hipparch.1.1.4, Gem.17.12, Ep.Hebr.5.12; gen. [dialect] Ep.

  τέων Il.24.387

  , Od.20.192, and as monosyll. 6.119, 13.200; Trag. and [dialect] Att.

  τίνων S.El. 1476

  , OC 2, Ar.Nu. 1089, etc.; dat. τίσι first in S.OT 1126, Ar.Ra. 1455, Pl.R. 332d, etc. (no dat. in Hom. or Hes.); also

  τοῖσι S.Tr. 984

  (anap.); [dialect] Ion.

  τέοισι Hdt.1.37

  , cf. 2.82 (v.l. ὁτέοισι); [dialect] Aeol.

  τίοισι Sapph.168

  ; acc.

  τίνας S.OC 115

  , Ar.Av. 370 (troch.); neut.

  τίνα Arr.Epict.1.30.3

  ; [dialect] Boeot. τά Pi.O.1.82 (Adv.); Megar.

  σά Ar.Ach. 757

  , 784 (Adv.): of the pl. Hom. uses only nom. τίνες with gen. τέων; ποῖος (what? which?) is sts. preferred (esp. in neut. pl.) to the Adj. τίς, e.g. τὰ ποῖα ταῦτα χρήματα; Ar.Nu. 1270, cf. 1337, Th. 621, Pl.Cra. 391e, 395d, 406d; v. ποῖος 1.3 and IV:
  I in direct questions, who? which? neut. what? which? ὦ ξεῖνοι, τίνες ἐστέ; Od.9.252; τί νύ μοι μήκιστα γένηται; 5.299; τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε; 17.446; τίς ἀχώ, τίς ὀδμὰ προσέπτα μ' ἀφεγγής; A.Pr. 115 (lyr.), cf. 561 (anap.), etc.; properly at the beginning of the sentence; but this position may be varied,
  b for emphasis, ἃ δ' ἐννέπεις, κλύουσα τοῦ λέγεις; S.OC 412, cf. El. 1191; πόλις τε ἀφισταμένη τίς πω.. τούτῳ ἐπεχείρησε; Th.3.45; esp. when the Verb begins the sentence, δράσεις δὲ δὴ τί; E.HF 1246; ἦλθες δὲ κατὰ τί; Ar.Nu. 239; διαφέρει δὲ τί; D.18.205.--The person freq. follows in gen. pl., as τίς θεῶν; Il.18.182, etc.; and of things or conditions, τί is freq. with the genit. sg., of all genders, πρὸς τί χρείας; S.OT 1174; ἐλπίδων ἐς τί; Id.OC 1749 codd. (lyr.);

  κἀνήρετ' ἐν τῷ πράγματος κυροῖ ποτε Id.Aj. 314

  , etc.
  2 sts. as the predicate, τίς ὀνομάζεται; what is he named? E.Ph. 123; so also may be expld. the union of τίς with a demonstr. or possess. Pron., or with a Noun preceded by the Art., τί τοῦτ' ἔλεξας; S.Ph. 1173 (lyr.); τί ἐστι τουτί; τίς ὁ τρόπος τοῦ τάγματος; Id.Ichn.114; also with Pron. in pl., τί ταῦτα; E.Ph. 382, Andr. 548, etc.; τί γὰρ τάδ' ἐστίν; Ar.Nu. 200; τί ποτ' ἐστίν, ἂ διανοούμεθα; Pl.Tht. 154e; τί ποτ' ἐστὶ ταῦτα; ib. 155c;

  σκεπτέον τί τὰ συμβαίνοντα Id.Grg. 508b

  ; so τί is used as predicate of a masc. or fem. subject, τί νιν προσείπω; A.Ch. 983(997); τί σοι φαίνεται ὁ νεανίσκος; Pl.Chrm. 154d:—also τίς δ' ὅδε Ναυσικάᾳ ἕπεται; who is this that follows N.? Od.6.276; τίς δ' οὗτος ἔρχεαι; Il.10.82, cf. Alc.84.1, S.El. 328, 388, Ant.7, 218, E.Hec. 501, Pl.Cri. 43c; and in the reverse order, τήνδε τίνα λεύσσω.. ; who is this I see? E.IA 821; τίνι οὖν τοιούτῳ φίλους ἂν θηρῴην; with what means of such kind.. ? X.Mem.3.11.9; τί τοσοῦτον νομίζοντες ἠδικῆσθαι; Id.Smp.4.53; τί με τὸ δεινὸν ἐργάσῃ; what is the dreadful thing which.. ? E.Ba. 492, cf. S.OC 598, 1488, etc.; τίν' ὄψιν σὴν προσδέρκομαι; what face is this I see of thine? E.Hel. 557; παρὰ τίνας τοὺς ὑμᾶς; who are 'you' to whom [I am to come]? Pl.Ly. 203b:—the Art. is exceptionally added to τίς, when it leads up to a word which requires the Art., ληφθήσει.. Πανήμου εἰκάδι· καὶ Λῴου τῇ--τίνι; τῇ δεκάτῃ on the twentieth of the month Panemus and of Loüs on the -- what day? the tenth, Call.Epigr.46:—in Com.also τὸ τί; what is that? Ar.Nu. 775, Pax 696, Av. 1039, Pl. 902, etc.; τοῦ τίνος χάριν; UPZ6.29 (ii B.C.); and with pl. Art., τὰ τί; Ar. Pax 693.
  3 with prop. names treated as appellatives (v. τις indef. 11.6b), τίς ἆρα Κύπρις ἢ τίς Ἵμερος; S.Fr. 874; τίς σε Θηρικλῆς ποτε ἔτευξε; Eub.43; τίς.. Χίμαιρα πύρπνοος; Anaxil.22.3.
  4 τίς ἂν θεῶν.. δοίη; like πῶς ἄν, would that some one.., S.OC 1100, cf. A.Ag. 1448 (lyr.).
  5 a question with τίς often amounts to a strong negation, τῶν δ' ἄλλων τίς κεν οὐνόματ' εἴποι; Il.17.260; τίς ἂν ἐξεύροι ποτ' ἄμεινον; Ar.Pl. 498; τίνες ἂν δικαιότερον.. μισοῖντο; Th.3.64, etc.
  6 sts. two questions are asked in one clause by different cases of τίς; ἡ τίσιν τί ἀποδιδοῦσα τέχνη δικαιοσύνη ἂν καλοῖτο; Pl.R. 332d;

  τί λαβόντα τί δεῖ ποιεῖν D.4.36

  :—a like doubling of the question lies in the union of τίς with other interrog. words, τίς πόθεν εἰς ( εἶς codd.) ἀνδρῶν; Od.1.170, cf. S.Tr. 421.
  7 τίς with Particles:— τίς γάρ; why who? who possibly? τίς γάρ σε θεῶν.. ἧκεν; Il.18.182; v. infr. 8 f.
  b τίς δέ; ὦ κοῦραι, τίς δ' ὔμμιν.. πωλεῖται; h.Ap. 169.
  c τίς δή; who then?

  τίς δή κεν βροτὸς.. ἅζοιτ' ἀθανάτους Thgn.747

  ; τίς δῆτα; S.Aj. 518.
  8 the usages of the neut. τί; are very various:
  a τί; alone, as a simple question, what? τί γάρ; A.Th. 336 (lyr.):—on ὅτι τί; ὅτι τί δή; ὅτι δὴ τί; v. ὅτι B. 1b; on ὡς τί; v. ὡς F.1.
  b τί τοῦτο; τί ταῦτα; v. supr. 2.
  c τί μοι; τί σοι; what is it to me? to thee? S.Ph.753, etc.; c. gen., τί μοι ἔριδος καὶ ἀρωγῆς; what have I to do with.. ? Il.21.360; τί δέ σοι ταῦτα; Ar.Lys.514, cf. Ec.521 (where the answerer repeats the question in indirect form, ὅ τί μοι τοῦτ' ἔστιν;) ; ἀλλὰ δὴ τί τοῦτ' ἐμοί; Diph.32.18; τί ἐμοὶ καὶ σοί; what have I to do with thee? LXX Jd.11.12, Arr.Epict.2.19.19, Ev.Jo.2.4; τί σοὶ καὶ εἰρήνῃ; LXX 4 Ki.9.18, cf. Ho.14.9; τί πρὸσσέ; M.Ant.8.44, cf.Ev.Matt.27.4; σοὶ δὲ καὶ τούτοισι τοῖσι πρήγμασι τί ἐστι; what have you to do with these matters? Hdt.5.33; τί τῷ νόμῳ καὶ τῇ βασάνῳ; D.29.36:—folld. by a clause, τί δὲ τίν, εἰ κωτίλαι εἰμές; Theoc.15.89; or with inf., τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; 1 Ep.Cor.5.12:—v. εἰμί c.111.2.
  d τίμαθών; τί παθών; v. μανθάνω v,

  πάσχω 111.4

  .
  e τί; also often stands abs. as Adv. how? why? wherefore? Il.1.362, etc.; so too in [dialect] Att., Pl.Cri. 43c, etc.; δόμων γὰρ ζῶσι τῶνδε δεσπόται. Answ. τί ζῶσιν; how do you mean

  ζῶσι ζῶσι

  forsooth!

  E.Alc. 806

  ; Κιθαιρὼν--Answ. τί Κιθαιρών; what aboutK.? Id.Ba. 1177 codd., cf. 1182 (both lyr.); cf. τίη.
  f τί with Particles: - τί γάρ; why not? how else? and so it came to mean of course, no doubt, A.Ag. 1239, Ch. 880, Eu. 678, etc.; used in affirmative answers, Pl.Phdr. 258d, Tht. 209b, al.; to introduce an argument, Arist.Pol. 1281a14; v. γάρ 1.4:— τί δαί; v. δαί:— τί δέ; serving to pass on quickly to a fresh point, Pl.Hp.Ma. 288c, al.; τί δέ, εἰ.. ; but what, if.. ? E.Hel. 1043; τί δ' ἄν, εἰ.. ; Ar.Th. 773; τί δ' ἢν.. ; Id.Nu. 1444; τί δέ, εἰ μὴ.. ; what else but.. ? X.Oec.9.1, cf. S.OT 941, Ph. 421; so τί δὲ δή; τί δή; τί δή ποτε; why ever? why in the world? what do you mean? Pl.R. 470e, Grg. 469a, Sph. 241d, S.El. 1184:—so also τί δῆτα; how, pray? τί δῆτ' ἄν, εἰ.. ; Ar.Nu. 154:— ( τί μή; f.l. in S.Aj. 668):— τί μήν; i.e. yes certainly, much like τί γάρ; Pl.Tht. 162e, etc., prob. in S.Aj. 668:— τί μὴν οὔ; in reply to a question, Id.El. 1280 (lyr.):— τί νυ; why now? Il.1.414, etc.:— τί δ' οὔ; parenthetic, why not? as an affirmative answer, S.Ant. 460; τί οὐ καλοῦμεν; i.e. let us call, Ar.Lys. 1103; τί οὐ βαδίζομεν; etc., Pl.Prt. 310e, etc.:— τί οὖν; how so? making an objection, A.Th. 208; but τί οὖν ἔτ' ἂν σαίνοιμεν.. μόρον; ib. 704; τί οὖν οὐκ ἐρωτᾷς; Pl.Ly. 211d:— τί ποτε; v. τίπτε;
  g with Conjunctions following:—τί ὅτι.. ; why is it that.. ? Stratt.62 (f.l.), LXX Ge. 3.1, Ev.Luc.2.49, etc.:—with Conjunctions preceding, ἵνα τί; v. ἵνα B. 11.3 c.
  h with Preps.:— διὰ τί; wherefore? Ar.Pl. 1111, etc.:— ἐκ τίνος; from what cause? X.An.5.8.4:— ἐς τί; to what point? how long? Il.5.465; but also, to what end? S.Tr. 403, cf. OC 524 (lyr.):— κατὰ τί; for what purpose? Ar.Nu. 239:— πρὸς τί; wherefore? S.OT 766, 1027, etc.
  II τίς is sts. used for ὅστις in indirect questions,

  εἰρώτα δὴ ἔπειτα τίς εἴη καὶ πόθεν ἔλθοι Od.15.423

  , cf. 17.368;

  δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος A.Pr. 623

  ; οὐδ' ἔχω τίς ἂν γενοίμαν ib. 905 (lyr.);

  οὐκ ἔχω τί φῶ Id.Ch.91

  , cf. S.OC48, etc.;

  ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας X.An.3.3.18

  ; εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις ib.2.2.10; freq. in later Gr., where ὅστις is very rare,

  εἰς τὸ λογιστήριον γράφων.. τί ὀφείλεται PHib.1.29.42

  (iii B.C.), cf. PCair.Zen. 21.40, al. (iii B.C.); οὐθεὶς ἐσήμηνεν παρὰ τί ἂν τοῖς προστεταγμένοις.. οὐ κατηκολούθησαν nobody indicated why they should not have obeyed orders, PTeb.72.160, cf. 61 (b). 227 (ii B.C.); ὅστις and τίς are sts. combined,

  ὡς πύθοιθ' ὅ τι δρῶν ἢ τί φωνῶν ῥυσαίμην S.OT71

  , cf. A.Pr. 489 sq., 617, 623:—later with inf., τί πράττειν οὐκ ἔχω I do not know what to do, Aesop.67, cf. Ps.-Luc.Philopatr.29.
  b sts. not in indirect questions, whoever, whatever,

  αἰτοῦ τί χρῄζεις ἕν E.Fr.773.2

  ; ταῦτα οὐκ ἀπέστελλον πάντα, ἀλλ' ἐκλεγόμενοι τίνων αἱ τιμαὶ ἐπετέταντο whatever things had risen in price, D.56.24; τίνα δ' ἁ Κύπρις οὐκ ἐφίλησεν whomsoever K. has not loved, AP5.169 (Noss.); τίνι ἡ τύχη δίδωσι, λαβέτω Antiochusap.Ptol.Euerg.3 J.;

  λαμβανέτω τί θέλει AP12.219

  (Strat.);

  τὰν ὀνάλαν κίς κε γινύειτει IG 9(2).517.22

  (Larissa, iii B.C.); καὶ τί ἂν εἶ ( = ) λοιπόν ib.5(1).1390.50 (Andania, i B.C., nisi leg. καἴ τι ἂν, v. supr.A. 111.2e);

  τίς ἂν δὲ χεῖρα προσαγάγῃ Epigr.Gr.376a

  ([place name] Aezani);

  τίς σοφός, αὐτῷ προσκολλήθητι LXXSi.6.34

  ;

  οὐ τί ἐγὼ θίλω, ἀλλὰ τί σύ Ev.Marc.14.36

  ; τίς σοφίῃ πάντων πρῶτος, τούτου τρίποδ' αὐδῶ Orac. ap. D.S.9.3 et ap.D.L. 1.28 codd. (ὃς Cobet from Sch.Ar.Pl.9);

