Translation: from chinese

人自身的

Look at other dictionaries:

 • 自身 — 親自;自己。 《後漢書‧竇憲傳》: “ 憲 以單于不自身到, 奏還其侍弟。” 元 李行道 《灰闌記》楔子: “老身 鄭州 人氏, 自身姓 劉 , 嫁的夫主姓 張 。” 魯迅 《書信集‧致李秉中》: “至二月六日, 由許多友人之助, 始脫身至 英 租界, 一無所攜, 只自身及婦豎共三人耳。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 自身难保 — 拼音: zi4 shen nan2 bao3 解释: 自己无法保全自己躲过灾祸。 如: “你已是泥菩萨过江, 自身难保, 还有时间去管别人的事吗? ” …   Taiwan national language dictionary

 • 自身難保 — 拼音:zi4 shen nan2 bao3 自己無法保全自己躲過災禍。 如: “你已是泥菩薩過江, 自身難保, 還有時間去管別人的事嗎?” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 学习做自己的推拿师 — 其他 针灸推拿 都市人工作紧张压力大,失眠、腰痛、颈椎病等疾患日益增多,威胁着人们的健康。如何祛解?不妨从熟悉自己的穴位开始- 推拿也称按摩,属中医外治法,其历史悠久,疗效显著,具有健脑明目、宽胸理气、平肝益心、健脾和气、补肾壮腰、顺肠通便、调经暖宫、行气活血、舒筋养肌、滑利关节及散瘀消肿 等作 用。但推拿也有非适应症,故须选择性治疗。 自我推拿,系指本人通过自己的双手,运用推、拿、摩、按、揉、捶等简单手法在自身体表经穴与特定部位进行推拿,以达到保健、养生及治疗疾病的目的。自我推拿可以缓解… …   Folk remedies Daquan (民间偏方大全)

 • 吉人自有天相 — 拼音: ji2 ren2 zi4 you3 tian xiang4 解释: (谚语)好人自有好报, 吉善的人自有上天的帮助。 石点头·卷十二·侯官县烈女歼仇: “吉人自有天相, 谅不至于丧身。 万一有甚不测, 后事俱在我身上, 决不有负所托。 ”醒世恒言·卷二十五·独孤生归途闹梦: “自古道: “吉人自有天相。 ”遐叔正在帅府门首叹气, 傍边忽转过一个道士问道: “君子何叹? ”” …   Taiwan national language dictionary

 • 吉人自有天相 — 拼音:ji2 ren2 zi4 you3 tian xiang4 (諺語)好人自有好報, 吉善的人自有上天的幫助。 石點頭·卷十二·侯官縣烈女殲仇: “吉人自有天相, 諒不至於喪身。 萬一有甚不測, 後事俱在我身上, 決不有負所託。” 醒世恆言·卷二十五·獨孤生歸途鬧夢: “自古道: 「吉人自有天相。 」遐叔正在帥府門首歎氣, 傍邊忽轉過一個道士問道: 「君子何歎? 」” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 此处不留人, 自有留人处 — 拼音: ci3 chu4 bu4 liu2 ren2 zi4 you3 liu2 ren2 chu4 解释: (谚语)此处不受欢迎, 自然别有可容身、 收留的地方。 南朝陈·后主·戏赠沈后诗: “此处不留人, 自有留人处。 ”警世通言·卷十三·三现身包龙图断冤: “先生道: “若要奉承人, 卦就不准了; 若说实话, 又惹人怪, 此处不留人, 自有留人处。 ”叹口气, 收了卦铺, 搬在别处去了。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 此處不留人, 自有留人處 — 拼音:ci3 chu4 bu4 liu2 ren2 zi4 you3 liu2 ren2 chu4 (諺語)此處不受歡迎, 自然別有可容身、 收留的地方。 南朝陳·後主·戲贈沈后詩: “此處不留人, 自有留人處。” 警世通言·卷十三·三現身包龍圖斷冤: “先生道: 「若要奉承人, 卦就不准了; 若說實話, 又惹人怪, 此處不留人, 自有留人處。 」嘆口氣, 收了卦鋪, 搬在別處去了。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • 此處不留人, 自有留人處 — (此處不留人, 自有留人處, 此处不留人, 自有留人处) 謂這裡不可居留, 自會有可居留的地方。 南朝 陳後主 《戲贈沈后》詩: “此處不留人, 自有留人處。” 《警世通言‧三現身包龍圖斷冤》: “先生道: ‘若要奉承人, 卦就不準了;若說實話, 又惹人怪。 此處不留人, 自有留人處!’”亦作“ ”。 《通俗編》卷十三引《平陳錄》: “ 張貴妃 權寵, 沈后 經半年不得御。 陳主 當御 沈后 處, 暫入即還, 謂后曰: ‘何不見留?’贈以詩云: ‘留人不留人, 不留人也去。 此處不留人, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 此处不留人, 自有留人处 — (此處不留人, 自有留人處, 此处不留人, 自有留人处) 謂這裡不可居留, 自會有可居留的地方。 南朝 陳後主 《戲贈沈后》詩: “此處不留人, 自有留人處。” 《警世通言‧三現身包龍圖斷冤》: “先生道: ‘若要奉承人, 卦就不準了;若說實話, 又惹人怪。 此處不留人, 自有留人處!’”亦作“ ”。 《通俗編》卷十三引《平陳錄》: “ 張貴妃 權寵, 沈后 經半年不得御。 陳主 當御 沈后 處, 暫入即還, 謂后曰: ‘何不見留?’贈以詩云: ‘留人不留人, 不留人也去。 此處不留人, …   Big Chineese Encyclopedy

 • 即以其人之道,还治其人之身 — (即以其人之道,还治其人之身, 即以其人之道,還治其人之身) jí yǐ qí rén zhī dào, huán zhì qí rén zhī shēn 【典故】 就用那个人对付别人的办法返回来对付那个人自己。 【出处】 宋·朱熹《中庸集注》第十三章: “故君子之治人也, 即以其人之道, 还治其人之身。” 况这班奸党, 不知屈害多少忠良, ~, 极是快心之事。 (清·陈忱《水浒后传》第二十二回) …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.