Translation: from chinese

一言难尽

 • 1 一言难尽

  it's hard to explain in a few words; it's a long story
  * * *
  It is a long story.
  * * *
  It is a long story.
  * * *
  yi1 yan2 nan2 jin4
  hard to explain in a few words (idiom); complicated and not easy to express succinctly
  * * *
  一言难尽
  yī yán nán jìn
  It would take too long to tell that in full.; difficult to embody in a single sentence; difficult to put in a nutshell; hard to explain all in just a few words; impossible to be expressed in a few words; It's a long story (to tell).; It's hard to explain in a few words.; not to be expressed in a few words; That is a long, long story.; That would entail a long explanation.
  * * *
  一言難盡|一言难尽 [yī yán nán jìn] hard to explain in a few words (idiom); complicated and not easy to express succinctly

  Chinese-English dictionary > 一言难尽

 • 2 一言难尽

  yiyánnánjìn
  одним словом не обойдёшься; в двух словах не расскажешь

  Большой китайско-русский словарь > 一言难尽

 • 3 一言难尽

  [yī yán nán jìn]
  обр. в двух слова́х не ска́жешь
  * * *
  одним словом не обойдёшься; в двух словах не расскажешь

  Chinese-russian dictionary > 一言难尽

 • 4 一言难尽

  бірер ауыз сөзбен түсіндіре қою қиын, бірер ауыз сөзбен ұғындыра қою қиын, бірер ауыз сөзбен ғана түсіндіре салу мүмкін емес, бірер ауыз сөзбен ғана ұғындыра қою мүмкін емес, айта берсең әңгіме көп, сөйлей берсең сөз көп, әңгімекөп, сөз көп

  Қытайша-қазақша идиомдар (чэңюй) > 一言难尽

 • 5 一言难尽。

  It can’t be expressed in a few words.; It’s a long story.

  Китайско русский словарь примеров употребления > 一言难尽。

 • 6 一言难尽

  [yīyán nánjìn]
  Uzun hikaye, bir kaç cümleyle anlatılacak gibi değil.

  汉土词典 (Çince-Türkçe Sözlük) > 一言难尽

 • 7 一言难罄

  _
  事情非常复杂, 无法在仓卒间用简单的话把它说得清楚。 歧路灯·第三十四回: “若再讲他们色子场中, 如何取巧弄荤处, 真正一言难罄, 抑且挂一漏万。 ”亦作“一言难尽”。

  Большой китайско-русский словарь > 一言难罄

 • 8 一言难罄

  _
  事情非常复杂, 无法在仓卒间用简单的话把它说得清楚。 歧路灯·第三十四回: “若再讲他们色子场中, 如何取巧弄荤处, 真正一言难罄, 抑且挂一漏万。 ”亦作“一言难尽”。

  Chinese-russian dictionary > 一言难罄

Look at other dictionaries:

 • 一言难尽 — (一言难尽, 一言難盡) yī yán nán jìn 【典故】 形容事情曲折复杂, 不是一句话能说清楚的(用在不好的事)。 【出处】 元·李直夫《虎头牌》第一折: “我一言难尽, 来探望你这歹孩儿索是远路风尘。” 说起这件事, 真是~, 等有时间我们再详谈。 …   Chinese idioms dictionary

 • 一言难尽 — (一言難盡, 一言难尽) 形容事情曲折複雜, 非一語能夠說完。 《京本通俗小說‧志誠張主管》: “ 張主管 道: ‘小夫人如何在這裏?’夫人道: ‘一言難盡!’” 《水滸傳》第三一回: “ 張青 大驚, 連忙問道: ‘賢弟如何恁地模樣?’ 武松 答道: ‘一言難盡。 ’” 《二十年目睹之怪現狀》第十八回: “這話也一言難盡。 你老遠的回來, 也歇一歇再談罷。” 魯迅 《書信集‧致劉煒明》: “ 中國 的事情, 說起來真是一言難盡。 從明年起, 我想不再在期刊投稿了。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一言难尽 — 拼音: yi yan2 nan2 jin4 解释: 事情非常复杂, 无法在仓卒间用简单的话把它说得清楚。 水浒传·第十五回: “我们有一年多不去那里打鱼。 如今泊子里把住了, 绝了我们衣饭, 因此一言难尽。 ”老残游记·第五回: “老残道: “此地有山, 有水, 也种稻, 也种麦, 与江南何异? ”那人叹口气道: “一言难尽! ”就不往下说了。 ”亦作“一言难罄”。 …   Taiwan national language dictionary