  χαῖρε καὶ σύ, τίς ποτ' εἶ IG9

  (2).953 ([place name] Larissa), cf. CIG 1982 ([place name] Thessalonica); in other places, as S.El. 1176, Tr. 339, OT 1144, E. Ion 324, this constr. cannot be admitted.
  c τίς = ὅστις after a neg., μή τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν ἀνὴρ ἢ γυνὴ.., τίνος ἡ διάνοια ἐξέκλινεν κτλ.; LXX De.29.18.
  d = ὅς or

  ὅσπερ, τέων.. Ζεὺς ἐπὶ σαλπίγγων ἱρὰ βοῇ δέχεται Κᾶρες ὁμοῦ Λελέγεσσι Call.Aet.3.1.60

  , cf. Del. 185, Epigr.30.2, Nic.Al.2;

  Δωροθέαν, τίς τὸν ἐμὸν ἄνδρα εἶχε Tab.Defix.Aud.10.4

  (Cnidus, ii/i B.C.), cf. 5.2,8;

  τίνας ἱερεωσύνας εἶχον ἐπενεγύων SIG705.43

  , cf. 56 (Senatus consultum, Delph., ii B.C.);

  τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι, οὐκ εἰμὶ ἐγώ Act.Ap. 13.25

  ; τίς ἔζησεν ἔτη β who lived.., IG14.1560 ([place name] Rome), cf. 1391 (ibid.);

  εὗρον γεωργόν, τίς αὐτὰ ἑλκύσῃ BGU822.5

  (ii/iii A.D.).
  2 τίς; τί; in direct or indirect questions may be construed with a part., σὺ δὲ τίς ὢν ταῦτα λέγεις; being who, i.e. who are you that.. ? Pl.Grg. 452a;

  ἐπειρέσθαι.. τίνες ἐόντες ἄνθρωποι.. ταῦτα προαγορεύουσι Hdt.1.153

  ; καταμεμάθηκας.. τοὺς τί ποιοῦντας τὸ ὄνομα τοῦτο ἀποκαλοῦσι; X.Mem.2.2.1; or in a subordinate clause, ἀλλ' ὅταν τί ποιήσωσι, νομιεῖς αὐτοὺς σοῦ φροντίζειν; ib.1.4.14; νῦν δ' ἐπειδὴ τίνος τέχνης ἐπιστήμων ἐστί, τίνα ἂν καλοῦντες αὐτὸν ὀρθῶς καλοῖμεν; Pl. Grg. 448c.
  III = πότερος; X.Cyr.1.3.17, Pl.Phlb. 52d, Ev.Matt. 27.21, Ev.Luc.5.23.
  IV τί as exclamatory Adv., how.. !

  τί ὡραιώθησαν σιαγόνες σου ὡς τρυγόνες LXX Ca.1.10

  , cf. 4.10; τί θέλω how I wish! Ev.Luc.12.49; τί στενή v.l. in Ev.Matt.7.14.
  C Prosody: τις and τίς keep [pron. full] in all cases (digamma operates in Il.6.462, etc.).
  II τί was never elided; but hiatus is allowed after τί in [dialect] Ep. τί ἢ (v. τίη), also in Com., as τί οὐ; Ar.Av. 149; τί οὖν; Id.Pl.94; τί ἔστι; Id.Nu.82, Av. 1036; τί, ὦ πάτερ; Id.Nu. 80:—a licence which is rarer in Trag., τί ἔστιν; S.Ph. 733; τί οὖν; A.Th. 208, 704, Eu. 902, S.Aj. 873 (lyr.), Ph. 100, etc.; τί εἶπας; Id.Tr. 1203, Ph. 917.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > τίς

 • 5 φιλέλλην

  A fond of the Hellenes, mostly of foreign princes, as Amasis, Hdt.2.178, cf. Plu.Ant.23; of Parthian kings, BMus.Cat.Coins, Parthia p.14, etc.;

  φ. Ἀρσάκης PAvrom.1

  A2 (i B. C.); also of Nero, SIG814.41 (Acraephiae, i A. D.); also of Hellenic tyrants, as Jason of Pherae, Isoc. 5.122: generally of Hellenic patriots, Pl.R. 470e; of Hippocrates, Sor.Vit.Hippocr.8;

  καλὸν Ἕλληνα ὄντα φιλέλληνα εἶναι X.Ages.7.4

  ; μᾶλλον φ. ib.2.31, Isoc.4.96; μάλιστα φ., of the subjects of Evagoras, Id.9.50; coupled with φιλοβασιλεύς, Com.Adesp. in Gött.Nachr.1922.31.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > φιλέλλην

 • 6 ὅπως

  ὅπως, [dialect] Ep. also and [dialect] Aeol. [full] ὅππως, [dialect] Ion. [full] ὅκως, [dialect] Dor. [full] ὁπῶς acc. to A.D.Adv.173.11: correlat. to ὡς and πῶς.
  A ADV. OF MANNER, Relat. as, in such manner as, and with interrog. force how, in what manner, rarely indef., v. infr. A. V.
  B FINAL CONJUNCTION, in such a manner that, in order that.
  A ADV. OF MANNER, how, as:
  I Relat. to ὥς or οὕτως (like ὡς), in such manner as, as:
  1 with the ordinary Constr. of the Relat.:
  a with ind.,

  ἦ τοι νόστον, ὅπως φρεσὶ σῇσι μενοινᾷς, ὥς τοι Ζεὺς τελέσειεν Od.15.111

  ;

  οὕτως ὅ... S.Tr. 330

  ;

  ὧδ' ὅ. Id.El. 1301

  ;

  οὕτως ὅ. δύνανται Th.7.67

  : sts. an analogous word replaces the antec. Adv., με τοῖον ἔθηκεν, ὅπως (for οἷον)

  ἐθέλει Od.16.208

  : freq. without any antec. expressed, ἔλθοι ὅ... ἐθέλω (sc. αὐτὸν ἐλθεῖν) 14.172 ;

  ἔρξον ὅ. ἐθέλεις Il.4.37

  , Od.13.145 ;

  χρῶ ὅ. βούλει X.Cyr.8.3.46

  ; ποίει ὅ. ἄριστόν σοι δοκεῖ εἶναι ib.4.5.50 ; ὅ. ἔχω as I am, on the spot, S. Ph. 819.
  b with [tense] fut. ind., esp. after Verbs of seeing, providing, taking care.., in the manner in which, how, that,

  οἱ Περσικοὶ νόμοι ἐπιμέλονται ὅπως μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται X.Cyr.1.2.3

  ;

  ποιέειν ὅκως μηκέτι κεῖνος ἐς Ἕλληνας ἀπίξεται Hdt.5.23

  ;

  ἐφρόντιζον ὅκως μὴ λείψομαι τῶν πρότερον γενομένων Id.7.8

  .ά, cf. Pl.Ap. 29e ;

  ἔπρασσον ὅπως τις βοήθεια ἥξει Th.3.4

  ;

  τοῦτο μηχανᾶσθαι ὅπως ἀποφεύξεται πᾶν ποιῶν θάνατον Pl.Ap. 39a

  ;

  τούτου στοχαζόμενοι, ὅπως.. ἔσονται Id.Grg. 502e

  (cf. infr.111.1 b, etc.): this [tense] fut. ind. may become opt. after a historical tense,

  ἐπεμελεῖτο ὅπως μήτε ἄσιτοι μήτε ἄποτοί ποτε ἔσοιντο X.Cyr.8.1.43

  , cf. HG7.5.3, Cyr.8.1.10, Oec.7.5, Ages.2.8 ; and ὅπως is freq. used interchangeably with such forms as δι' ὧν, ὅτῳ τρόπῳ, etc.,

  εἰσηγοῦνται μὴ δι' ὧν.. ἀσκήσουσιν, ἀλλ' ὅπως.. δόξουσι Isoc.1.4

  , cf. Th.6.11: this sense easily passes into a final sense, so that,

  τοῦτο ἀπόβαλε οὕτω ὅκως μηκέτι ἥξει Hdt.3.40

  ; οὕτω δ' (sc. ποίει)

  ὅπως μήτηρ σε μὴ 'πιγνώσεται S.El. 1296

  , cf. Ar.Ra. 905, X.Cyr.4.5.25, HG 2.4.17 ; v. infr. B.
  2 with ἄν ([dialect] Ep. κε ) and subj. in indefinite sentences, in whatever way, just as, however,

  ὅππως κεν ἐθέλῃσιν Il.20.243

  (but ὅπως ἐθέλῃσιν (without κε) Od.1.349, 6.189) ;

  οὕτως ὅκως ἂν καὶ δυνώμεθα Hdt.8.143

  ;

  οὕτως ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται X.Cyr.1.1.2

  , cf. IG22.1.13 (v B. C.), Pl.Phd. 116a, Smp. 174b, etc.
  b with opt. after historical tenses,

  οὕτως ὅ. τύχοιεν Th.8.95

  ;

  ὅ. βούλοιντο X.HG 2.3.13

  ; in a gnomic statement,

  εἰκῇ κράτιστον ζῆν ὅ. δύναιτό τις S. OT 979

  : when ἄν appears with the opt., it belongs to the Verb and not to ὅπως, ὅ. ἄν τις ὀνομάσαι τοῦτο however one might think fit to call it, D.13.4.
  3 a very common phrase is οὐκ ἔστιν ὅ. ( οὐκ ἔσθ' ὅπως ) there is no way in which.., it cannot be that,

  οὐκ ἔστι ὅκως κοτὲ σοὺς δέξονται λόγους Hdt.7.102

  , cf. Ar.Pl.18, D.18.208, al.; so οὐκ ἔστιν ὅ. οὐ, fieri non potest quin,

  οὐκ ἔσθ' ὅ. οὐ πιστὸν ἐξ ὑμῶν πτερὸν ἐξήγαγ' S.OC97

  , cf. Ar.Ach. 116, Eq. 426, Th. 882, Pl.Ap. 27e ; οὐδαμῶς ὅ. οὐ, in answer, it must positively be so, Id.Tht. 160d ; so also

  οὐκ ἂν γένοιτο τοῦθ' ὅ... οὐ φανῶ S.OT 1058

  ; οὐ γὰρ γένοιτ' ἄν, ταῦθ' ὅ. οὐχ ὧδ' ἔχειν (anacoluth. for ἔχει or ἕξει) Id.Aj. 378 : so in questions, ἔσθ' ὅ... ἔλθωμεν; Ar.V. 471 (v.l. -οιμεν) ; ἔστιν οὖν ὅ. ὁ τοιοῦτος φιλοσοφήσει; Pl.R. 495a, cf. Phdr. 262b, Tht. 154c : so, besides ind. of all tenses, οὐκ ἔσθ' ὅ. may be folld. by opt. with

  ἄν, οὐ γάρ ἐσθ' ὅπως μί' ἡμέρα γένοιτ' ἂν ἡμέραι δύο Ar.Nu. 1181

  , cf. V. 212, Isoc.12.156, Pl.La. 184c: by ind. with

  ἄν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν.. κατέστησαν Isoc. 15.206

  , cf. D.33.28 : ἄν is omitted in

  οὐκ ἔσθ' ὅπως λέξαιμι A.Ag. 620

  , cf. E.Alc.52, Ar.V. 471 (v.l. ἔλθωμεν).
  4 in Trag., etc., like ὡς in comparisons,

  κῦμ' ὅπως A.Pr. 1001

  ;

  γῄτης ὅπως S.Tr.32

  , cf. 442, 683 ;

  ὅπως δρῦν ὑλοτόμοι σχίζουσι κάρα Id.El.98

  (anap.) ; ὅπως ἁ πάνδυρτος ἀηδών ib. 1076 (lyr.), cf. Ph. 777, E.Andr. 1140 ;

  ὅκως τις καλλίης κάτω κύπτων Herod.3.41

  ; so in [dialect] Locr. Prose,

  ὅπω (ς) ξένον IG9(1).334.2

  (V B.C.).
  5 like ὡς or ὅτι, with [comp] Sup. of Advs.,

  ὅ. ἄριστα A.Ag. 600

  , IG12.44.8, etc.; ὅ. ἀνωτάτω as high up as possible, Ar. Pax 207 ; in full, οὕτως ὅ. ἥδιστα (sc. ἔχει) S.Tr. 330.
  6 with a gen. added, σοῦσθε ὅ. ποδῶν run as you are off for feet, i. e. as quick as you can, A.Supp. 837 (lyr., where however < ἔχετε> shd. prob. be added); v. infr. 111.10, ἔχω (A) B. 11.2b.
  7 sts. of Time, when,

  Τρῶες.. ὅπως ἴδον αἷμ' Ὀδυσῆος.., ἐπ' αὐτῷ πάντες ἔβησαν Il.11.459

  , cf. 12.208, Od.3.373: freq. in Hdt. with opt., whenever,

  ὅκως μὲν εἴη ἐν τῇ γῇ καρπὸς ἁδρός 1.17

  , cf. 68, 100, 162, 186, 2.13, 174, al.: in Trag. and Com., A.Pers. 198, S.El. 749, Tr. 765, Ar.Nu. 60 : with [comp] Sup. of Advs.,

  ὅ. πρῶτα

  as soon as,

  Hes.Th. 156

  ;

  ὅ. ὤκιστα Thgn.427

  ;

  ὅ. τάχιστα A.Pr. 230

  .
  8 of Place, where, dub. in Herod.3.75.
  II ὅπως is sts. used to introduce the substance of a statement, after Verbs of saying, thinking, or perceiving, that, how,

  λόγῳ ἀνάπεισον ὅκως.. Hdt.1.37

  ;

  οὐδὲ φήσω ὅκως.. Id.2.49

  , cf. 3.115, 116 ;

  τοῦτ' αὐτὸ μή μοι φράζ', ὅπως οὐκ εἶ κακός S.OT 548

  , cf. Ant. 223, Pl.Euthd. 296e ; after ἐλπίζειν, S.El. 963, E.Heracl. 1051 ; after Verbs of emotion, ἐμοὶ δ' ἄχος.., ὅπως δὴ δηρὸν ἀποίχεται grief is mine, when I think how.. (i. e. that..), Od.4.109, cf. S.Ph. 169 (lyr.); after θαυμάζω freq. in [dialect] Att.,

  θαυμάζω ὅ. ποτὲ ἐπείσθησαν Ἀθηναῖοι X.Mem.1.1.20

  , cf. Pl.Cri. 43a.
  2 οὐχ ὅ... ἀλλὰ or ἀλλὰ καὶ.. is not only not.. but.., and is expld. by an ellipsis of λέγω or ἐρῶ (cf. ὅτι IV), οὐχ ὅ. κωλυταὶ.. γενήσεσθε, ἀλλὰ καὶ.. δύναμιν προσλαβεῖν περιόψεσθε not only will you not become.., but you will also.., Th.1.35, cf. X.HG5.4.34, D.6.9 ;

