Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

височина

 • 61 weather

  {'weðə}
  I. 1. време (атмосферно)
  April/broken WEATHER непостоянно/променливо време
  2. лошо време, буря
  3. мор. посока на вятъра
  to make good/bad WEATHER of мор. добре/зле издържам на буря (за кораб) (и прен.)
  to make heavy WEATHER of намирам (нещо) за прекомерно трудно/изморително, излишно раздухвам/усложнявам нещата
  above the WEATHER ав. на голяма височина, над сферата на облаци и бури, с вече преминало неразположение/махмурлук
  under the WEATHER разг. неразположен, недобре, потиснат, ам. пийнал, махмурлия, на градус
  II. 1. излагам на атмосферните влияния, проветрявам, суша и пр
  2. руша, променям, правя да потъмнее (за атмосферни влияния), руша се/променям се/потъмнявам от атмосферни влияния
  3. устоявам/издържам на бури и пр. (и прен.)
  4. мор. заобикалям (нос и пр.) откъм наветрената страна
  5. стр. подреждам керемиди, дъски и пр. да се застъпват под наклон, построявам покрив под наклон
  III. a мор. обърнат към вятъра, наветрен
  to keep one's WEATHER eye open нащрек съм, отварям си очите на четири
  * * *
  {'we­ъ} n 1. време (атмосферно); April/broken weather непостоянно/п(2) {'we­ъ} v 1. излагам на атмосферните влияния; проветрявам{3} {'we­ъ} а мор. обърнат към вятъра; наветрен; to keep o.'s
  * * *
  синоптичен; време;
  * * *
  1. above the weather ав. на голяма височина, над сферата на облаци и бури, с вече преминало неразположение/махмурлук 2. april/broken weather непостоянно/променливо време 3. i. време (атмосферно) 4. ii. излагам на атмосферните влияния, проветрявам, суша и пр 5. iii. a мор. обърнат към вятъра, наветрен 6. to keep one's weather eye open нащрек съм, отварям си очите на четири 7. to make good/bad weather of мор. добре/зле издържам на буря (за кораб) (и прен.) 8. to make heavy weather of намирам (нещо) за прекомерно трудно/изморително, излишно раздухвам/усложнявам нещата 9. under the weather разг. неразположен, недобре, потиснат, ам. пийнал, махмурлия, на градус 10. лошо време, буря 11. мор. заобикалям (нос и пр.) откъм наветрената страна 12. мор. посока на вятъра 13. руша, променям, правя да потъмнее (за атмосферни влияния), руша се/променям се/потъмнявам от атмосферни влияния 14. стр. подреждам керемиди, дъски и пр. да се застъпват под наклон, построявам покрив под наклон 15. устоявам/издържам на бури и пр. (и прен.)
  * * *
  weather[´weðə] I. n време (като атмосферни условия); April ( broken) \weather прен. честа смяна на настроенията; in all \weathers независимо от времето, при всички атмосферни условия; \weather permitting при добро време; при условие, че времето позволява; to make good ( bad) \weather мор. срещам хубаво (лошо) време; (за кораб) добре (лошо) издържа на буря (и прен.); to make heavy \weather of намирам ( нещо) за трудно (изморително); to make fair \weather to s.o. ост. старая се да спечеля благоволението на някого с ласкателства; under the \weather sl 1) нездрав, болнав, неразположен; 2) в беда, в затруднение; 3) (по)пийнал, сръбнал, "на градус"; II. v 1. излагам на атмосферните влияния; суша́, проветрявам; 2. руша се, меня се, потъмнявам (при атмосферни условия); 3. променям, потъмнявам (за атмосферни влияния); 4. издържам ( буря); надживявам ( нещастие); 5. мор. минавам, заобикалям (при насрещен вятър); III. adj мор. обърнат към вятъра; to keep o.'s \weather-eye open отварям си очите (на четири), нащрек съм.

