Translation: from chinese to english

from english to chinese

哗然

 • 1 哗然

  in an uproar; in commotion
  * * *
  in an uproar
  相关词组: 议论哗然
  * * *
  in an uproar
  * * *
  adv. in an uproar
  * * *
  hua2 ran2
  in uproar, commotion, causing a storm of protest, tumultuous
  * * *
  哗然
  huá rán
  in an uproar; in commotion:
  举座哗然。 The audience burst into an uproar.
  舆论哗然。 There was a public outcry (clamour).
  * * *
  -A
  嘩然|哗然 [huá rán] in uproar commotion causing a storm of protest tumultuous
  -B
  譁然|哗然 [huá rán] variant of ↑ 嘩然|↑哗然 [huá rán]

  Chinese-English dictionary > 哗然

Look at other dictionaries:

 • 哗然 — 拼音: hua2 ran2 解释: 人多声音嘈杂的样子。 唐·柳宗元·捕蛇者说: “叫嚣乎东西, 隳突乎南北, 哗然而骇者, 虽鸡狗不得宁焉。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 哗然 — huárán [in commotion; in an uproar] 人多声杂的样子 举座哗然 …   Advanced Chinese dictionary

 • 哗然 — (參見 , ) …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I 嘩、 譁 huā (1) (形声。 从口, 华声。 本义: 喧哗, 声大而杂乱) 同本义 [thump; gurgling]。 如: 铁门哗的一声拉上了; 哗啷(象声词); 哗拉拉(哗喇喇, 哗啦啦。 象声词) (2) 另见huá II 嘩、 譁 huá (1) 人声嘈杂, 喧闹 [clamor; noise] 哗然而骇者。 唐·柳宗元《捕蛇者说》 有辄哗笑之。 唐·柳宗元《答韦中立论师道书》 无敢 …   Advanced Chinese dictionary

 • 哗笑 — 拼音: hua2 xiao4 解释: 哗然讥笑。 唐·柳宗元·答韦中立论师道书: “今之世不闻有师, 有辄哗笑之, 以为狂人。 ” [似] 喧笑 …   Taiwan national language dictionary

 • 哗众取宠 — (哗众取宠, 嘩眾取寵) huá zhòng qǔ chǒng 【典故】 以浮夸的言论迎合群众, 骗取群众的信赖和支持。 【出处】 《汉书·艺文志》: “然惑者既失精微, 而辟者又随时扬抑, 违离道本, 苟以哗众取宠。” ~的人, 是不受人欢迎的。 …   Chinese idioms dictionary

 • 哗世取宠 — 拼音: hua2 shi4 qu3 chong3 解释: 以迎合世俗的言语行动来博取众人的尊崇。 宋·陆游·曾文清公墓志铭: “然后士皆以公笃学力行, 不哗世取宠为法。 ”亦作“哗众取宠”。 …   Taiwan national language dictionary

 • 哗众取宠 — 拼音: hua2 zhong4 qu3 chong3 解释: 以迎合众人的言语行动来博取他人的注意。 汉书·卷三十·艺文志: “然惑者既失精微, 而辟者又随时抑扬, 违离道本, 苟以哗众取宠。 ”亦作“哗世取宠”。 [反] 脚踏实地、 实事求是 …   Taiwan national language dictionary

 • 哗怒 — (譁怒, 哗怒) 嘩然而怒。 《新唐書‧裴度傳》: “會 昭義 監軍 劉承偕 慢 劉悟 , 舉軍譁怒, 執 承偕 , 悟 拘以聞。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I (嘩) huá (1) ㄏㄨㄚˊ (2) 〔~变〕军队突然叛变。 (3) 人多声杂, 乱吵: ~笑。 ~然。 喧~。 ~众取宠(用言语行动迎合众人, 以博得好感或拥护)。 (4) 郑码: JNRE, U: 54D7, GBK: BBA9 (5) 笔画数: 9, 部首: 口, 笔顺编号: 251323512 II (嘩) huā (1) ㄏㄨㄚˉ (2) 象声词: 雨~~地下。 (3) 郑码: JNRE, U: 54D7, GBK: BBA9 (4) 笔画数: 9, 部首: 口,… …   International standard chinese characters dictionary

 • 譁然 — (譁然, 哗然) 眾議洶洶, 人多聲雜的樣子。 唐 柳宗元 《與顧十郎書》: “然而中間招眾口飛語, 譁然譸張者, 豈他人耶?夫固出自門下。” 明 歸有光 《<孝經>敘錄》: “ 隋 劉炫 始自離析增衍, 以合二十二章之數, 著《稽疑》一篇, 當時遂以為《孔傳》復出, 而儒者固已譁然謂 炫 自作。” 楊玉如 《辛亥革命先著記》第二章第二節: “而 武昌 方面又因 川 、 鄂 、 湘 爭路風潮突起, 民情譁然。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.