  οὐχ ὅ. ὑμῖν τῶν αὑτοῦ τι ἐπέδωκεν, ἀλλὰ τῶν ὑμετέρων πολλὰ ὑφῄρηται Lys.30.26

  ;

  οὐχ ὅ. τούτων χάριν ἀπέδοσαν, ἀλλ' ἀπολιπόντες ὑμᾶς εἰς τὴν Λακεδαιμονίων συμμαχίαν εἰσῆλθον Isoc.14.27

  , cf. D.18.131, 53.13 ;

  οὐ γὰρ ὅπως.., ἀλλὰ καὶ.. Id.21.11

  ;

  οὔκουν ὅπως.., ἀλλὰ.. X.Cyr.8.2.12

  ; also

  οὐχ ὅ..., ἀλλ' οὐδέ.., οὐχ ὅ. ἀδικοῦντες, ἀλλ' οὐδ' ἐπιδημοῦντες ἐφυγαδευόμεθα Id.HG2.4.14

  ;

  οὐχ ὅ. τῆς κοινῆς ἐλευθερίας μετέχομεν, ἀλλ' οὐδὲ δουλείας μετρίας τυχεῖν ἠξιώθημεν Isoc.14.5

  ;

  διμοιρίαν λαμβάνων ἐν ταῖς θοίναις οὐχ ὅπως ἀμφοτέραις ἐχρῆτο, ἀλλὰ διαπέμπων οὐδετέραν αὑτῷ κατέλειπε X.Ages.5.1

  ;

  οὐχ ὅ. ζημιοῦν, ἀλλὰ μηδ' ἀτιμάζειν.. Th.3.42

  : so sts. μὴ ὅ. (where an imper. must be supplied), μὴ ὅ. ὀρχεῖσθαι ἀλλ' οὐδὲ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε do not think that you could dance = so far from being able to dance, X.Cyr.1.3.10.
  b οὐχ ὅ. rarely follows another clause, to say nothing of.., let alone..,

  πεπαύμεθ' ἡμεῖς, οὐχ ὅ. σε παύσομεν S.El. 796

  ; μηδ' ἐμπίδα, οὐχ ὅπως ταῦρον ἔτι ἄρασθαι δυνάμενος.. let alone a bull, Luc.Cont.8, cf. Prom.8, Pr.Im.7, Pisc. 31.
  III in in direct questions, how, in what way or manner:
  1 with ind.,
  a

  ἔσπετε νῦν μοι ὅππως δὴ.. πῦρ ἔμπεσε νηυσίν Il.16.113

  ;

  εἴπ' ἄγε μ'.. ὅππως τούσδ' ἵππους λάβετον 10.545

  ;

  εὖ μοι κατάλεξον ὅπως ἤντησας Od.3.97

  ;

  ὅπως ἠφανίσθη οὐδὲ λόγῳ εἰκότι δύνανται ἀποφαίνειν Antipho 5.26

  ;

  Ἀλκιβιάδης ἀνήχθη.. ἐπὶ κατασκοπὴν.. τοῦ οἴκαδε κατάπλου ὅπως ἡ πόλις πρὸς αὐτὸν ἔχοι X.HG1.4.11

  ;

  οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα Il.2.252

  , etc.
  2 with deliberative subj. after Verbs of deliberation, taking care, and the like ,

  λεύσσει ὅπως ὄχ' ἄριστα.. γένηται Il.3.110

  ; ἐνόησεν (gnomic [tense] aor.)

  ὅππως κέρδος ἔῃ 10.225

  ;

  ἀλλ' ἄγεθ' ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες νόστον ὅπως ἔλθῃσι Od.1.77

  , cf. 13.365 ;

  οὐκ οἶδ' ὅπως.. φῶ S.OT 1367

  , cf. Aj. 428, Lys.8.5, Pl.Men. 91d ;

  ἐπιμελητέον ὅπως τρέφωνται οἱ ἵπποι X.Eq.Mag.1.3

  , cf. Oec.7.36,37,9.14, 15.1, Pl.Grg. 515c.—Sts. the [tense] fut. and subj. are conjoined without difference of meaning,

  ἐπράττετο γὰρ.., πρῶτον μὲν ὅπως μὴ περιμείνητε.., δεύτερον δὲ ὅπως ψηφιε̄σθε.., τρίτον δὲ ὅπως μὴ ἔσται Aeschin.3.65

  , cf. X. Ages.7.7, Mem.2.2.10.—On ὅπως ἄν (κεν), v. infr. 5.
  3 with opt. after tenses of past time, τῶν ἀδῄλων ὅπως ἀποβήσοιτο ib.1.3.2, etc.: after Verbs of deliberation, being virtually orat. obliq., μερμήριξε.. Ἥρη ὅπως ἐξαπάφοιτο (orat. rect. πῶς ἐξαπάφωμαι;) Il.14.160 ;

  μερμήριζεν ὅπως ἀπολοίατο πᾶσαι νῆες Od.9.554

  , cf. 420 ;

  οὐ γὰρ εἴχομεν.. ὅπως δρῶντες καλῶς πράξαιμεν S.Ant. 271

  ;

  ἐπεμελήθημεν ὅπως ἐξαλειφθείη αὐτῷ τὰ ἁμαρτήματα Lys.6.39

  , cf. 13.32, X.Cyr.6.2.11.
  4 with opt. and ἄν freq. expressing a wish, which in orat. rect. would be expressed by

  πῶς ἄν, σκόπει ὅ. ἂν ἀποθάνοιμεν ἀνδρικώτατα Ar.Eq.81

  (v.l. ἀποθάνωμεν), cf. Nu. 760 ;

  βουλευόμενοι ὅ. ἂν τὴν ἡγεμονίαν λάβοιεν τῆς Ἑλλάδος X.HG7.1.33

  , cf. Cyr.2.1.4 ; τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται ὅ. ἂν θηρῷεν (v.l. -ῶσιν) ib.1.2.10: the opt. with ἄν and subj. sts. appear in consecutive clauses, Id.HG3.2.1.
  5 ὅπως ἄν (κεν) with the subj. is used after imper. or inf. used as imper.,

  πείρα ὅπως κεν δὴ σὴν πατρίδα γαῖαν ἵκηαι Od.4.545

  ;

  φράζεσθαι.., ὅππως κε μνηστῆρας.. κτείνῃς 1.295

  ;

  σκοπεῖτε.., ὅ. ἂν ὑμῖν πρᾶγος εὖ νικᾷ τόδε A.Supp. 233

  , etc.;

  φύλασσε.. ἔπειθ' ὅ. ἂν.. ἡ χάρις.. ἐξ ἁπλῆς διπλῆ φανῇ S.Tr. 618

  , cf. E.IA 539 : in Prose,

  ἐπιμεληθῆναι ὅ. ἂν.. X.Cyr.8.3.6

  , cf. Pl.Prt. 326a;

  μηχανᾶσθαι Id.Phdr. 239b

  , Grg. 481a, cf. Ar.Eq. 917.
  6 rarely c. inf.,

  ἐπιμελήθητε προθύμως ὅπως διπλάσια.. σῖτα καὶ ποτὰ παρασκευασθῆναι X.Cyr.4.2.37

  (v.l. -εσκευασμένα ᾖ), cf. Oec.7.29, HG6.2.32; so later ὅπως παρακολουθῆμεν ([dialect] Dor. inf.) Supp.Epigr.1.170.18 (cf. p.138, Delph., ii B. C.); ὅπως.. ἔχειν, ὅπως.. εἴργεσθαι, D.S.20.4,85;

  ὅπως πέμπιν PTeb.315.30

  (ii A. D.).
  7 after Verbs of fear and caution, ὅπως and ὅπως μή are used with [tense] fut. ind. or [tense] aor. subj. :— the readings are freq. uncertain: the following (among others) are made certain either by the metre or the form,
  a with [tense] fut. ind.,

  δέδοιχ' ὅπως μὴ τεύξομαι Ar.Eq. 112

  ;

  παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε εὐλαβούμενοι ὅπως μὴ.. οἰχήσομαι Pl.Phd. 91c

  ;

  φόβος.. ἔστιν.. ὅπως μὴ αὖθις διασχισθησόμεθα Id.Smp. 193a

  : sts. the preceding Verb is omitted,

  ὅπως μὴ οὐκ.. ἔσομαι Id.Men. 77a

  .
  b with [tense] aor. subj.,

  τὴν θεὸν δ' ὅ. λάθω δέδοικα E.IT 995

  ;

  φυλάττου, ὅ. μὴ εἰς τοὐναντίον ἔλθῃς X.Mem.3.6.16

  : rarely with [tense] pres.,

  οὐ φοβεῖ ὅ. μὴ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων Pl.Euthphr.4e

  : sts. the preceding Verb is omitted, with [tense] aor. subj.,

  ὅκως μή τι ὑμῖν πανώλεθρον κακὸν ἐς τὴν χώρην ἐσβάλωσι Hdt.6.85

  : with [tense] pres. subj.,

  ὅπως μὴ.. ᾖ τοῦτο Pl.Cra. 430d

  .
  c with opt. representing subj. after a historical tense, X. Mem.2.9.3.
  8 this Constr. is used in admonitions or commands: in the orig. Constr. a Verb implying caution or circumspection precedes,

  ὅρα ὅκως μή σευ ἀποστήσονται Πέρσαι Hdt.3.36

  ;

  ἄθρει.. ὅπως μὴ ἐκδύσεται Ar.V. 141

  ; τηρώμεσθ' ὅπως μὴ.. αἰσθήσεται ib. 372 : but this came to be omitted, and ὅπως or ὅπως μή with [tense] fut. ind. or [tense] aor. subj. are exactly = the imper.,

  ἔμβα χὤπως ἀρεῖς Id.Ra. 378

  (lyr.): most freq. with [tense] fut. ind., ὅκως λόγον δώσεις τῶν μετεχείρισας χρημάτων, = δίδου λόγον, Hdt.3.142 ; ὅπως παρέσει μοι, = πάρισθι, Ar.Av. 131 ;

  ὅπως πετήσει Id. Pax77

  , cf. X.An.1.7.3, Lys.1.21, 12.50, Pl.Grg. 489a, etc.: rarely with I pers.,

  ὁποῖα κισσὸς δρυός, ὅπως τῆσδ' ἕξομαι E.Hec. 398

  , cf. Ar.Ec. 297 (lyr.): very rarely with [tense] aor. subj.,

  ὅπως μή τι ἡμᾶς σφήλῃ Pl.Euthd. 296a

  codd.;

  ὅπως μὴ.. ἐξαπατήσῃ Id.Prt. 313c

  ;

  ὅπως μὴ ποιήσητε D.4.20

  codd.—The codd. freq. vary, as between διδάξεις and

  - ξῃς Ar.Nu. 824

  ; τιμωρήσονται and

  - ωνται Th.1.56

  ; πράξομεν and - ωμεν ib.82 ; θορυβήσει and

  - σῃ D.13.14

  , etc.—Since the [tense] fut. is frequently, and the [tense] aor. (whether 1 or 2) rarely guaranteed by metre or form, the [tense] aor. 1 forms shd. prob. be rejected, both in signf. 7 and 8, in cases where codd. vary.
  9 as the echo to a preceding πῶς; in dialogue, A καὶ πῶς; B ὅπως; [do you ask] how? Ar. Eq. 128; A πῶς με χρὴ καλεῖν; B ὅπως; Id.Nu. 677, cf. Pl. 139.
  10 with a gen. (v. supr. 1.6),

  οὐκ οἶδα παιδείας ὅπως ἔχει καὶ δικαιοσύνης

  in the matter of..,

  Pl.Grg. 470e

  , cf. R. 389c.
  IV in direct questions, how? ἔπραξας ὅπως; Jul.Ep.82p.106B.-C.; cf. ὅστις.
  V indef., anyhow, τὸ οὐδ' ὅ. the expression 'not at all', Pl.Tht. 183b (v.l. οὐδ' οὕτως).
  B FINAL CONJUNCTION, that, in order that, the original notion of modality being merged in that of purpose or design, cf. ἵνα, with which it is sts. interchanged, Antipho 1.23 and 24, And.3.14, Lycurg. 119 sq.:—in early [dialect] Att. Inscrr. only ὅπως ἄν is used, IG12.39.19, al. ; ὅπως without ἄν only once in cent. iv B. C., ib.22.226.42 (343 B.C.), after which it becomes gradually prevalent:
  1 with subj.,
  a after primary tenses, or after subj. or imper.,

  τὸν δὲ μνηστῆρες.. λοχῶσιν, ὅπως ἀπὸ φῦλον ὄληται Od.14.181

  , cf. A.Ch. 873, S.Ph. 238, El. 457, X.Mem.2.10.2, etc.
  b after historical tenses (v.

