Translation: from chinese to english

from english to chinese

 • 1

  husband, man, a manual worker, (in former times) a conscripted labourer
  * * *
  goodman; husband; sister-in-law
  * * *
  husband; sister-in-law; goodman
  * * *
  n. husband, man
  * * *
  1)
  fu1
  husband, man, manual worker, conscripted laborer (old)
  2)
  fu2
  form word, grammar particle or demonstrative pronoun (classical)
  * * *
  1)
  (那; 这) that; this; those; these:
  夫人不言。 This man does not talk.
  贼夫人之子。 You are spoiling this man's son.
  (他) he:
  夫岂不知? Now doesn't he know?
  (用于一句话的开始):
  夫道若大路然。 Now the Way (Tao) is like a broad road.
  夫必自侮而后人侮之。 A man must despise himself before others will.
  (用于句尾或句中停顿处, 表示感叹):
  莫吾知也夫! Alas, no one understands me!
  逝者如斯夫, 不舍昼夜。 Thus things flow away day and night.
  另见 fū。
  2)
  (丈夫) husband:
  姐夫 elder sister's husband; brother-in-law;
  前夫 former husband; ex-husband
  (成年男子) man:
  匹夫 ordinary man;
  一夫当关, 万夫莫开。 If one man guards the pass, ten thousand are unable to get through.
  (旧) (从事某种体力劳动的人) a person engaged in manual labour:
  船夫 boatman;
  农夫 farmer; peasant
  (旧) (服劳役的人) a person served in forced labour:
  拉夫 press people into service
  另见 fú。
  * * *
  Ⅰ. 夫|夫 [fū] husband man manual worker conscripted laborer (old)
  Ⅱ. 夫|夫 [fú] (classical) this, that he, she, they (exclamatory final particle) (initial particle, introduces an opinion)

  Chinese-English dictionary >

 • 2

  noun
  1) 丈夫

  你是我的夫。 —

  國家興亡,匹夫有責。 —

  Chinese(Traditional)-English Dictionary >

 • 3

  Mandarin(P): fū, fú
  Mandarin(Z): ㄈㄨ, ㄈㄨˊ
  Korean(Eum): 부 [bu]
  Korean(H/E): 지아비 부
  Japanese(On): ふ, ふう [fu, fuu]
  Japanese(Kun): おっと, おとこ, それ [otto, otoko, sore]
  Cantonese: fu1, fu4
  Vietnamese: phu
  Hist. Tang: *bio, bhio
  ------------------------------------------------------------
  Definition: man, male adult, husband; those
  ------------------------------------------------------------
  Rad.-Add. str. Index: [37.1]
  Total strokes: 4
  Radical:
  Frequency: 3
  ------------------------------------------------------------
  Unicode: U+592B
  Big Five: A4D2
  GB 2312: 2382
  JIS X 0208-1990: 4155
  KSC 5601-1989: 6093
  Cangjie: QO
  Four-corner Code: 5003.0
  ------------------------------------------------------------
  Hanyu Da Zidian: 10521.010
  Kang Xi: 0248.110
  CiHai: 367.201
  Morohashi: 05835
  Dae Jaweon: 0507.010

  Chinese-English-Asian dictionary >

 • 4

  A man; a sage, officer, hero; a husband, mate; a fellow; a particle, i. e. for, so, etc.

  Chinese Buddhist terms dictionary (Chinese-English) >

Look at other dictionaries:

