Translation: from chinese to english

from english to chinese

倘

 • 1 倘

  I
  See 倘佯( chángyáng), This character is never used alone.
  II
  if; supposing; in case
  * * *
  if; in case; supposing
  * * *
  if; in case; supposing
  * * *
  conj. if, supposing, provided, in case
  * * *
  tang3
  if, supposing, in case
  * * *
  1) 倘(儻)
  tǎng
  连
  (倘若) if; supposing; in case:
  倘有困难, 请迅速通知我们。 If there is any difficulty, please let us know promptly.
  另见 cháng。
  2) 倘
  cháng
  (构词成分)见下。另见 tǎng。
  * * *
  倘|倘 [tǎng] ► if ► supposing ► in case

  Chinese-English dictionary > 倘

 • 2 倘

  倘若
  if

  倘有困難,當再設法。 —

  Chinese(Traditional)-English Dictionary > 倘

 • 3 倘

  Mandarin(P): tǎng, cháng
  Mandarin(Z): ㄊㄤˇ, ㄔㄤˊ
  Korean(Eum): 당, 상 [dang, sang]
  Korean(H/E): ⓐ혹시 당 ⓑ어정거릴 상
  Japanese(On): しょう, とう [shou, tou]
  Japanese(Kun): もし, たちもとほる [moshi, tachimotohoru]
  Cantonese: soeng4, tong2
  Vietnamese: thẳng
  Hist. Tang: tɑ̌ng
  ------------------------------------------------------------
  Definition: if, supposing, in event of
  ------------------------------------------------------------
  Rad.-Add. str. Index: [9.8]
  Total strokes: 10
  Radical: 人 (亻)
  Other variant: 儻
  Frequency: 5
  ------------------------------------------------------------
  Unicode: U+5018
  Big Five: ADD5
  GB 2312: 4440
  JIS X 0212-1990: 1751
  KSC 5657-1991: 6094
  Cangjie: OFBR
  Four-corner Code: 2922.7
  ------------------------------------------------------------
  Hanyu Da Zidian: 10177.010
  Kang Xi: 0108.030
  CiHai: 113.202
  Morohashi: 00774
  Dae Jaweon: 0229.140

  Chinese-English-Asian dictionary > 倘

Look at other dictionaries:

 • 倘 — I tăng ㄊㄤˇ 〔《集韻》坦朗切, 上蕩, 透。 〕 1.見“ ”。 2.見“ ”。 3.或許, 可能。 三國 魏 曹操 《讓縣自明本忘令》: “所以然者, 多兵意盛, 與強敵爭, 倘更為禍始。” 金 陳賡 《子猷訪戴圖》詩: “賦詩心夷猶, 六義媿《騷》、《雅》。 西風塵冥冥, 倘有知音者。” 清 蒲松齡 《聊齋志异‧小謝》: “道士, 仙人也。 再往求, 倘得憐救。” 4.倘若, 假如。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倘 — I cháng 另见tǎng II tǎng 〈连〉 (1) 表示假设。 同 黨 、 儻 [if in case] 倘三年犹不得。 清·候方域《壮悔堂文集》 倘复请之。 清·方苞《狱中杂记》 汝倘有灵。 清·袁枚《祭妹文》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 倘 — 拼音: chang2 解释: 见“倘佯”条。 ㄊㄤˇtng  倘 拼音: tang3 解释: 或然、 如果。 如: “倘然”、 “倘若”。 儒林外史·第三回: “何不把范进的卷子再看一遍? 倘有一线之明, 也可怜他苦志。 ”ㄔㄤˊ chng …   Taiwan national language dictionary