  ἵνα B. 1.1b

  ), when there is no [tense] pf. form, or when the [tense] aor. represents the [tense] pf., ξυνελέγημεν ἐνθάδε, ὅ. προμελετήσωμεν we were convened, i. e. we have met in assembly, Ar.Ec. 117 ;

  παρήλθομεν.., ὅπως μὴ χεῖρον βουλεύσησθε Th.1.73

  ; also when the occurrence purposed is regarded from the point of view of the person purposing, ἦλθον πρεσβευσόμενοι, ὅπως μὴ σφίσι.. τὸ αὐτῶν [ναυτικὸν] ἐμπόδιον γένηται ib.31, cf. 57,65, etc.: sts. the opt. and subj. appear in consecutive clauses,

  φρυκτοὺς παρεσκευασμένους ἐς αὐτὸ τοῦτο, ὅπως ἀσαφῆ τὰ σημεῖα.. ᾖ καὶ μὴ βοηθοῖεν Id.3.22

  , cf. 6.96, 7.17.
  2 with opt. after historical tenses,

  πὰρ δέ οἱ αὐτὸς ἔστη, ὅπως.. κῆρας ἀλάλκοι Il.21.548

  ; more freq. in Od., as 13.319, 14.312, 18.160, 22.472; so in S.OT 1005, OC 1305, X.Cyr.1.4.25, Pl.Ti. 77e, etc.: after historical [tense] pres.,

  πέμπει τούσδ' ὅπως κτείνοιεν A.Pers. 450

  ;

  ἡγεμόνα πέμπει ὅπως ἄγοι X.An.4.7.19

  : after opt.,

  ἔλθοι.. ὅ. γένοιτο A.Eu. 297

  , cf. S.Aj. 1221 (lyr.).
  3 with ind.,
  a of historical tenses, where the principal clause expresses an action or obligation unfulfilled,

  εἴθ' εἶχε φωνὴν ἔμφρον' ἀγγέλου δίκην, ὅ. δίφροντις οὖσα μὴ 'κινυσσόμην A.Ch. 196

  , cf. S.El. 1134: rare in Prose,

  ἐδεξάμην ἃν.. φράσαι πρὸς ὑμᾶς.., ὅ... προῄδετε And.2.21

  ; τίς οὐκ ἂν.. ταῦτα ἐδήλωσεν, ὅ... ταῦτα ἠλέγχθη; D.36.20;

  οὐκοῦν ἐχρῆν σε Πηγάσου ζεῦξαι πτερόν, ὅ. ἐφαίνου τοῖς θεοῖς τραγικώτερος Ar. Pax 135

  ; τί.. οὐκ ἔρριψ' ἐμαυτὴν.. ὅ. ἀπηλλάγην; A.Pr. 749.
  b of [tense] fut., θέλγει, ὅ. Ἰθάκης ἐπιλήσεται (= φραζομένη ὅπως ἐ.) Od.1.57, cf. Il.1.136 ;

  [χρὴ] ἀναβιβάζειν ἐπὶ τὸν τροχὸν τοὺς ἀπογραφέντας, ὅ. μὴ πρότερον νὺξ ἔσται And.1.43

  ;

  ἐμισθώσατο τοῦτον.., ὅ. συνερεῖ D.19.316

  : sts. [tense] fut. ind. and [tense] aor. subj. are conjoined,

  σιγᾶθ', ὅ. μὴ πεύσεταί τις, ὦ τέκνα, γλώσσης χάριν δὲ πάντ' ἀπαγγείλῃ τάδε A. Ch. 265

  .
  II ὅπως c. subj. is sts. used after Verbs of will and endeavour, instead of the inf.,

  λίσσεσθαι.. ὅ. νημερτέα εἴπῃ Od.3.19

  ;

  αἰτεῖσθαι ὅ. μὴ καταψηφίσησθε Antipho 1.12

  ; δεήσεται.., ὅ. δίκην μὴ δῷ ib.23 ;

  ὅ. μὴ ἀποθάνῃ ἠντεβόλει Lys.1.29

  ; παρακελεύεσθε ὑμῖν

  αὐτοῖς ὅ... ἐξίητε Lycurg.127

  ( ἔξιτε Rehdantz): with

  ἄν, δεῖταί μου σφόδρα ὅπως ἂν οἰκουρῇ Ar.Ach. 1060

  , cf. Hdt.2.126, 3.44 ;

  διεκελεύετο ὅπως ἂν.. ἐγγράφωσί με Is.7.27

  ; so δεῖ σ' ὅ. δείξεις (for δεῖξαι), S.Aj. 556, may be expld. as ellipsis for δεῖ σ' ὁρᾶν (σκοπεῖν) ὅπως, cf. Id.Ph.55 ;

  δεῖ σ' ὅπως.. μηδὲν διοίσεις.. Cratin.108

  .

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ὅπως

 • 7 ὑπό

  ὑπό [pron. full] [ῠ], Prep. with gen., dat., and acc.: [dialect] Aeol. [full] ὐπά Alc.39; [dialect] Boeot. [full] ὑπά
  A

  Ἀρχ.Δελτ. 14

  Pl. ii 19 (Thespiae, iii B.C.); [dialect] Ion. ηυπύ only in IG 14.871 (Cumae, v B.C.); Arc. [full] ὁπύ Schwyzer 664.15,21 (Orchom.Arc., iv B.C.); in [dialect] Ep. [full] ὑπαί (also B. 12.139): this is found in Hom. only six times as a well-attested reading (

  ὑ. πόδα Il.2.824

  ,

  ὑ. δέ 3.217

  , 11.417, 12.149,

  ὑ. δείους 10.376

  , 15.4); elsewh. (before λ ν ρ ϝ ) it is weakly attested as v. l. for ὑπὸ ([etym.] ?ὑπόX ¯ ), e.g. ποσσὶ δ' ὑπὸ (v.l. ὑπαὶ)

  λιπαροῖσι Il.2.44

  , al.; but ὑπαὶ νεφέων is given by most codd. in Il.15.625, 16.375 (v. Allen ed. maj.), and

  ὑπαὶ νεφέεσσι Anon.

  ap. Plu.2.38e; also in compds.,

  ὑπαιδείδοικα h.Merc. 165

  , ὑπαιφοινίσσω (q. v.); it is not freq. in Trag. Poets, A.Ag. 892, 944, 1164 (lyr.), Eu. 417, S.El. 711, 1418 (lyr.), Inach. in PTeb. 692 ii5 (lyr.), E.El. 1188 (lyr.), Ar. Ach. 970 (paratrag.). (With ὑπό ([etym.] ὕπο) cf. Skt. úpa 'towards, near to, etc.', Goth. uf 'under'.)
  A WITH GENITIVE,
  I of Place, with Verbs of motion, from under, αὖτις ἀναστήσονται ὑ. ζόφου they will rise again from under the gloom, Il.21.56;

  ὑ. χθονὸς ἧκε φόωσδε Hes.Th. 669

  ;

  ῥέει κρήνη ὑ. σπείους Od.9.141

  , cf. Pl.Phdr. 230b;

  ὄσσε δεινὸν ὑ. βλεφάρων ἐξεφάανθεν Il.19.17

  ; ἐσιδόντες ὑπαὶ χειμῶνος αἴγλαν from under the storm-cloud, B.12.139; esp. of rescuing from under another's power, after the Verbs ἐρύεσθαι, ἁρπάζειν, ῥύεσθαι, ἐρύειν, Il.9.248, 13.198, 17.224, 235;

  ἤγαγεν ὑμέτερόνδ' ἀνδροκτασίης ὕ. λυγρῆς

  from the consequences of,

  23.86

  ; also ἵππους μὲν λῦσαν ὑ. ζυγοῦ from under the yoke, 8.543, Od.4.39; ὑπ' ἀρνειοῦ λυόμην I loosed myself from under the ram, 9.463; σπλάγχνων ὕπο ματέρος μόλεν, i.e. was born, Pi.N.1.35, cf. O.6.43; rarely in Trag.,

  ὑ. πτερῶν σπάσας E.Andr. 441

  ;

  περᾷ γὰρ ἥδ' ὑ. σκηνῆς πόδα Id.Hec.53

  ; once in Hdt.,

  τὰς δέ οἱ ἵππους ὑ. τοῦ ἅρματος νεμομένας ἀφανισθῆναι 4.8

  ;

  αἴ τις ὑ. τῶν νομίων τῶν ἐπιϝοικων ἀνχωρέῃ SIG47.27

  (Locris, v B.C.); cf. ὑπέκ.
  2 of the object under which a thing is or is placed, under, beneath, with collat. sense of motion, as μοχλὸν ὑ. σποδοῦ ἤλασα πολλῆς thrust it in under the embers, Od. 9.375;

  ὑ. στέρνοιο τυχήσας Il.4.106

  ;

  τοὺς μὲν ὑ. χθονὸς εὐρυοδείης πέμψαν Hes.Th. 717

  : also without the sense of motion,

  ὑπ' ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο Il.3.372

  ;

  βάθιστον ὑ. χθονός ἐστι βέρεθρον 8.14

  ;

  ἐτέθαπτο ὑ. χθονός Od.11.52

  ;

  κεκευθὼς πολεμίας ὑ. χθονός A.Th. 588

  ;

  ὑπ' ἀγκῶνος βέλη Pi.O.2.83

  ;

  νέρθεν ὑπ' ἐγκεφάλοιο Il.16.347

  ;

  τὰ ὑ. γῆς δικαιωτήρια Pl.Phdr. 249a

  ;

  δεξιὰν ὑφ' εἵματος κρύπτειν E.Hec. 342

  ; φέρειν ζώνης ὕπο ib. 762: Thom.Mag.p.375 R. says that ὑ. = under takes gen. in [dialect] Att., acc. in 'Hellenic' Greek; κατακρύψας ὑ. κόπρου, which is v.l. in Od.9.329 for ὑ. κόπρῳ, is called by Eust.1631.36 Ἀττικώτερον, ὁποῖον καὶ τὸ φέρειν τι ὑ. κόλπου ἢ ὑ. μάλης (v. κόλπος, μάλη); but in [dialect] Att. Prose, Hdt., and the Koine ὑ. c. gen. in signfs. 1.1, 2 is almost limited to these and a few other phrases, esp. ὑ. γῆς; it is not found at all in Th., LXX, Ptolemaic papyri, and NT; X. has ὑ. ἁμάξης ( = from under) An.6.4.22,25; the Orators have only ὑ. μάλης, Lys.Fr.54, D.29.12; ὑ. γῆς is found in Pl.Ap. 18b, Mx. 246d, R. 414d, al., Arist.Mete. 352b6, al., Hipparch.2.2.45, Plb.18.18.10 ([etym.] ὑ. τῆς γῆς), 21.28.3,10.
  II of Cause or Agency, freq. with pass. Verbs, and with intr. Verbs in pass. sense,

  μή πως τάχ' ὑπ' αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς Il.3.436

  , cf. 4.479;

  ἡνιόχοιο ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ' Ἕκτορος 17.428

  ; εὖτ' ἂν πολλοὶ ὑφ' Ἕκτορος θνῂσκοντες πίπτωσι 1.242;

  τὸν.. τοκέα ὑ. τοῦ.. παιδὸς ἀποθνῄσκειν Hdt.1.137

  ;

  οἵαις ὑπ' αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι A.Pr. 308

  , cf. Th.7, al.;

  πέλεκυς.. ὅς τ' εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ' ἀνέρος Il.3.61

  ;

  ὑπ' Ἀχαιῶν.. φοβέοντο.. ἀπὸ νηῶν 16.303

  ;

  πάσχειν δὲ κακῶς ἐχθρὸν ὑπ' ἐχθρῶν A.Pr. 1042

  (anap.);

  ὑ. τοῦ Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες Th.1.77

  ;

  ἐκπεσόντες ὑ. τοῦ πλήθους Id.4.66

  ;

  ἀναστάτων Καμαριναίων γενομένων ὑ. Συρακοσίων Id.6.5

  ;

  ὑφ' ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ ὑ. τῶν πολεμίων τοῦτο παθεῖν Id.4.64

  ; κλύοντές ἐσμεν αἰσχίστους λόγους.. τοῦδ' ὑπ' ἀνδρὸς ἀρτίως we have been called shameful names by.., S.Aj. 1321; κακῶς ὑ. τῶν πολιτῶν ἀκούειν to be ill spoken of by.., Isoc.4.77, cf. Pl.Hp.Ma. 304e, X.An. 7.7.23; of a subordinate agent, ὑ. κήρυκος προαγορεύειν, ἀπειπεῖν κηρύκων ὕπο, Hdt.9.98, E.Alc. 737, cf. Th.6.32;

  ἐμῶν ὑπ' ἀγγέλων.. πορεύεται S.Tr. 391

  ;

  ὑ. ἀγγέλων πέμπων Pl.Phlb. 66a

  : sts. with a verbal Subst., τὸ ὑ. νόμου ἐπίταγμα (i. e. ἐπιταττόμενον) Id.R. 359a;

  ἐκφορὰ φίλων ὕπο A.Th. 1029

  ;

  ἡ ὑπ' ἀρετῆς Ἡρακλέους παίδευσις X. Mem.2.1.34

  ;

  ἡ ὑ. πάντων τιμή Id.Cyr.3.3.2

  ;

  Ἥρας δεσμοὶ ὑ. ὑέος Pl. R. 378d

  ; so ἄτρωτον ἦν ὑ. στύγους ( = οὐ τετρωμένον) prob. in A.Ch. 532.
  2 also in pregnant phrases, not only of the immediate act of the agent, but also of its further result, ὅθ' ὑ. λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι hasten driven on by them, Il.13.334; ὑφ' Ἕκτορος.. φεύγοντες fleeing before him, 18.149,

  χάσσονται ὑπ' ἔγχεος 13.153

  , cf. 7.64, 11.119, 424, Od.5.320, 7.263, al.;

  πράγματα εἶχον ὑ. λῃστῶν X.HG5.1.5

  ; ἔπαινον, αἰτίαν ἔχειν ὑ. τινῶν, Hdt.9.78, A.Eu.99;

  οὐκέτι ἀποχωρεῖν οἷόν τ' ἦν ὑ. τῶν ἱππέων Th.7.78

  , cf. Ar.V. 1084.
  3 freq. of things as well as persons,

  ὡς διάκειμαι ὑ. τῆς νόσου Th.7.77

  ;

  κεῖμαι νούσου ὕ. στυγερᾶς IG42(1).125.8

  (Epid., iii B.C.);

  χαλεπῶς ἔχειν ὑ. τραυμάτων Pl.Tht. 142b

  ;

  ὑ. δόρατος πλαγείς IG42(1).122.64

  (Epid., iv B.C.); ὑ. ἔχιος φῦμα ib.123.4 (ibid., iv B.C.); ἰάθη ὑ. ὄφιος ib.121.113 (ibid., iv B.C.);

  κατεσκεύασαν τὰς πύλας κλείεσθαι ὑ. σφύρας τε μεγάλης καὶ κτύπου παμμεγέθους γιγνομένου Aen.Tact.20.4

  : of the agency of feelings, passions, etc.,

  ἀνόρουσ' ὑ. χάρματος h.Cer. 371

  ; ἐνδακρύειν, ἀνολολύξαι χαρᾶς ὕπο, A.Ag. 541, 587;

  μαίνεται.. ὑφ' ἡδονῆς S.El. 1153

  ;

  χλωρὸς ὑπαὶ δείους Il.10.376

  ;

  ὑ. δέους ἔρρηξε φωνήν Hdt.1.85

  , cf. Th.6.33;

  οὐ δυνατὸν τὸν δῆμον ἐσόμενον ὑ. τῶν κακῶν καρτερεῖν Id.4.66

  ;

  ὑ. κακοῦ ἀγρυπνίῃσι εἴχετο Hdt.3.129

  ;

  ὑπ' ἄλγους A.Eu. 183

  ;

  ὑπ' ὀργῆς Ar.V. 1083

  ;

  ὑ. λύπης S.OT 1073

  : hence ὑπό is used even with active Verbs, where a passive word may be supplied, e.g. ὑ. ἀρετῆς καὶ προθυμίης συνεπλήρουν τὰς νέας from courage, i. e. impelled by courage, Hdt.8.1;

  ὤρυσσον ὑ. μαστίγων Id.7.22

  , cf. 56; οὐδὲ σέ γε δόλος ἔσχ' ὑ. χειρὸς ἐμᾶς by my agency, S.Ph. 1118 (lyr.); αἰ μήτις αὐτὸς δοίη, μὴ ὑπ' ἀνάγκας not under compulsion, GDI5128.5 ([place name] Vaxos).
  4 ὑπό freq. serves to denote the attendant or accompanying circumstances,

  νέφος ἐρχόμενον κατὰ πόντον ὑ. Ζεφύροιο ἰωῆς Il.4.276

  , cf. 16.591, etc.: sts. with part. added, ἀμφὶ δὲ νῆες σμερδαλέον κονάβησαν ἀϋσάντων ὑπ' Ἀχαιῶν at their shouting, i.e. when they shouted, 2.334, 16.277;