 • 一言难罄 — 拼音: yi yan2 nan2 qing4 解释: 事情非常复杂, 无法在仓卒间用简单的话把它说得清楚。 歧路灯·第三十四回: “若再讲他们色子场中, 如何取巧弄荤处, 真正一言难罄, 抑且挂一漏万。 ”亦作“一言难尽”。 …   Taiwan national language dictionary

 • 一言難盡 — (一言难尽, 一言難盡) yī yán nán jìn 【典故】 形容事情曲折复杂, 不是一句话能说清楚的(用在不好的事)。 【出处】 元·李直夫《虎头牌》第一折: “我一言难尽, 来探望你这歹孩儿索是远路风尘。” 说起这件事, 真是~, 等有时间我们再详谈。 …   Chinese idioms dictionary

 • 一言難盡 — (一言難盡, 一言难尽) 形容事情曲折複雜, 非一語能夠說完。 《京本通俗小說‧志誠張主管》: “ 張主管 道: ‘小夫人如何在這裏?’夫人道: ‘一言難盡!’” 《水滸傳》第三一回: “ 張青 大驚, 連忙問道: ‘賢弟如何恁地模樣?’ 武松 答道: ‘一言難盡。 ’” 《二十年目睹之怪現狀》第十八回: “這話也一言難盡。 你老遠的回來, 也歇一歇再談罷。” 魯迅 《書信集‧致劉煒明》: “ 中國 的事情, 說起來真是一言難盡。 從明年起, 我想不再在期刊投稿了。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 言不尽意 — (言不尽意, 言不盡意) yán bù jìn yì 【典故】 情意曲折深远, 言语难以全部表达。 常用于书信末尾, 表示说的话没能把意思都表达出来。 【出处】 《易·系辞上》: “书不尽言, 言不尽意。” 病中作词一阙, 调寄《菩萨蛮》, 奉上文郎云杰翰座, 谨望挽回春色。 词不尽言, ~。 (元·贾仲名《萧淑兰》第三折) …   Chinese idioms dictionary

 • 言不盡意 — (言不尽意, 言不盡意) yán bù jìn yì 【典故】 情意曲折深远, 言语难以全部表达。 常用于书信末尾, 表示说的话没能把意思都表达出来。 【出处】 《易·系辞上》: “书不尽言, 言不尽意。” 病中作词一阙, 调寄《菩萨蛮》, 奉上文郎云杰翰座, 谨望挽回春色。 词不尽言, ~。 (元·贾仲名《萧淑兰》第三折) …   Chinese idioms dictionary

 • — I yán (1) (指事。 甲骨文字形, 下面是 舌 字, 下面一横表示言从舌出。 言 是张口伸舌讲话的象形。 从 言 的字与说话或道德有关。 本义: 说, 说话) (2) 同本义 [say; speak; talk] 直言曰言, 论难曰语。 《说文》 志以发言。 《左传·襄公二十七年》 志以定言。 《左传·昭公九年》 国人莫敢言, 道路以目。 《国语·周语上》 言, 心声也。 《法言·问神》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: yan2 解释: 1. 说、 讲。 如: “难言之隐”、 “大言不惭”、 “苦不堪言”、 “知无不言, 言无不尽。 ” 2. 谈论。 论语·学而: “赐也, 始可与言诗已矣。 ”宋·苏轼·日喻: “故世之言道者, 或即其所见而名之。 ” 3. 陈述。 唐·白居易·琵琶行: “自言本是京城女, 家在虾蟆陵下住。 ” 4. 询问。 左传·昭公二十五年: “叔孙氏之司马鬷戾言于其众曰: “若之何? ”莫对。 ” 5. 告诉、 告知。 史记·卷九十七·郦生陆贾传:… …   Taiwan national language dictionary

 • 言外之意 — yán wài zhī yì 【典故】 指有这个意思, 但没有在话里明说出来。 【出处】 宋·欧阳修《六一诗话》: “必能状难写之景, 如在目前, 含不尽之意, 见于言外, 然后为至矣。”宋·叶梦得《石林诗话》: “七言难于气象雄浑, 句中有力而纡余, 不失言外之意。” 间有一二不尽之言, ~, 以少少许胜多多许者, 是他一枝一节好处。 (清·郑燮《潍县署中与舍弟第五书》) …   Chinese idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.