  English-Bulgarian dictionary > weather

 • 62 zoom

  {zu:m}
  I. 1. ав. издигам се рязко на голяма височина (за самолет)
  2. движа се/придвижвам се бързо/шумно/с бръмчене
  3. повишавам се рязко (за цени), поскъпвам рязко (за стоки и пр.)
  II. 1. ав. рязко изкачване, вертикално излитане
  2. бръмчене, жужене, бучене
  ZOOM lens подвижен обектив (на камера и пр.)
  * * *
  {zu:m} v 1. ав. издигам се рязко на голяма височина (за самолет)(2) {zu:m} n 1. ав. рязко изкачване, вертикално излитане; 2. бръ
  * * *
  1. i. ав. издигам се рязко на голяма височина (за самолет) 2. ii. ав. рязко изкачване, вертикално излитане 3. zoom lens подвижен обектив (на камера и пр.) 4. бръмчене, жужене, бучене 5. движа се/придвижвам се бързо/шумно/с бръмчене 6. повишавам се рязко (за цени), поскъпвам рязко (за стоки и пр.)
  * * *
  zoom [zu:m] I. n 1. обектив с променливо фокусно разстояние; 2. "свещ", фигура от висшия пилотаж; II. v 1. разг. профучавам; преминавам бързо; стрелвам се; 2. комп., фот. увеличавам; 3. вдигам се, качвам се, увеличавам се рязко (и \zoom up) (за цени); 4. ав. sl правя "свещ";

  English-Bulgarian dictionary > zoom

 • 63 flying height

  {'flaiiŋhait}
  n височина на летене
  * * *
  {'flaiinhait} n височина на летене.
  * * *
  n височина на летене

  English-Bulgarian dictionary > flying height

 • 64 height fear

  {'haitfiə}
  n виене на свят, страх от височина
  * * *
  {'haitfiъ} n виене на свят, страх от височина.
  * * *
  n виене на свят, страх от височина

  English-Bulgarian dictionary > height fear

 • 65 above sea level height

  височина над морското равнище

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > above sea level height

 • 66 above sea level heights

  височина над морското равнище

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > above sea level heights

 • 67 absolute altitude

  абсолютна надморска височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > absolute altitude

 • 68 absolute altitudes

  абсолютна надморска височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > absolute altitudes

 • 69 absolute elevation

  абсолютна кота
  абсолютна надморска височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > absolute elevation

 • 70 absolute elevations

  абсолютна кота
  абсолютна надморска височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > absolute elevations

 • 71 absolute pitch

  абсолютна височина на тон

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > absolute pitch

 • 72 absolute pitches

  абсолютна височина на тон

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > absolute pitches

 • 73 active antenna height

  действуваща височина на антена

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > active antenna height

 • 74 active antenna heights

  действуваща височина на антена

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > active antenna heights

 • 75 adendum

  маш.
  височина на главата на зъб
  прибавка
  допълнение
  хим.
  аленг
  лиганд

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > adendum

 • 76 adjustable for height

  регулируем по височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > adjustable for height

 • 77 adjusts vertically

  установявам детайл по височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > adjusts vertically

 • 78 adjust vertically

  установявам детайл по височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > adjust vertically

 • 79 altitude

  надморска височина
  кота

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > altitude

 • 80 altitude conversion

  рлк.
  преобразуване на височина

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > altitude conversion

Look at other dictionaries:

 • височина — іменник жіночого роду * Але: дві, три, чотири височини …   Орфографічний словник української мови

 • височина — и/, ж. 1) Те саме, що висота 1 4). 2) геогр. Підвищена частина суходолу (від 200 до 600 м), що має подекуди рівну, а частіше хвилясту поверхню, розчленовану долинами, балками, ярами …   Український тлумачний словник

 • височина — същ. висота, висина, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина същ. кота, връх същ. тоналност, тон същ. могила, баир …   Български синонимен речник

 • Приазовська височина — Sp Pãazovės aukštumà Ap Приазовська височина/Pryazovs’ka Vysochyna L PR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Придніпровська височина — Sp Pãdnieprės aukštumà Ap Придніпровська височина/Prydniprovs’ka Vysochyna L C Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Подільська височина — Sp Podòlės aukštumà Ap Подільська височина/Podil’s’ka Vysochyna L PV Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Середньо-Росiйська височина — Sp Vidurio Rùsijos aukštumà Ap Среднерусская возвышенность/Srednerusskaya Vozvyshennost rusiškai Ap Середньо Росiйська височина/Seredn’o Rosiys’ka Vysochyna ukrainiškai L RF ir ŠR Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Волинська височина — Sp Volunės aukštumà Ap Волинська височина/Volyns’ka Vysochyna L V Ukrainoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

 • Валдайська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • Середньоросійська височина — власна назва …   Орфографічний словник української мови

 • дрогобицька височина — передгірна височина на межиріччі Дністра та Стрию, у Львівській обл. Висота 300 400 м, макс. – понад 450 м. Характерний увалисто хвилястий тип рельєфу з розгалуженою яружно балковою сіткою. Геоструктурно пов’язаний з Передкарпатським прогином.… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.