  ἴαχε σάλπιγξ ἄστυ περιπλομένων δηΐων ὕ. 18.220

  .
  5 of accompanying music, to give the time,

  κώμαζον ὑπ' αὐλοῦ Hes.Sc. 281

  , cf. 278;

  ᾄδων ὑπ' αὐλητῆρος Archil.123

  , cf. Thgn.825, Charon Fr.9;

  πίνειν ὑ. σάλπιγγος Ar.Ach. 1001

  : generally, of anything attendant, δαΐδων ὕ. λαμπομενάων ἠγίνεον by torchlight, Il.18.492, cf. E.Hel. 639 (lyr.), Ion 1474 (lyr.);

  καταθάψομεν.. ὑ. κλαυθμῶν A.Ag. 1554

  (anap.);

  ὑπ' εὐκλείας θανεῖν E.Hipp. 1299

  ;

  εἴσειμ' ὑπαὶ πτερύγων κιχλᾶν καὶ κοψίχων Ar.Ach. 970

  ; ὑπ' εὐφήμου βοῆς θῦσαι offer a sacrifice accompanied by it, S.El. 630; ὑ. φανοῦ πορεύεσθαι by lantern-light, X.Lac.5.7; ὑ. πομπῆς ἐξάγειν τινά in or with solemn procession, Hdt.2.45, cf. Ar.Th. 1030; ὑ. βίης βήξας coughing with violence, violently, Hdt.6.107; ἐτόξευον ὑ. μαστίγων, i.e. they shot and lashed, X.An.3.4.25: v. infr. B. 11.4, C. IV. 1.
  6 ὑ. Ἑλλανοδικᾶν, = ἐπί c. gen., SIG171 (Olympia, iv B.C.).
  7 Math., ἡ ὑ. ΘΔΗ the angle ΘΔΗ ( = ἡ ὑ. τῶν ΘΔ, ΔΗ περιεχομένη γωνία), Procl. Hyp.2.26; but also τὸ ὑ. τῶν ΑΓ, ΓΒ the rectangle contained by ΑΓ, ΓΒ, = ΑΓ χ ΓΒ, Euc.2.4.
  8 ναῦλον ὄνων γ εἰς τὴν πόλιν ὑ. οἴνου laden with wine, Pap. in Hermes 28.163 (ii A.D.), cf. ib.479, and infr. C. IV. 2.
  B WITH DATIVE (esp. in Poets, never in LXX (Jb.12.5 is dub. l.) or NT, not common in Arist., Ptolemaic papyri, or Plb.), of Position under,

  ὑ. ποσσί Il.2.784

  , al.; ὑ. πλατανίστῳ ib. 307, cf. 18.558; ὑ. Τμώλῳ at its foot, 2.866, cf. Od.1.186;

  Βερύσιοι ὑ. τῇ Ἴδῃ IG12.191.11

  , cf. 373.118, al.;

  ὑ. τῇ ἀκροπόλι Hdt.6.105

  ; τῶν θανόντων ὑπ' Ἰλίῳ under its walls, E.Hec. 764, cf. A.Ag. 860;

  πέτρῃ ὕ. γλαφυρῇ εὗδον, Βορέω ὑπ' ἰωγῇ Od.14.533

  ;

  ὑ. τοῖς ὄρεσιν ἔχειν τὰς πηγάς Arist.Mete. 350b27

  ;

  ὑ. πέτρᾳ παῖς IG42(1).122.19

  (Epid., iv B.C.); ὑ. τῷ ναῷ ἀστραγαλίζοντος αὐτοῦ ib.121.25 (ibid., iv B.C.); ηυπὺ τῇ κλίνῃ τούτῃ ληνὸς (or Λῆνος) ηύπυ ib.14.871 (Cumae, v B.C.);

  στρουθοὶ ὑ. τῇ τραπέζῃ Michel 832.33

  (Samos, iv B.C.);

  ὑ. τῇ μασχάλῃ Hp.Art.11

  ;

  χέλυν δ' ὑ. μασχάλῃ εἶχεν h.Merc. 242

  ;

  ὑ. ταῖς μασχάλαις Arist.PA 688b5

  ,14; ὁ ὑ. τῇ γῇ ἀήρ under the earth, Id.Cael. 295a28; ἐὰν ὑ. σοὶ κατακλινῇ lies next below you, Pl.Smp. 222e; ὑφ' ἅρμασι under, i.e. yoked to, the chariot, Il.8.402, 18.244;

  εἶχε μάχαιραν ὑφ' αὑτῷ παρεσκευασμένος Plb.8.20.6

  codd., cf. POxy. 1800 Fr.2.36 (Vit.Aesop.);

  ὑ. τοῖς χιτωνίσκοις περιζώματα φοροῦσιν Plb.12.26a

  .4, cf. 13.7.9; τά τε θηρία καὶ τὰς ὑπ' αὐτοῖς σχεδίας under them, on which they stood, Id.3.46.8;

  τῆς γῆς τῆς ὑ. τῷ κόσμῳ κειμένης Timae.

  ap. eund.12.25.7;

  οἱ ὑ. τῇ ἄρκτῳ, τῇ μεσημβρία, οἰκοῦντες Adam.2.31

  , cf. Arist.Pr. 940a37, Phgn. 806b16;

  ὑ. τῷ μετώπῳ ὀφρύες Id.HA 491b14

  ;

  ὑ. τῷ γενείῳ Plb.34.10.9

  ;

  τὰ ὑ. τοῖς ὕδασι καὶ ὑμέσι καὶ ὑέλοις Hero

  *Deff.135.12;

  ὑ. τῷ δέρματι Gal. 18(2).102

  .
  2 with Verbs of motion, where rest or position follows, εἷσαν ὑ. φηγῷ set [him] down under it, Il.5.693;

  ἔζευξαν ὑφ' ἅρμασιν.. ἵππους Od.3.478

  , cf. Il.24.782;

  ὑ. δ' ἄξοσι.. ἔπιπτον 16.378

  , cf. X.Cyr.7.1.37;

  δέμνι' ὑπ' αἰθούσῃ θέμεναι Il.24.644

  .
  3 in such phrases as ὑ. χερσί τινος ἁλῶναι, δαμῆναι, 2.374, 860, al.;

  ἐμῇς ὑ. χερσὶ δάμασσον 3.352

  ;

  ὑ. δουρὶ δαμῆναι 5.653

  , etc.;

  ἔκπεσον ἵππων Ἀτρεΐδεω ὑ. χερσί 11.180

  ;

  ὤλετο.. ὑ. γαμφηλῇσι λέοντος 16.489

  ;

  πέπληγμαι δ' ὑπαὶ δάκει φοινίῳ A.Ag. 1164

  (lyr.);

  ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ' ἀνδράσι Il.6.453

  ;

  ὑ. τινὶ κτείνεσθαι 16.490

  .
  4 behind,

  ὑ. φάλαγγι Ascl.Tact.6.1

  ; under the cover or protection of,

  ὑ. τούτῳ τῷ φράγματι τοὺς ὑπορύσσοντας εἶναι Aen.Tact.37.9

  ;

  ὑ. ταῖς αὑτῶν ἀσφαλείαις Plb. 1.57.8

  , 4.12.10, 16.6.1.
  II of the person under whose hand, power, or influence, or the thing by or through which a thing is done, ὑπ' Ἀργείοισι φέβοντο fled before them, Il.11.121; freq. in Hom. with intr. or pass. Verbs,

  ἐφόβηθεν ὑφ' Ἕκτορι Il.15.637

  ;

  ὁρμηθέντες ὑ. πληγῇσιν ἱμάσθλης Od.13.82

  ;

  βῆ.. θεῶν ὑ. πομπῇ Il.6.171

  ;

  ὦρτο δὲ κῦμα πνοιῇ ὕπο 23.215

  ;

  ὑ. λαίλαπι βέβριθε χθών 16.384

  ; τεκεῖν, τεκέσθαι ὑ. τινί, 2.714, 728, 742;

  ἀτῆθαι ὑ. τῷ μεμφομένῳ GDI4994.8

  ([place name] Crete);

  ὁ χρησμὸς ὁ γεγονὼς ὑ. τοῖ Ἀπόλλωνι Inscr.Magn.38.5

  , cf. 12,31,52.
  2 expressing subjection or dependence, ὑ. τινί under one's power,

  δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ' αὐτῷ Od.3.305

  , cf. Il.9.156;

  ὑπ' ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν Od. 7.68

  ; εἶναι ὑ. τισί to be subordinate, subject to them, Th.1.32; ὑ. Χείρωνι τεθραμμένος under the eye of.., Pl.R. 391c; ἔχειν ὑφ' ἑαυτῷ have under one, at one's command, X.Cyr.2.1.26;

  τὰ θηρία τὰ ὑ. τοῖς ἀνθρώποις Pl.R. 563c

  ;

  ὑ. τινὶ στρατεύσασθαι Plu.Cic.44

  : in pregnant sense,

  ἵνα.. πάντα ὑ. Πέρσῃσι γένηται Hdt.7.11

  , cf. Th.7.64;

  ὑπ' ἑωυτῷ ποιήσασθαι Hdt.7.157

  ;

  κινδυνεύσαιμ' ἂν ὑ. τῇ δυσχερεστάτῃ γενέσθαι τύχῃ Lys.24.6

  ;

  ὑ. τῷ Μακεδόνι ταττομένων Plb.18.11.4

  ;

  τοὺς τραφέντας ὑ. τούτοις Id.6.7.2

  .
  3 of the subordination of things coming under a class,

  αἱ ὑ. ταῖς τέχναις ἐργασίαι Pl.Smp. 205c

  ;

  τὸ ὑ. ταῖς γεωμετρίαις Id.R. 511b

  ;

  ὄργανα.. τὰ ὑ. τῇ μουσικῇ Id.Hp.Ma. 295d

  .
  4 as in A. 11.5, ὑπ' αὐλητῆρι πρόσθ' ἔκιον advanced to the music of the flute-player, Hes.Sc. 283; ὑπ' αὐλῷ, ὑ. κήρυκι καὶ θεολόγῳ, Luc.DDeor.2.2, Alex.19;

  ὑ. μάστιξι διορύττειν τὸν Ἄθω Plu.2.470e

  : generally, of attendant circumstances,

  ἐξ ἁλὸς εἶσι.. πνοιῇ ὕπο Ζεφύροιο Od.4.402

  ; ὑ. ῥάβδοις καὶ πελέκεσι κατιών escorted by the lictors, Plu.Publ.10; ὑ. σκότῳ, νυκτί, A.Ag. 1030 (lyr.), A.R. 1.1022, etc.;

  λάμπει δ' ὑ. μαρμαρυγαῖς ὁ χρυσός B.3.17

  ;

  αἰθομένα δᾲς ὑ. ξανθαἵσι πεύκαις Pi.Fr.79

  ;

  ὑ. φωτὶ πολλῷ προσῄει Plu.Galb.14

  ;

  ὑ. λαμπάσιν ἡμμέναις Hld.10.41

  ; ὑ. πολλῷ στρατῷ escorted by a great host, Nic.Dam.10J.;

  ὑ. δικαιοσύνῃ διαγαγεῖν τὸν βίον Pl.Ep. 335d

  .— ὑπό has no sense c. dat. which it has not also c. gen.; but all its senses c. gen. do not belong to the dat.:—later ὑπό c. dat. is found as a mere periphr. of the dat.,

  στέφος.. αὐτὸς ὑφ' ἡμετέραις πλεξάμενος παλάμαις AP5.73

  (Rufin.), cf. 85 (Claudian.);

  λέων ὑπ' ἄκοντι τετυμμένος A.R.2.26

  , cf. Man.2.131.
  C WITH ACCUSATIVE, of Place; to express motion towards and under an object, ὑ. σπέος ἤλασε μῆλα drove them under, i.e. into, the cave, Il.4.279;

  ὑ. ζυγὸν ἤγαγεν Od.3.383

  ; σεῦ ὕστερος εἶμ' ὑ. γαῖαν, i.e. shall die, Il.18.333;

  νέεσθαι ὑ. ζόφον 23.51

  , cf. Od.3.335; κατακρύπτειν τινὰ ὑ. τὴν αὐτὴν θύρην under shelter of it, i.e. behind it, Hdt.1.12;

  πάϊς ὣς ὑ. μητέρα δύσκεν εἰς Αἴαντα Il.8.271

  ;

  ὅκως ἔωσι ὑ. τὸν πεζὸν στρατὸν τὸν σφέτερον Hdt.9.96

  ;

  ὑ. τὸν πρῶτον λόχον τῶν ὁπλιτῶν τὸν πρῶτον λόχον τῶν ψιλῶν τετάχθαι Ael.Tact.15.2

  ; of coming close up under a lofty citadel, ἤλθεθ' ὑ. Τροίην up to T., Od.4.146;

  ὅτ' ἔμελλεν ὑ. πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος ἵξεσθαι Il.11.181

  ;

  παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ' ὑ. τεῖχος ἄρειον 4.407

  ;

  ὑ. τὰ τείχη φεύγειν Plb.1.74.11

  ;

  ὑ. τὰς ἴλας φεύγειν Id.3.65.7

  , cf. 3.105.6, 11.21.5, al.;

  ὑ. ταὐτὸ στέγος εἰσελθεῖν GDI3536

  B 3 ([place name] Cnidus);

  πᾶν ὃ ἐὰν ἔλθῃ.. ὑ. τὴν ῥάβδον LXXLe.27.32

  , cf. De.4.11, al.; so ὑ. δικαστήριον ὑπαχθείς, ἀγαγόντες, Hdt.6.72, 104 (cf. ὑπάγειν ὑ. τοὺς ἐφόρους ib.82) prob. refers to the elevated seats of the judges in court, cf. ὑπάγω A ΙΙ.
  2 of Position or Extension under an object, without sense of motion,

  Ἀρκαδίην ὑ. Κυλλήνης ὄρος Il.2.603

  , cf. 824, etc.;

  ἰκριώσασι ὑ. τὴν ὀροφήν IG12.374.76

  ; ἐργασαμένοις τὸ ἄνθεμον ὑ. τὴν ἀσπίδα ib.371.9;

  τὰ μὲν ὑ. τὸν λόφον καὶ τὰμ φάραγγα Inscr.Prien.37.162

  (ii B.C.);

  ἀνθέντω ὑ. τὸν ναὸν τᾶς Δάματρος IG5(1).1498.13

  (loc. inc., ii B.C.); ὅσσοι ἔασιν ὑπ' ἠῶ τ' ἠέλιόν τε everywhere under the sun, Il.5.267;

  ὑπ' αὐγὰς ἠελίοιο φοιτῶσι Od.2.181

  ;

  τῶν ὑ. τοῦτον τὸν ἥλιον.. ἀνθρώπων D.18.270

  ;

