Translation: from chinese to english

from english to chinese

湯

 • 1 湯

  hot water; boiling water, (usually used as part of a place name) hot springs, water in which something has been boiled, soup; broth, a liquid preparation of medicinal herbs; decoction
  * * *
  n. hot water, boiling water, soup, broth, decoction
  v. agitate
  * * *
  1)
  Tang1
  surname Tang
  2)
  shang1
  rushing current
  3)
  tang1
  soup, hot or boiling water, decoction of medicinal herbs, water in which sth has been boiled
  * * *
  Ⅰ. 湯|汤 [Tāng] ► surname Tang
  Ⅱ. 湯|汤 [shāng] ► rushing current
  Ⅲ. 湯|汤 [tāng] ► soup ► hot or boiling water ► decoction of medicinal herbs ► water in which sth has been boiled

  Chinese-English dictionary > 湯

 • 2 湯

  Chinese(Traditional)-English Dictionary > 湯

 • 3 湯

  Mandarin(P): tāng, tàng, shāng, yáng
  Mandarin(Z): ㄊㄤ, ㄊㄤˋ, ㄕㄤ, ㄧㄤˊ
  Korean(Eum): 탕 [tang]
  Korean(H/E): 끓일 탕
  Japanese(On): とう, しょう [tou, shou]
  Japanese(Kun): ゆ [yu]
  Cantonese: soeng1, tong1
  Vietnamese: thang
  Hist. Tang: tɑng
  ------------------------------------------------------------
  Definition: hot water; soup, gravy, broth
  ------------------------------------------------------------
  Rad.-Add. str. Index: [85.9]
  Total strokes: 12
  Radical: æ°´ (æ°µ, æ°º)
  Simplified variant: 汤
  Frequency: 4
  ------------------------------------------------------------
  Unicode: U+6E6F
  Big Five: B4F6
  JIS X 0208-1990: 3782
  KSC 5601-1989: 8723
  Cangjie: EAMH
  Four-corner Code: 3612.7
  ------------------------------------------------------------
  Hanyu Da Zidian: 31674.030
  Kang Xi: 0638.160
  CiHai: 816.502
  Morohashi: 17874
  Dae Jaweon: 1045.080

  Chinese-English-Asian dictionary > 湯

 • 4 湯

  Hot liquid, hot water, soup, etc.

  Chinese Buddhist terms dictionary (Chinese-English) > 湯

Look at other dictionaries:

 • 湯 — (湯, 汤) I tāng ㄊㄤ 〔《廣韻》吐郎切, 平唐, 透。 〕 1.沸水;熱水。 《論語‧季氏》: “見善如不及, 見不善如探湯。” 《楚辭‧九歌‧雲中君》: “浴蘭湯兮沐芳, 華采衣兮若英。” 唐 杜甫 《又上後園山腳》詩: “秋風亦已起, 江 æ¼¢ 始如湯。” 《水滸傳》第一一九回: “煩與俺燒桶湯來, 灑家沐浴。” 許杰 《慘霧》: “母親一邊哭着, 一邊燒湯給他洗滌。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 湯 — 拼音:shang 見“湯湯”條。 ㄊㄤtng  拼音:tang 1. 熱水﹑沸水。 如: “揚湯止沸”﹑“赴湯蹈火”。 論語·季氏: “孔子曰: 「見善如不及, 見不善如探湯。 」”水滸傳·第二回: “莊客點上燈火, 一面提湯來洗了腳。” 2. 食物烹煮後所得的汁液。 如: “雞湯”﹑“高湯”﹑“紅燒牛肉的湯拿來拌飯, 又香又好吃。” 3. 具有多量汁水的菜餚。 如: “蛋花湯”﹑“青菜豆腐湯”。 4. 藥材加水煎熬成的汁液。 如: “湯劑”﹑“湯藥”。 史記·卷一○五·扁鵲倉公傳:… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 湯 — 【탕】 끓인 물; 온천; 목욕간; 끓이다; 人名; 방탕하다 (蕩) ; 【상】 물이 세차게 흐르다; 【양】 해돋이 æ°´ (물수) + (빛날양) 삼수변부 9획 (총12획) [1] hot water [2] soup; broth [3] a Chinese family name 金城湯池 (금성탕지) 방비가 매우 튼튼한 성지 (城池) . 탕지 (湯池) 란 성 둘레에 호를 파고 끓는 물을 부은 것. 獨蔘湯 (독삼탕) 삼 한 곱만을 달인 약. 병이 위태한 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • 湯 — I tāng (1) ㄊㄤˉ (2) 郑码: VKRO, U: 6E6F, GBK: 9CAB (3) 笔画数: 12, 部首: 氵, 笔顺编号: 441251113533 II shāng (1) ㄕㄤˉ (2) 均见 汤 。 (3) 郑码: VKRO, U: 6E6F, GBK: 9CAB (4) 笔画数: 12, 部首: 氵, 笔顺编号: 441251113533 …   International standard chinese characters dictionary