 • 倘 — 拼音:chang2 見“倘佯”條。 ㄊㄤˇtng  拼音:tang3 或然﹑如果。 如: “倘然”﹑“倘若”。 儒林外史·第三回: “何不把范進的卷子再看一遍? 倘有一線之明, 也可憐他苦志。” ㄔㄤˊ chng …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 倘 — I tǎng (1) ㄊㄤˇ (2) 假使, 如果: ~或。 ~若。 ~使。 ~然。 (3) 郑码: NKLD, U: 5018, GBK: CCC8 (4) 笔画数: 10, 部首: 亻, 笔顺编号: 3224325251 II cháng (1) ㄔㄤˊ (2) 同 徜 。 (3) 郑码: NKLD, U: 5018, GBK: CCC8 (4) 笔画数: 10, 部首: 亻, 笔顺编号: 3224325251 …   International standard chinese characters dictionary

 • 倘來 — (倘來, 倘来) 不應得而得或無意中得到。 宋 辛棄疾 《念奴嬌》詞: “倘來軒冕, 問還是、今古人間何物?” 元 秦簡夫 《東堂老》第三摺: “忠孝是立身之本, 這錢財是倘來之物。” 《二刻拍案驚奇》卷八: “贏時節道是倘來之物, 就有粘頭的、討賞的、幫襯的, 大家來撮哄。” 清 黃景仁 《丁酉正月四日自壽》詩之二: “倘來事業慚青鬢, 未了名心為老親。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倘来 — (倘來, 倘来) 不應得而得或無意中得到。 宋 辛棄疾 《念奴嬌》詞: “倘來軒冕, 問還是、今古人間何物?” 元 秦簡夫 《東堂老》第三摺: “忠孝是立身之本, 這錢財是倘來之物。” 《二刻拍案驚奇》卷八: “贏時節道是倘來之物, 就有粘頭的、討賞的、幫襯的, 大家來撮哄。” 清 黃景仁 《丁酉正月四日自壽》詩之二: “倘來事業慚青鬢, 未了名心為老親。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倘或間 — (倘或間, 倘或间) 假如;如果。 元 張國賓 《合汗衫》第三摺: “倘或間打的孩兒頭疼額熱, 誰與他父親報讎?” 元 劉時中 《一枝花‧羅帕傳情》套曲: “待書冊中放呵, 倘或間沾污了非輕視。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倘或间 — (倘或間, 倘或间) 假如;如果。 元 張國賓 《合汗衫》第三摺: “倘或間打的孩兒頭疼額熱, 誰與他父親報讎?” 元 劉時中 《一枝花‧羅帕傳情》套曲: “待書冊中放呵, 倘或間沾污了非輕視。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倘佯 — 1.同“ ”。 徘徊;安閑自在地步行。 《文選‧宋玉<風賦>》: “然後倘佯中庭, 北上玉堂。” 李善 注: “倘佯, 猶徘徊也。 倘, 音常。” æ¼¢ 劉向 《九嘆‧思古》: “臨深水而長嘯兮, 且倘佯而氾觀。” 元 張可久 《折桂令‧九月八日謎社會於文昌宮》曲: “歸路倘佯, 一片秋聲, 兩袖嵐光。” 蕭乾 《一本褪色的相冊》八: “忘記了油墨, 忘記了賬本, 我們是倘佯在悠閑中了。” 2.山名。 æ¼¢ 劉向 《九嘆‧思古》: “ 倘佯 壚阪, 沼水深兮。 容與 æ¼¢ 渚, 涕淫淫兮。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 倘然 — 1.驚疑貌。 《莊子‧在宥》: “ 雲將 東遊, 過扶搖之枝而適遭 鴻蒙 。 鴻蒙 方將拊脾雀躍而遊, 雲將 見之, 倘然止, 贄然立。” 成玄英 疏: “倘, 驚疑貌。” 2.悠閑貌;自然貌。 唐 司空圖 《二十四詩品‧疏野》: “倘然適意, 豈必有為, 若其天放, 如是得之。” 清 王夫之 《讀四書大全說‧論語‧先進三》: “氣不載理, 只隨壽命聚散, 倘然而生, 溘然而死。” 3.倘若, 假如。 《二刻拍案驚奇》卷四: “倘然當官告理, 且不顧他聲名不妙, 誰奈煩與他調唇弄舌!” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
… Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.