  τὰ ὑ. τὴν ἄρκτον Hdt. 5.10

  , cf. Arist.Mete. 362a17;

  οἴκησις ἡ λεγομένη ὑ. τὸν πόλον Gem.5.38

  , cf. 16.21, al.;

  ὑ. τὸν οὐρανόν LXXEx.17.14

  , al., UPZ106.14 (i B.C.);

  τὸ ὑ. τὴν ἀκρόπολιν Th.2.17

  ;

  ὁ ὑ. γῆν λεγόμενος εἶναι θεός Hdt.7.114

  , cf. Il.19.259; ὑ. γῆν is more freq. than ὑ. γῆς in Arist., Mete. 349b29, al., in Hipparch., 1.3.10, al., and entirely supersedes ὑ. γῆς in Hdt., 2.124, 125, 127, 148, 150, 3.102, 4.195, 7.114, and Gem., 2.19, al.; it is found also in Plb.21.28.11, etc.; ὑ. γῆν the nadir, opp. μεσουράνημα, PLond.1.98r.49, 110.33 (i/ii A.D.); also

  ἄγχε δέ μιν.. ἱμὰς ἁπαλὴν ὑ. δειρήν Il.3.371

  ;

  Τρῶες.. πτῶσσον ὑ. κρημνούς 21.26

  ;

  ἀγέροντο.. ἄλσος ὕ. σκιερόν Od.20.278

  ;

  τρωφεὶς ὑ. τὸν ὀφθαλμόν IG42(1).122.120

  (Epid., iv B.C.);

  οὐλὴ ὑπ' ὀφθαλμὸν δεξιόν PCair.Zen76.13

  (iii B.C.);

  ὑ. τὸ μέρος τοῦ ἐνοφειλομένου ὑπογραψάτω ὅσον ἰδίᾳ ἔχει PRev.Laws 19.2

  (iii B.C.);

  κείμενος ὑ. τὸν ὀμφαλόν Sor.1.7

  , cf. 67, al.;

  ὑ. τὰς πύλας ἵππων πόδες φαίνονται Th.5.10

  ;

  μὴ ὑποτιθέναι κύλικα ὑ. τὴν κλίνην IG12(5).593

  A21 (Ceos, v B. C.); ὑ. τὸν ὀδόν ib.42(1).102.249 (Epid., iv B.C.);

  καταψύξατε ὑ. τὸ δένδρον LXX Ge.18.4

  ; ὑ. τὸν λέβητα ib.Ec.7.7(6); ὑ. τοὺς πόδας ib.La.3.34;

  εἰς τοὺς ὑ. πόδα χωρεῖ τόπους Dsc.5.75

  (v.

  πούς 1.6

  g); ἡ ὑ. πόδα (sc. γραμμή ) the base of a triangle, Hero *Mens.55; also ὑπ' αὐγὰς.. λεύσσουσαι πέπλους holding them up to the light, E.Hec. 1154; also ὑ. τὸν ὀφθαλμόν close to the eye, Arist. Pr. 874a9;

  ὑποκειμένης τῆς Εὐβοίας ὑ. τὴν Ἀττικήν Isoc.4.108

  ;

  ὑπ' αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων ἔχριμπτ' ἀεὶ σύριγγα S.El. 720

  ;

  εἰ θεωρήσειεν ὑπ' αὐγὰς τὸν ἀνθρώπειον βίον Iamb.Protr.8

  (cf.

  αὐγή 1

  ): of subordinate position.

  κατακλίνεσθαι ὑ. τινά Luc.Symp.9

  ; τίς ὑ. τίνα; who is next to whom, Onos.10.2.
  b Math., ὁ κύβος ὁ ὑ. τὴν.. σφαῖραν inscribed in the sphere, Papp.440.5;

  εἶναι ὑ. τὸ αὐτὸ ὕψος Euc.11.29

  , Archim.Sph.Cyl.1.19; ὑ. τὰν αὐτὰν γωνίαν subtending.., Id.Aren. 1.20 (cj.), cf. 21;

  αἱ γωνίαι ὑφ' ἃς αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑποτείνουσι Euc.6.6

  ,al.
  II of subjection, control, dependence, never in Hom., once in Hdt.,

  ὑ. βασιλέα δασμοφόρος 7.108

  ;

  ὑ. σφᾶς ποιεῖσθαι Th.4.60

  , cf. Pl.R. 348d, Arist. HA 488a10, etc.;

  ἕως κα ᾖ ὑ. τὸν πατέρα Test.Epict.3.29

  ;

  ὑ. τιν' ἦν τῶν βασιλέων Men.340

  ;

  τί δ' οὐ κρατέοντος ὑπ' ἰσχύν; Call.Jov.75

  , cf. 74;

  ὑ. Δία Γῆν Ἥλιον Sammelb. 5616

  (i A.D.), POxy.722.6 (i/ii A.D.), etc. (v.

  ἥλιος 11.1

  );

  ὑ. θεὸν καὶ ἄνθρωπον Michel854.52

  (Halic., iii B.C.);

  τοῦ τοπαρχοῦντος ὑ. σέ PCair.Zen.322.3

  (iii B.C.);

  στρατενσάμενον ὑ. ἄρχοντα Ἀντίοχον IG12(1).43.7

  ([place name] Rhodes);

  μηδὲ ὑ. δεσπότην ὤν LXXPr. 6.7

  , cf. Ps.143.2; for ὑ. χεῖρα, v. χείρ; οἱ ὑ. τινά X.Cyr.3.3.6,8.8.5, etc.;

  τοῖς ὑφ' αὑτὸν τεταγμένοις GDI3750.75

  ([place name] Rhodes).
  III of Time, in the course of, during, or to be left untranslated in English,

  ἐκέλευε Τοωσὶ ποτὶ πτόλιν ἡγήσασθαι νύχθ' ὕ. τήνδ' ὀλοήν Il.22.102

  ;

  ὑ. τὴν νύκτα ταύτην Hdt.9.51

  , cf. 58; ὑ. τὴν πρώτην ἐπελθοῦσαν νύκτα ἀπέδρη Id 6.2;

  τῆς κολοκύνθης.. ἣ ἐγενήθη ὑ. νύκτα καὶ ὑ. νύκτα ἀπώλετο LXXJn.4.10

  : rarely with stress on the duration, πάνθ' ὑ. μηνιθμόν throughout its continuance, Il.16.202;

  ὑ. τὸν παρεόντα τόνδε πόλεμον Hdt.9.60

  ; οὐδὲν τῶν κατ' Αἴγυπτον ὑ. ταῦτα ἑτεροιωθῆναι during that time, Id.2.142;

  ὑ. τὸν χρόνον ὃν οἱ ἑξήκοντα καὶ τριηκόσιοι ἦρχον οἵδε ἐθεόρεον IG12(8).276.4

  ([place name] Thasos).
  2 also of Time, about, sts. more precisely at, and of events, about or at the time of, ὑπ' αὐτὸν τὸν χρόνον ὅτε .. Ar.Ach. 139, cf. Hdt.7.165;

  ὑπ' αὐτὸν τὸν καιρόν Plb. 11.27.4

  , 16.15.8; ὑφ' ἕνα καιρόν at one time, Diog.Oen.38;

  ὑ. τὸν αὐτὸν χρόνον Th.2.26

  ;

  ὑ. τοὺς αὐτοὺς χρόνους Id.1.100

  ;

  ὑ. τὸν σεισμόν Id.2.27

  , cf. Plb.4.33.5, Plu.Alex.14; ὑ. τὴν ἑωθινήν, ὑ. τὴν ὄρφνην, Plb. 18.19.5,7;

  ὑ. τὸν ὄρθρον Act.Ap.5.21

  , Gp.2.4.3; ποιεῖσθαι τοὺς περιπάτους ὑ. τὸ ψῦχος in the cool of the morning, Plb.5.56.10; ὑφ' ἓν πάντες all at once, at the same time, Arr.Epict.3.22.33, cf. S.E.M. 10.124, Sor.1.103, al.; παιδάριον ὑ. τὴν ἀναπνοὴν ἑπτὰ καὶ πέντε στίχους συνεῖρον in one breath, Plb.10.47.9; ὑφ' ἓν ἐκτρῖψαι at one blow, LXX Wi.12.9; ὑ. μίαν ἄρσιν καὶ θέσιν ἀνατείνοντες καὶ κατατιθέμενοι, of a squad of diggers, Gp.2.45.5; ὑ. μίαν φωνήν Aristeas 178; πῶς γὰρ ἂν ὑ. τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἔν τε τῇ Ἰταλίᾳ καὶ ἐν τῇ Κιλικίᾳ.. πολεμήσειε; at the same time, D.C.36.35; sts. c. part., ὑ. τὸν νηὸν κατακαέντα at the time of its burning, Hdt.1.51; ὑ. τὴν κατάλυσιν τοῦ πολέμου just at the end, X.Mem.2.8.1, cf. Plu.Mar.46; ὑ. τὸν θυμὸν ἐκ χειρὸς ἐπιστρατευσαμένων at the very time of their anger, Plb. 2.19.10;

  ὑ. παροξυσμόν Gal.19.215

  ; παραδόντω τοῖς αἱρεθεῖσι εἰς τὸν ὑπ' αὐτὰ (or ὕπαυτα as Adv. = ἑξῆς)

  ἐνιαυτόν IG9(1).694.60

  (Corc., ii/i B.C.);

  ὑ. κύνα Arist.HA 547a14

  , Thphr.CP1.13.3, D.S.19.109;

  ὑ. τὰς θερινὰς [τροπὰς] καὶ τοῦ κυνὸς τὴν ἐπιτολήν Gp.2.6.17

  .
  IV of accompaniment,

  ὑπὸ ὄρχησίν τε καὶ ᾠδήν Pl.Lg. 670a

  ;

  ὑ. αὐλὸν διαλέγεσθαι X.Smp.6.3

  codd. (ὑ. τοῦ αὐλοῦ Cobet); ὑ. κήρυκα (v.

  κῆρυξ 1.3

  ).—Compare A.11.5, B.11.4.
  2 ὄνον ἕνα ὑ. λαχανόσπερμον laden with.., Meyer Ostr.81.2 (i A. D.), cf. PFay.p.324 (i A.D.);

  ὄνοι ὑ. δένδρα BGU 362i6

  , al. (iii A.D.); cf. supr. A.11.8.
  D POSITION: ὑ. can follow its Subst., becoming by anastrophe ὕπο. It is freq. separated from the Subst. by intervening words, as in Il.2.465, Od.5.320, 7.130:— ὑπαί is placed after its case in A. Eu. 417, S.El. 1418, Inach. l.c., although acc. to Hdn.Gr.1.480 it cannot suffer anastrophe.
  E AS ADV., under, below, beneath, freq. in Hom.; esp. of young animals, under the mother, i.e. at the breast, Od.4.636, 21.23.
  2 behind, Hdt.7.61: cf. C. 1.
  II ὑπ' ἐκ or ὑπέκ, v. ὑπέκ.—In Hom. the separation of the Prep. from its Verb by tmesis is very freq., and sts. it follows, in which case it suffers anastrophe,

  φυγὼν ὕπο νηλεὲς ἦμαρ Od.9.17

  .
  F IN COMPOSITION:
  I under, as well of rest as of motion, as in ὕπειμι, ὑποβαίνω, etc.
  2 of the casing or covering of one thing with another, as ὑπάργυρος, ὑπόχρυσος.
  3 of the agency or influence under which a thing is done, to express subjection or subordination, ὑποδαμνάω, ὑποδμώς, ὑφηνίοχος, cf. ἐπί G. 111.
  II denoting what is in small degree or gradual, somewhat, a little, as in ὑποκινέω, ὑποδεής, ὑπόλευκος (so in tmesi,

  ὑ. τι ἀσεβῆ Pl.Phdr. 242d

  , cf. Grg. 493c;

  ὑ. τι μικρὸν ἐπιθήκισα Ar.V. 1290

  (lyr.)).
  III underhand, secretly, as in ὑποθέω, ὑποθωπεύω, ὑποκορίζομαι, ὑπόρνυμι.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ὑπό

 • 8 ὑποκύπτω

  A stoop under a yoke, Μῆδοι ὑπέκυψαν Πέρσῃσι bowed to the Persian yoke, Hdt.1.130, cf. 6.25, 109;

  κύνες τοῖς ἀνθρώποις ὑποκύπτοντες Aesop.266

  : abs., of suppliants, bow down, bow low,

  ἱκετεύουσιν ὑποκύπτοντες Ar.V. 555

  (anap., where cod. R has ὑποπίπτοντες), cf. Luc.Nav.30, Nigr.21; so of animals drinking, ὑποκύψαντα.. πιεῖν ὥσπερ βοῦν (v.l. ἐπικ-) X.An.4.5.32; of the victim at a sacrifice, θύεται δέ, αἰ μέγ κα ὑποκύψει, τᾷ Ἱστία prob. in SIG1025.20 ([place name] Cos); also

  ὑ. ἐπὶ τὰ ὀπίσθια σκέλη Arist.Mir. 831a25

  ; stoop to look at a thing, Plu.2.470e.
  II c. acc., ὑ. τὰν τύλαν stoop it so as to let a load be put on, Ar.Ach. 954.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ὑποκύπτω