 • 湯 — 탕 넘어질 12 strokes 삼수변+날일+쌀포몸 …   Korean dictionary

 • 湯湯 — (湯湯, 汤汤) I 動蕩。 湯, 通“ ”。 明 宋濂 《凝道記‧終胥符》: “今四海湯湯, 未知所底定, 先生之轍跡將安之乎?” II 1.水流盛大貌。 《書‧堯典》: “湯湯洪水方割, 蕩蕩懷山襄陵, 浩浩滔天。” 孔 傳: “湯湯, 流貌。” 《詩‧衛風‧氓》: “ 淇水 湯湯, 漸車帷裳。” 毛 傳: “湯湯, 水盛貌。” 《後漢書‧班彪傳》: “迺流辟雍, 辟雍湯湯。” 明 陶宗儀 《輟耕錄‧敘畫 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 湯沐 — (湯沐, 汤沐) 1.沐浴。 《公羊傳‧隱公八年》: “ 邴 者何? 鄭 湯沐之邑也。 天子有事于 æ³°å±± , 諸侯皆從, æ³°å±± 之下, 諸侯皆有湯沐之邑焉。” 何休 注: “有事者, 巡守祭天告至之禮也, 當沐浴絜齊以致其敬, 故謂之湯沐邑也。” 《史記‧蘇秦列傳》: “君誠能聽臣, 燕 必致旃裘狗馬之地, 齊 必致魚鹽之海, 楚 必致橘柚之園, 韓 、 魏 、 中山 皆可使致湯沐之奉。” 宋 陸游 《自笑》詩自注: “臘月五日湯沐、按摩幾半日, 是早左車第二牙脫去。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 湯禹 — (湯禹, 汤禹) 大禹 。 即 夏禹 , 夏 代開國之君。 《楚辭‧離騷》: “ 湯禹 嚴而祗敬兮, 周論道而莫差。” 姜亮夫 校注: “ 湯禹 , 歷來諸家皆以為 殷湯 夏禹 。 寅 按古無倒稱 湯 禹 之例……《莊子‧逍遙游》‘湯之問棘也是已’, 簡文 注: ‘湯, 廣大也。 ’重言曰湯湯, 《詩‧載馳》‘ 汶水 湯湯’, 傳: ‘大貌。 ’則 湯禹 猶後言 大禹 也。” 《楚辭‧九章‧懷沙》: “ 湯禹 久遠兮, 邈而不可慕。” 姜亮夫 校注: “ 湯禹 , 大禹 也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 湯餅 — (湯餅, 汤饼) 1.水煮的麵食。 《釋名‧釋飲食》: “蒸餅、湯餅、蝎餅, 金餅、索餅之屬, 皆隨形而名之也。” 《初學記》卷二六引 晉 束晰 《餅賦》: “玄冬猛寒, 清晨之會, 涕凍鼻中, 霜凝口外, 充虛解戰, 湯餅為最。” 宋 黃朝英 《緗素雜記‧湯餅》: “余謂凡以麵為食具者, 皆謂之餅, 故火燒而食者呼為燒餅, 水瀹而食者呼為湯餅, 籠蒸而食者呼為蒸餅。” 《兒女英雄傳》第二八回: “羹湯者, 有‘湯餅’之意存焉。 古無‘麵’字, 凡麵食一概都叫作‘餅’。” 2.指湯餅會。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 湯沐邑 — (湯沐邑, 汤沐邑) 1. 周 代供諸侯朝見天子時住宿並沐浴齋戒的封地。 《禮記‧王制》: “方伯為朝天子, 皆有湯沐之邑於天子之縣內。” 鄭玄 注: “給齊戒自絜清之用。 浴用湯, 沐用潘。” 孔希旦 集解: “方伯湯沐之邑在天子之縣內者, 即《左氏》、《公羊》所謂朝宿之邑也, 《左氏》、《公羊》以在京師者為朝宿之邑, 在 æ³°å±± 下者為湯沐之邑, 其實京師及 æ³°å±± 下之邑, 皆為朝王而居宿, 皆所以齊戒自潔清也。” 2.指國君、皇后、公主等收取賦稅的私邑。 《戰國策‧楚策二》: “… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 湯火 — (湯火, 汤火) I 1.滾水與烈火。 《素問‧逆調論》: “人有身寒, 湯火不能熱, 厚衣不能溫, 然不凍慄, 是為何病?” 宋 王安石 《車螯》詩之二: “往往湯火間, 身盡殼空存。” 2.比喻極端危險的事物或處境。 《尹文子‧大道上》: “民之長幼臨敵, 雖湯火不避。” 南朝 齊 王融 《三月三日曲水詩》序: “用能免群生於湯火, 納百姓於休和。” 《晉書‧荀晞傳》: “雖陷湯火, 大義所甘。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧江城》: “生自獨居, 若離湯火, 但覺凄寂。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.