 • — (參見 ) I fū ㄈㄨ 〔《廣韻》甫無切, 平虞, 非。 〕 1.成年男子的通稱。 《詩‧秦風‧黃鳥》: “維此 奄息 , 百夫之特。” 《孟子‧萬章下》: “故聞 伯夷 之風者, 頑夫廉, 懦夫有立志。” 楊伯峻 注: “夫, 男子。” 唐 蘇鶚 《蘇氏演義》卷上: “夫者, 男子之美稱。” 2.舊指服勞役或從事某種體力勞動的人。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I fū 〈名〉 (1) (象形。 甲骨文字形, 像站着的人形(大), 上面的 一 , 表示头发上插一根簪(zān), 意思是成年男子, 是个丈夫了。 古时男子成年束发加冠才算丈夫, 故加 一 做标志。 本义: 成年男子的通称) (2) 同本义 [man] 夫, 丈夫也。 《说文》。 按, 夫从一大, 会意兼象形。 周制以八寸为尺, 十尺为丈, 人长八尺, 故曰丈夫。 夫也不良。 《诗·陈风·墓门》 残贼之人, 谓之一夫。 《孟子》。 注: 将必将为匹夫。 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: fu 解释: 1. 古代称成年男子为“夫”, 后泛称男子。 说文解字: “夫, 丈夫也。 ”徐灏·笺: “男子已冠之偁也。 ”如: “征夫”、 “懦夫”。 孟子·万章下: “耕者之所获, 一夫百亩。 ” 2. 泛指一般人。 如: “千夫所指”、 “万夫莫敌”、 “匹夫”。 3. 夫婿。 如: “姊夫”、 “前夫”、 “亡夫”。 乐府诗集·卷二十八·相和歌辞三·无名氏·陌上桑诗: “使君自有妇, 罗敷自有夫。 ” 4. 从事某种劳动的人。 如: “渔夫”、 “农夫”、 “车夫”、… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:fu 1. 古代稱成年男子為“夫”, 後泛稱男子。 說文解字: “夫, 丈夫也。” 徐灝·箋: “男子已冠之偁也。” 如: “征夫”﹑“懦夫”。 孟子·萬章下: “耕者之所獲, 一夫百畝。” 2. 泛指一般人。 如: “千夫所指”﹑“萬夫莫敵”﹑“匹夫”。 3. 夫婿。 如: “姊夫”﹑“前夫”﹑“亡夫”。 樂府詩集·卷二十八·相和歌辭三·無名氏·陌上桑詩: “使君自有婦, 羅敷自有夫。” 4. 從事某種勞動的人。 如: “漁夫”﹑“農夫”﹑“車夫”﹑“挑夫”﹑“樵夫”。… …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【부】 지아비; 사나이; 장정; 시중하는 사람 大 (클대) + 一 (한일) 大부 1획 (총4획) [1] [n] man; male adult [2] those eligible for military service [3] [n] husband [4] [n] master フ·おっと 脚夫 (각부) 편지 따위를 배달하는 사람 姦夫 (간부) 간통한 사내 坑夫 (갱부) 광산, 탄갱 (炭坑) 따위에서 채광 (採鑛) 하는 노동자 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — I fū (1) ㄈㄨˉ (2) 旧时称成年男子: 渔~。 农~。 万~不当之勇。 (3) 旧时称服劳役的人: ~役。 拉~。 (4) 〔~子〕a.旧时对学者的称呼; b.旧时称老师; c.旧时妻称夫; d.称读古书而思想陈腐的人。 (5) 与妻结成配偶者: 丈~。 ~妇。 (6) 郑码: BDOD, U: 592B, GBK: B7F2 (7) 笔画数: 4, 部首: 大, 笔顺编号: 1134 II fú (1) ㄈㄨˊ (2) 文言发语词: ~天地者。 (3) 文言助词:… …   International standard chinese characters dictionary

 • — <矣>  埃  竢  唉  誒  俟  挨  騃  娭  涘  诶  夫  玞  鈇  趺  呋  砆  伕  衭  扶  肤  麸  麩  枎  蚨  芙  <夹> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — 부 사내 4 strokes 큰대 …   Korean dictionary

 • 夫婦 — (夫婦, 夫妇) 1.夫妻。 《易‧序卦》: “有天地然後有萬物, 有萬物然後有男女, 有男女然後有夫婦, 有夫婦然後有父子。” 《孟子‧滕文公上》: “父子有親, 君臣有義, 夫婦有別, 長幼有敘, 朋友有信。” 《儒林外史》第二十回: “ 匡超人 紗帽圓領, 金帶皂靴, 先拜了給諫公夫婦;一派細樂, 引進洞房。” 曹禺 《日出》第二幕: “ 陳白露 (按電鈴)你們夫婦兩人感情真好, 這一會兒都離不開。” 2.猶言匹夫匹婦, 指平民男女。 《管子‧宙合》: “分敬而無妒則夫婦和勉矣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 夫妇 — (夫婦, 夫妇) 1.夫妻。 《易‧序卦》: “有天地然後有萬物, 有萬物然後有男女, 有男女然後有夫婦, 有夫婦然後有父子。” 《孟子‧滕文公上》: “父子有親, 君臣有義, 夫婦有別, 長幼有敘, 朋友有信。” 《儒林外史》第二十回: “ 匡超人 紗帽圓領, 金帶皂靴, 先拜了給諫公夫婦;一派細樂, 引進洞房。” 曹禺 《日出》第二幕: “ 陳白露 (按電鈴)你們夫婦兩人感情真好, 這一會兒都離不開。” 2.猶言匹夫匹婦, 指平民男女。 《管子‧宙合》: “分敬而無妒則夫婦和勉矣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 夫榮妻貴 — (夫榮妻貴, 夫荣妻贵) 《儀禮‧喪服》: “夫尊於朝, 妻貴於室矣。”古代婦女無爵, 嫁而從夫, 故云。 後以“夫榮妻貴”指丈夫榮顯, 則妻子隨之尊貴。 明 賈仲名 《昇仙夢》第二摺: “我如今家道興隆, 門安戶泰, 夫榮妻貴。” 《醒世恒言‧吳衙內鄰舟赴約》: “古來才子佳人, 往往私諧歡好, 後來夫榮妻貴, 反成美談。” 《二刻拍案驚奇》卷九: “話說 滿生 夫榮妻貴, 暮樂朝歡。” 《恨海》第六回: “說不得夫榮妻貴, 我倒仗了他的福了。”亦作“ ”。 唐 唐正辭… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.