 • 9 πᾶς

  πᾶς, πᾶσα, πᾶν gen. παντός, πάσης, παντός (dat. pl. πᾶσι and πᾶσιν vary considerably in the mss.; s. W-S. §5, 28; cp. Rob. 219–21; on the use of the art. s. B-D-F §275) (Hom. +).
  pert. to totality with focus on its individual components, each, every, any
  adj., used w. a noun without the art.
  α. in the sing. emphasizing the individual members of the class denoted by the noun every, each, any, scarcely different in mng. fr. the pl. ‘all’: πᾶν δένδρον Mt 3:10; Lk 3:9. πᾶσα φυτεία Mt 15:13. πᾶσα φάραγξ, πᾶν ὄρος Lk 3:5 (Is 40:4). πᾶς τόπος 4:37. πᾶς ἄνθρωπος J 1:9; 2:10; Ro 3:4 (Ps 115:2); Gal 5:3; Col 1:28abd; Js 1:19. πᾶσα γυνή GJs 11:2. πᾶν ἔθνος Ac 17:26a. πᾶσα ψυχή (Pla., Phdr. 249e) 2:43; 3:23 (cp. Lev 23:29); Ro 2:9; Jd 15. πᾶσα ἡμέρα Ac 5:42; 17:17. πᾶν σάββατον 18:4. πᾶσα ἀρχὴ καὶ πᾶσα ἐξουσία 1 Cor 15:24 (cp. Just., D. 111, 2 οὗ τὸ ὄνομα πᾶσα ἀρχὴ δέδιεν). πᾶσα συνείδησις 2 Cor 4:2. πᾶς ἅγιος Phil 4:21. πᾶς οἶκος Hb 3:4 (GJs 7:3). πᾶσα ἀντιλογία 7:7. πᾶσα παιδεία all discipline 12:11. πᾶς ὀφθαλμός Rv 1:7a. πᾶν κτίσμα 5:13a.—Mt 23:35; Lk 2:23 (Ex 13:2); 4:13; 21:36; 2 Th 2:4 (Da 11:36). πᾶσα κτίσις every creature Col 1:15; ἐν πάσῃ κτίσει to every creature vs. 23. πᾶσα γραφή 2 Ti 3:16 (s. γραφή 2a).—πᾶσα σάρξ (כָּל־בָּשָׂר; used in the OT, also En 1:9; TestGad 7:2; GrBar 4:10; but not in EpArist, Philo, nor Joseph.) all flesh Lk 3:6 (Is 40:5); AcPlCor 2:6 and 16 (s. also 3b below). Mostly w. a neg. (so also En 14:21; 17:6) οὐ (or μή) … πᾶσα σάρξ no flesh = no one Mt 24:22; Mk 13:20; Ro 3:20; 1 Cor 1:29; Gal 2:16 (cp. GrBar 8:7 οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα πνοή). Other sim. neg. expressions are also Hebraistic (s. B-D-F §302, 1; Mlt-H. 433f) οὐ … πᾶν ῥῆμα not a thing, nothing Lk 1:37 (cp. PRyl 113, 12f [133 A.D.] μὴ … πᾶν πρᾶγμα). οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινόν I have never eaten anything common Ac 10:14. Cp. Rv 7:1, 16; 9:4; 21:27. Also in reverse order, πᾶς … οὐ or μή (Ex 12:16; Sir 8:19; 10:6, but s. also GLee, ET 63, ’51f, 156) 18:22; Eph 4:29; 5:5; 2 Pt 1:20; 1J 2:21; 3:15b.—Only rarely is a ptc. used w. πᾶς in this way: παντὸς ἀκούοντος when anyone hears Mt 13:19. παντὶ ὀφείλοντι Lk 11:4 (Mlt-Turner 196f).
  β. w. a noun in the pl., without the art. πάντες ἄνθρωποι all people/men, everyone (Lysias 12, 60; Andoc. 3, 25; X., Cyr. 7, 5, 52, Mem. 4, 4, 19; Demosth. 8, 5; 18, 72) Ac 22:15; Ro 5:12a, 18ab; 12:17, 18; 1 Cor 7:7; 15:19; 2 Cor 3:2; Phil 4:5; 1 Th 2:15; 1 Ti 2:4; 4:10; Tit 2:11. πάντες ἄγγελοι θεοῦ Hb 1:6 (Dt 32:43; cp. Demosth. 18, 294 πάντες θεοί).
  adj. used with a noun or ptc. with the art.
  α. in the sing. Oft. πᾶς ὁ, πάσα ἡ, πᾶν τό is used w. a ptc. (B-D-F §413, 2 and 3) every one who, whoever πᾶς ὁ (Soph., Aj. 152; Demosth. 23, 97; Sir 22:2, 26; 1 Macc 1:52; 2:27) πᾶς ὁ ὀργιζόμενος Mt 5:22. Cp. vss. 28, 32; 7:8, 26 (=πᾶς ὅστις vs. 24; s. below); Lk 6:47; 11:10; 14:11; 16:18; 18:14; 19:26; J 3:8, 15f, 20; 4:13; 6:40; 8:34; 18:37; Ac 10:43b; 13:39; Ro 2:1, 10; 10:4, 11; 1 Cor 9:25; Gal 3:13; 2 Ti 2:19; Hb 5:13; 1J 2:23, 29 al.; 2J 9; Rv 22:18.—πᾶν τό everything that (1 Macc 10:41): πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον Mt 15:17; Mk 7:18. πᾶν τὸ ὀφειλόμενον Mt 18:34. πᾶν τὸ πωλούμενον 1 Cor 10:25; cp. vs. 27. πᾶν τὸ φανερούμενον Eph 5:14. πᾶν τὸ γεγεννημένον 1J 5:4.—An equivalent of this expr. is πᾶς ὅς (or ὅστις), πᾶν ὅ every one who, whatever (s. above and s. B-D-F §293, 1; 413, 2; Rob. 727; 957), masc.: Mt 7:24; 10:32; 19:29; Lk 12:8, 10 (RHolst, ZNW 63, ’72, 122–24), 48; 14:33; Ac 2:21 (πᾶς ὸ̔ς ἐάν, s. Jo 2:32); Ro 10:13 (πᾶς ὸ̔ς ἄν, s. Jo 3:5); Gal 3:10. Neut. (Jdth 12:14.—Jos., Ant. 5, 211 πᾶν ὅ = πάντες οἱ): J 6:37, 39; 17:2b; Ro 14:23; Col 3:17 (πᾶν ὅ τι ἐάν).
  β. w. a noun in the pl., w. the art. all
  א. w. substantives: πᾶσαι αἱ γενεαί Mt 1:17; Lk 1:48; Eph 3:21; GJs 6:2 al. πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς Mt 2:4. Cp. vs. 16; 4:8; 11:13; Mk 4:13, 31f; 6:33; Lk 1:6; 2:51; 6:26; J 18:20; Ac 1:18; 3:18; 10:12, 43a; 14:16; Ro 1:5; 15:11 (Ps 116:1); 16:4; 1 Cor 12:26ab; 2 Cor 8:18; 11:28; Eph 4:10; 6:16b; Col 2:13; 1 Ti 6:10; Hb 4:4 (Gen 2:2 and 3); 9:21; Js 1:8; Rv 1:7b; 7:11; 15:4 al.—Used w. a demonstr. pron.: πᾶσαι αἱ παρθένοι ἐκεῖναι Mt 25:7. πάντας τοὺς λόγους τούτους 26:1. πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα Lk 1:65; 2:19.—Somet. following the noun: τὰς πόλεις πάσας Mt 9:35; Ac 8:40. οἱ μαθηταὶ πάντες the disciples, one and all Mt 26:56. αἱ θύραι πᾶσαι Ac 16:26a. Cp. Ro 16:16; 1 Cor 7:17; 13:2a; 15:7; 16:20; 1 Th 5:26; 2 Ti 4:21; Rv 8:3. οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες Mk 1:5.—On the position of ἐκεῖνος, ἕνεκα, πᾶς s. NTurner, VetusT 5, ’55, 208–13.
  ב. w. participles πάντες οἱ: πάντες οἱ κακῶς ἔχοντες Mt 4:24. πάντες οἱ κοπιῶντες 11:28; cp. 21:12; 26:52; Lk 1:66; 2:47; 13:17; Ac 1:19; 2:44; 4:16; 5:5, 11; 6:15; 9:14; 28:30; Ro 1:7; 4:11; 1 Cor 1:2; Eph 6:24; 1 Th 1:7; 2 Th 1:10; 2 Ti 3:12; 4:8; Hb 5:9; 13:24; 2J 1; Rv 13:8; 18:24. Following the ptc. οἱ κατοικοῦντες πάντες Ac 2:14. ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν 20:32.—πάντα τά: πάντα τὰ γενόμενα Mt 18:31. πάντα τὰ ὑπάρχοντα 24:47; Lk 12:44; 1 Cor 13:3. Cp. Lk 17:10; 18:31; 21:36; J 18:4; Ac 10:33b. Used w. a demonstr. pron.: περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων Lk 24:14. Following: τὰ γινόμενα πάντα 9:7.
  ג. w. prepositional expressions, w. which ὄντες (ὄντα) is to be supplied (TestAbr A 4 p. 81, 24 [Stone p. 10] πάντα τὰ ἐπὶ τῆς τραπέζης; 4 [6] Esdr [POxy 1010] πάντες σου οἱ ἐν τοῖς πεδίοις): πάντες οἱ ἐν τῇ οἰκίᾳ Mt 5:15; Ac 16:32. πάντες οἱ σὺν αὐτῷ Lk 5:9. πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις J 5:28. πάντες οἱ εἰς μακράν Ac 2:39. Cp. 5:17. πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ Ro 9:6. Cp. 2 Ti 1:15; 1 Pt 5:14. πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς Ac 4:24; 14:15 (Ex 20:11); cp. 17:24. Following: οἱ μετʼ ἐμοῦ πάντες Tit 3:15a (πάντες οἱ μετʼ αὐτοῦ JosAs 27:7).
  π. used w. pronouns
  α. w. personal pronouns: πάντες ἡμεῖς we all Ac 2:32; 10:33a; 26:14; 28:2; Ro 4:16b. πάντες ὑμεῖς Mt 23:8; 26:31; Lk 9:48; Ac 4:10a; 22:3; Ro 1:8; 15:33; 2 Cor 7:15; Gal 3:28; Phil 1:4, 7ab, 8; 1 Th 1:2; 2 Th 3:16c, 18; Tit 3:15b; Hb 13:25. πάντες αὐτοί Ac 4:33; 19:17b; 20:36. Following the pron.: ἡμεῖς πάντες J 1:16; Ro 8:32a; 2 Cor 3:18; Eph 2:3. ὑμεῖς πάντες Ac 20:25. αὐτοὶ πάντες Mt 12:15; 1 Cor 15:10. W. art. οἱ πάντες ἡμεῖς 2 Cor 5:10.
  β. w. a demonstr. pron.: πάντες οὗτοι these all, all these Ac 2:7 v.l. Mostly following the pron.: οὗτοι πάντες 1:14; 17:7; Hb 11:13, 39. πάντα ταῦτα Mt 6:32; 24:8; Lk 7:18; Ac 24:8; 1 Cor 12:11; Col 3:14; 1 Th 4:6; Hm 5, 2, 5 cj. Joly. ταῦτα πάντα Mt 4:9; 6:33; 13:34, 51; Lk 12:30; Ac 7:50; Ro 8:37; 2 Pt 3:11.
  γ. πάντες ὅσοι, πάντα ὅσα all who, everything that, masc.: Lk 4:40 v.l. (for ἅπαντες); J 10:8. Neut. (TestAbr A 9 p. 86, 17 [Stone p. 20]; TestJob 4:2; GrBar 7:2; Philo, Aet. M. 15; 28; Jos., Ant. 8, 242; Just., A I, 44, 9) Mt 7:12; 13:46; 18:25; 21:22; Mk 11:24; 12:44b; Lk 18:12, 22; J 10:41. πάντες, ὸ̔ς ἄν Hs 7:7.
  subst.
  α. πάντες, πᾶσαι all, everyone (even when only two are involved = both: Appian, Bell. Civ. 2, 27 §105 [Caesar and Pompey]) Mt 10:22; 14:20; 15:37; 21:26; 26:27; Mk 1:37; 5:20; Lk 1:63 and oft. πάντες ἥμαρτον Ro 5:12 (on the sinfulness of πάντες cp. the saying of Bias s.v. πολύς 1aβא; FDanker, Ro 5:12, Sin under Law, NTS 14, ’68, 430, n. 1).—οὐ πάντες not everyone Mt 19:11. Cp. J 13:10; Ro 10:16.—πάντων as partitive and comparative gen. ὕστερον πάντων last of all Mt 22:27; cp. Mk 12:22, 43. Even in ref. to a fem. (Thu. 4, 52, 3; Aristoph., Av. 472) ἐντολὴ πρώτη πάντων Mk 12:28 (but s. B-D-F §164, 1).
  β. πάντα all things, everything. Abs. (Chrysippus in Stob., Ecl. 1, 1, 26 p. 31 W.; Ps.-Aristot., De Mundo 6; M. Ant. 4, 23; Ael. Aristid. 43, 9 K.=1 p. 3 D.: ἀρχὴ ἁπάντων Ζεύς τε καὶ ἐκ Διὸς πάντα; Herm. Wr. 5, 10; Hymn to Selene in PGM 4, 2838f ἐκ σέο γὰρ πάντʼ ἐστὶ καὶ εἰς σʼ, αἰώνιε, πάντα τελευτᾷ [s. 4dβ]; PGM 5, 139; PKöln VI, 245, 16 of Athena [s. ed.’s comments]) Mt 11:27 = Lk 10:22 (s. the lit. on this pass. s.v. υἱός 2dβ. The word πάντα here is variously understood of authority and power [so ASchlatter (Mt), FBüchsel (TW II 173) et al.] or of knowledge and teaching: ENorden [Agn. Th. 288], TZahn [Mt], Grundmann [Lk] et al.; also JFitzmyer: “the knowledge of the mutual relation of himself and God” [AB Comm. Luke II 874]. IMarshall [Lk] follows BReicke [TW V 993 n. 289] and opts for both power and knowledge); J 1:3; 3:35; 21:17; 1 Cor 2:10; 15:27a (Ps 8:7), b, 28cd (πάντα ἐν πᾶσιν w. a somewhat different coloring: Dio Chrys. 54 [71], 1); Eph 1:22a (Ps 8:7); Rv 21:5. Here we may class ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεός (cp. Aristobulus in Eus., PE 8, 10, 10; 13, 12, 4 ἐπὶ πάντων εἶναι τ. θεόν; Porphyr., Vi. Plot. 23 τῷ ἐπὶ πᾶσι θεῷ) God, who rules over all Ro 9:5 (θεός 2). ὁ πάντων δεσπότης GJs 20:3 (codd.); cp. 11:2.—Of a ‘whole’ that is implied fr. the context: πάντα ἀποδώσω σοι Mt 18:26. Cp. 22:4; Mk 4:34; Lk 1:3; Ro 8:28 (s. Black s.v. συνεργέω); 2 Cor 6:10; Gal 4:1; Phil 2:14; 1 Th 5:21; 2 Ti 2:10; Tit 1:15; 1J 2:27; GJs 18:3 codd. πάντα ὑμῶν ἐστιν everything is yours, belongs to you 1 Cor 3:21, cp. 22 (Plut., Cic. 873 [25, 4] πάντα τοῦ σοφοῦ εἶναι; Diog. L. 6, 72). πάντα ὑμῶν everything you do 16:14. πρῶτον πάντων 1 Ti 2:1. πάντα four times as anaphora (rhetorical repetition) 1 Cor 13:7 (cp. Libanius, Or. 3 p. 275, 4 πάντα φθεγγόμενοι, πάντα ἐργαζόμενοι, πάντα χαριζόμενοι).—The acc. of specification stands almost in the sense of an adv. (B-D-F §154; Rob. 487) πάντα in all respects, in every way, altogether (Hom. et al.; Aelian, VH 12, 25; Jos., Ant. 9, 166; SibOr 3, 205; Ath. 35, 2) Ac 20:35 (perh. always, as Ps.-Lucian, Asin. 22 p. 590); 1 Cor 9:25b. πάντα πᾶσιν ἀρέσκω (s. ἀρέσκω 2a) 10:33; 11:2. Cp. KGrobel, JBL 66, ’47, 366 and s. τὰ πάντα in 4dβ below.—W. a prep.: εἰς πάντα in all respects, in every way (Pla., Charm. 6, 158a, Leg. 5, 738a; Appian, Iber. 17 §64, Bell. Civ. 4, 92 §385; BGU 798, 7) 2 Cor 2:9. ἐν πᾶσιν in all respects, in every way (PGiss 69, 8; Appian, Bell. Civ. 2, 112 §467 [here ἐν ἅπασιν=in all respects]; Just., D. 80, 1 ἀσφαλὴς ἐν πᾶσι); 1 Ti 3:11; 2 Ti 2:7; 4:5; Tit 2:9, 10b; Hb 13:4, 18; 1 Pt 4:11. Perh. also Eph 1:23b. ἐν πᾶσι τούτοις in (or besides) all this (Sir 48:15; Job 2:10; 12:9; cp. Plut., Mor. 98f) Lk 16:26. κατὰ πάντα, s. κατά B 6. περὶ πάντων in every way (Mitt-Wilck I/2, 6, 9; SibOr 1, 198) 3J 2. πρὸ πάντων above all, especially (PRein 18, 27 [II B.C.]; BGU 811, 3; PAmh 135, 2; Just., D. 7, 3) Js 5:12; 1 Pt 4:8.
  any entity out of a totality, any and every, every
  as adj. w. a noun in the sing. without the article every, any and every, just any, any at all μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε do not believe just any spirit 1J 4:1. περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας Eph 4:14. περὶ παντὸς πράγματος about anything Mt 18:19. κατὰ πᾶσαν αἰτίαν for any reason at all 19:3. Cp. 4:4=Lk 4:4 v.l. (Dt 8:3); Mt 12:31; 2 Cor 1:4b (on ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν vs. 4a see 3b below).
  as subst. without the art.
  α. πᾶς everyone without exception Lk 16:16.
  β. πᾶν, w. prep.: διὰ παντός s. διά A 2a. ἐν παντί in every respect or way, in everything (Pla., Symp. 194a; X., Hell. 5, 4, 29; SIG 1169, 27; Sir 18:27; 4 Macc 8:3; GrBar 9:8) πλουτίζεσθαι 1 Cor 1:5; 2 Cor 9:11. Cp. 2 Cor 4:8; 7:5, 11, 16; 8:7; 9:8b; 11:6a, 9; Eph 5:24; Phil 4:6; 1 Th 5:18.
  marker of the highest degree of someth., all
  as adj. w. a noun in the sing. without the art. full, greatest, all (Pla., Rep. 9, 575a; Demosth. 18, 279 al.; ins, freq. in accolades; pap.: New Docs 8 p. 62, 10 μετὰ πάσης πίστεως καὶ ἐπιμελείας ‘with all fidelity and care’; LXX; Tat. 39, 1 μετὰ πάσης ἀκριβείας) μετὰ παρρησίας πάσης Ac 4:29. ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ 5:23. πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ in all good conscience 23:1. Cp. 17:11; 24:3; 2 Cor 9:8b; 12:12; Eph 4:2. ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει with the greatest perseverance 6:18c. Cp. Phil 1:20; 2:29; Col 1:11ab; 1 Ti 2:2b, 11; 3:4; 4:9; 5:2; Tit 2:15; Js 1:2; 2 Pt 1:5; Jd 3 al. ὑπομένειν πᾶσαν ὑπομονήν practice patient endurance to the limit Pol 9:1.
  in related vein as adj. with noun in the sing. w. the art. all ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν in all our trouble 2 Cor 1:4a (on ἐν πάσῃ θλίψει vs. 4b s. 2a above); 7:4; 1 Th 3:7. ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν in all remembrance of you Phil 1:3. πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν all your care 1 Pt 5:7. τὸν πάντα χρόνον AcPlCor 2:4; τὴν πᾶσαν σάρκα 2:11 (cp. 1aα).
  pert. to a high degree of completeness or wholeness, whole
  as adj. w. a noun in the sing., without the art. all, the whole before proper names, mostly geographic (X., Hell. 4, 8, 28 προστάται πάσης Λέσβου ἔσονται al.; LXX) πᾶσα Ἱεροσόλυμα Mt 2:3 (s. Ἱερ.). πᾶς Ἰσραήλ (3 Km 8:65; 11:16; 1 Esdr 1:19; 5:45, 58; Jdth 15:14) Ro 11:26 (s. W-S. §20, 11a and b; Rob. 772). The OT is also the source of πᾶς οἶκος Ἰσραήλ (1 Km 7:2, 3) Ac 2:36 and, in subject matter, ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς 17:26b (but Gen 2:6 has πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, and 7:23; 11:4, 8, 9 ἐπὶ προσώπου [or πρόσωπον] πάσης τῆς γῆς).—Perh. πᾶσα οἰκοδομή Eph 2:21 (s. W-S. §20:11 b; Rob. 772; Mlt-Turner 199f; MDibelius, Hdb. ad loc.; M. Ant. 6, 36, 1; OGI 383, 86ff).
  w. a noun in the sing., w. the art. the whole, all (the). Preceding the noun that has the art.: πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος Mt 3:5. πᾶσα ἡ ἀγέλη the whole herd 8:32. Cp. vs. 34; 13:2; 21:10; 27:25, 45; Mk 2:13; 4:1. πᾶσα ἡ ἀλήθεια 5:33. πᾶσα ἡ κτίσις the whole creation (TestAbr A 13 p. 92, 7 [Stone p. 32]) Mk 16:15; Ro 8:22. Cp. Lk 1:10; 2:1, 10; Ac 3:9, 11; 5:21; 15:12. πᾶς ὁ κόσμος Ro 3:19b; Col 1:6. πᾶν τὸ σπέρμα Ro 4:16. πᾶσα ἡ γῆ 9:17 (Ex 9:16); Lk 4:25. πᾶσα ἡ γνῶσις, πᾶσα ἡ πίστις 1 Cor 13:2bc. πᾶν τὸ πλήρωμα Eph 3:19; Col 1:19; 2:9. πᾶν τὸ σῶμα Eph 4:16; Col 2:19. Cp. Hb 9:19bc. W. a demonstrative pron. πᾶς ὁ λαὸς οὗτος all these people Lk 9:13. πᾶσα ἡ ὀφειλὴ ἐκείνη Mt 18:32.—Following the noun that has the article: τὴν κρίσιν πᾶσαν the whole matter of judgment J 5:22. εἰς τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν into truth in all its outreach 16:13. τὴν ἐξουσίαν … πᾶσαν Rv 13:12.
  πᾶς and πάντες stand attributively betw. art. and noun, when the noun is regarded as a whole, in contrast to its individual parts (cp. Kühner-G. I 632f).
  α. sing. (Thu. 2, 7, 2 ὁ πᾶς ἀριθμόσ=‘the whole number’; 8, 93, 2 τὸ πᾶν πλῆθος; X., Mem. 1, 2, 8 εἰς τὸν πάντα βίον; Pla., Gorg. 470e ἡ πᾶσα εὐδαιμονία; 2 Macc 2:17; 3 Macc 1:29; 6:14; 4 Macc 3:8) ὁ πᾶς νόμος the whole law Gal 5:14. τὸν πάντα χρόνον Ac 20:18.
  β. pl. (X., An. 5, 6, 7 οἱ πάντες ἄνθρωποι; Pla., Theaet. 204a τὰ πάντα μέρη) αἱ πᾶσαι ψυχαί all the souls Ac 27:37. οἱ κατὰ τὰ ἔθνη πάντες Ἰουδαῖοι 21:21. οἱ σὺν αὐτοῖς πάντες ἅγιοι Ro 16:15. οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί Gal 1:2.—W. numerals (Hdt. 7, 4; Thu. 1, 60, l) οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα the whole number of the men was about twelve Ac 19:7.—JBover, Uso del adjetivo singular πᾶς en San Pablo: Biblica 19, ’38, 411–34.
  as subst.
  α. οἱ πάντες all (of them) (in contrast to a part) Ro 11:32ab; 1 Cor 9:22 (s. HChadwick, NTS 1, ’55, 261–75); Phil 2:21. (We, they) all Mk 14:64; 1 Cor 10:17; 2 Cor 5:14b. μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες until we all attain Eph 4:13.
  β. τὰ πάντα. In the abs. sense of the whole of creation all things, the universe (Pla., Ep. 6, 323d τῶν πάντων θεός; hymn to Selene in EAbel, Orphica [1885] 294, 36 εἰς σὲ τὰ πάντα τελευτᾶ [s. 1dβ beg.]; Herm. Wr. 13, 17 τ. κτίσαντα τὰ πάντα; JosAs 8:2 ζωοποιήσας τὰ πάντα; Philo, Spec. Leg. 1, 208, Rer. Div. Her. 36, Somn. 1, 241; Just., A I, 67, 2 τὸν ποιητὴν τῶν πάντων; PGM 1, 212 κύριε τῶν πάντων; 4, 3077) Ro 11:36 (Musaeus: Vorsokr. 2 A 4 [in Diog. L. 1, 3] ἐξ ἑνὸς τὰ πάντα γίνεσθαι καὶ εἰς ταὐτὸν ἀναλύεσθαι. Cp. Norden, Agn. Th. 240–50); 1 Cor 8:6ab; 15:28ab; Eph 3:9; 4:10b; Phil 3:21; Col 1:16ab, 17b (HHegermann, D. Vorstellung vom Schöpfungsmittler etc., TU 82, ’61, 88ff); Hb 1:3; 2:10ab; Rv 4:11; 1 Cl 34:2; PtK 2 (four times).—In the relative sense, indicated by the context, everything (Κυπρ. I p. 42 no. 29 τὰς στοὰς καὶ τὰ ἐν αὐταῖς πάντα; PGiss 2, 14 [II B.C.] in a bill: τὰ π.=everything taken together) ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται everything (=all the instruction) is in parables Mk 4:11. Cp. Ac 17:25b; Ro 8:32b. Of everything in heaven and earth that is in need of uniting and redeeming Eph 1:10 (EWalter, Christus u. d. Kosmos [Eph 1:10] ’48); Col 1:20. τὰ πάντα they all (of the members of the body) 1 Cor 12:19. The neut. is also used of persons: Gal 3:22; cp. 1 Ti 6:13 (here including humankind and everything else that possesses life).—As acc. of specification, almost like an adv.: τὰ πάντα in all respects (Appian, Prooem. 6 §23) Eph 4:15 (s. 1dβ).—As a summation of what precedes all this (PCairZen 741, 16; 742, 22; BGU 1509 [all III B.C.]) 2 Cor 4:15; Phil 3:8b; Col 3:8.—Furthermore, πάντες can also have the limited sense nearly all (Xenophon Eph. 2, 13, 4 πάντας ἀπέκτεινεν, ὀλίγους δὲ καὶ ζῶντας ἔλαβε. μόνος δὲ ὁ Ἱππόθοος ἠδυνήθη διαφυγεῖν).—Mlt-Turner 199–201.
  everything belonging, in kind, to the class designated by the noun, every kind of, all sorts of, adj. for the words παντοδαπός and παντοῖος, which are lacking in our lit.: πᾶσα νόσος καὶ πᾶσα μαλακία Mt 4:23. γέμουσιν πάσης ἀκαθαρσίας they are full of all kinds of uncleanness 23:27 (Ar. 15, 6). πᾶσα ἐξουσία 28:18. ἀπὸ παντὸς ἔθνους from every kind of nation Ac 2:5. Cp. 7:22; 13:10ab; Ro 1:18, 29. πᾶσα ἐπιθυμία (evil) desire of every kind 7:8. ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει 1 Cor 1:5b. πᾶν ἁμάρτημα every kind of sin 6:18. Cp. 2 Cor 7:1; 9:8bc; 10:5ab; Eph 1:3, 8, 21a; 4:19; 5:3; Phil 1:9; 2 Th 2:17. πᾶν ἔργον ἀγαθόν Tit 1:16; 3:1. Cp. 2:14; Hb 13:21. πᾶσα δόσις, πᾶν δώρημα Js 1:17 (W-S. §20, 11b). Cp. vs. 21; 1 Pt 2:1ab; Rv 8:7 al.—B. 919. Schmidt, Syn. IV, 540–54, s. ἕκαστος and ὅλος. DELG. M-M. EDNT. TW. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > πᾶς

Look at other dictionaries:

 • Treasure trove — A treasure trove may broadly be defined as an amount of gold, silver, gemstones, money, jewellery, or any valuable collection found hidden underground or in places such as cellars or attics, where the treasure seems old enough for it to be… …   Wikipedia

 • HMP Aberdeen — HMP [HMP: Her Majesty s Prison.] Aberdeen (known as Craiginches) is a prison located in the city of Aberdeen in Scotland, run by the Scottish Prison Service. The prison was built in 1881 housing male prisoners. Aberdeen was the site of the last… …   Wikipedia

 • Kingston, Queensland — Infobox Australian Place | type = suburb name = Kingston city = Logan City state = qld caption = fedgov = Division of Rankin stategov = Electoral district of Waterford Electoral district of Woodridge lga = Logan City postcode = 4114 pop = 13,657… …   Wikipedia

 • Arthur Norreys Worthington — (February 17, 1862 ndash; February 7, 1912) was a Canadian physician, surgeon, soldier, and politician.Born in Sherbrooke, Canada East, the son of Edward Dragge Worthington (1820 ndash;1895), Worthington was educated at the Sherbrooke Academy,… …   Wikipedia

 • Independent Soldiers — The Independent Soldiers, otherwise known as the IS, is one of the most well known and prominent gangs in Canada. The gang consists of many nationalities but is generally headed and run by Indo Canadian members.Over the past few years the gang… …   Wikipedia

 • Jet Set Men — Infobox Company company name = Jet Set Men company company type = Private foundation = 1999 location = flagicon|United States Los Angeles, California, United States industry = Gay pornography products = Pornographic films and sex toys homepage =… …   Wikipedia

 • 2008 Ahmedabad bombings — Infobox civilian attack title = 2008 Ahmedabad bombings caption = location = Ahmedabad, Gujarat, India coordinates = date = 26 July 2008 time = 18:45 19:55 timezone = IST type = 21 Bomb blasts [cite web| last =| first =| authorlink =| coauthors… …   Wikipedia

 • Alan G. Poindexter — Nationalité américain Naissance 5 novembre 1961 Pasadena, Californie Tem …   Wikipédia en Français

 • Bazemont — 48° 55′ 44″ N 1° 51′ 57″ E / 48.9289, 1.8658 …   Wikipédia en Français

 • Brétignolles-sur-Mer — Pour les articles homonymes, voir Brétignolles. 46° 37′ 43″ N 1° 51′ 14″ W …   Wikipédia en Français

 • Cellé — 47° 50′ 04″ N 0° 47′ 01″ E / 47.8344444444, 0.783611111111 …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.