Translation: from chinese

一呼百应

 • 1 一呼百应

  hundreds respond to a single call
  * * *
  hundreds respond to a single call
  * * *
  hundreds respond to a single call
  * * *
  yi1 hu1 bai3 ying4
  a hundred answers to a single call (idiom), to respond en masse
  * * *
  一呼百应
  yī hū bǎi yìng
  a hundred responses to a (single) call; be able to rally multitudes at one's call; get ready to go into action in (ther) hundreds; Multitudes respond to sb.'s call.
  * * *
  一呼百應|一呼百应 [yī hū bǎi yìng] a hundred answers to a single call (idiom) to respond en masse

  Chinese-English dictionary > 一呼百应

 • 2 一呼百应

  yīhūbǎiyìng
  на один призыв с готовностью отзывается (откликается) сотня (обр. в знач.: иметь большое число подпевал, верных слуг)

  Большой китайско-русский словарь > 一呼百应

 • 3 一呼百应

  [yīhū bǎiyìng]
  обр. найти́ всео́бщий о́тклик; встре́тить горя́чую подде́ржку
  * * *
  на один призыв с готовностью отзывается (откликается) сотня (обр. в знач.: иметь большое число подпевал, верных слуг)

  Chinese-russian dictionary > 一呼百应

 • 4 一呼百应

  бірі бастаса жүзі қостау, бірі бастаса жүзі қосылу, бірі ұрандаса мыңы үн қосу, бірі аттандаса мыңы атқа қону; бәрі үн қосу, бәрі қосыла жөнелу, бәрі қостап шығу

  Қытайша-қазақша идиомдар (чэңюй) > 一呼百应

Look at other dictionaries:

 • 一呼百应 — (一呼百應, 一呼百应) 一聲呼喚, 人皆響應。 形容接應的人很多。 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧王述庵書》: “若縣令先以挾私違制, 則人有同心, 豈能默爾。 一呼百應, 籲告上臺, 以求利斷, 自無不可。” 毛澤東 《湖南農民運動考察報告》: “農會會員漫山遍野, 梭鏢短棍一呼百應, 土匪無處藏蹤。” 姚雪垠 《長夜》十四: “他遙想十年前, 這家主人還舒服地住在這座宅子裏, 人財兩旺, 鵝鴨成群, 男女夥計一呼百應。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一呼百应 — (一呼百应, 一呼百應) yī hū bǎi yìng 【典故】 一个人呼喊, 马上有很多人响应。 【出处】 汉·韩婴《韩诗外传》第五卷: “当前快意, 一呼再诺者, 人隶也。” 农会会员漫山遍野, 梭镖短棍~, 土匪无处藏踪。 (毛泽东《湖南农民运动考察报告》) …   Chinese idioms dictionary

 • 一呼百应 — 拼音: yi hu bai3 ying4 解释: 一人召唤, 百人响应。 形容响应附和的人众多。 文明小史·第九回: “其时百姓为贪官所逼, 怨气冲天, 早已大众齐心, 一呼百应。 ” [似] 一呼百诺 …   Taiwan national language dictionary

 • 一呼百应 — yīhū bǎiyìng [be ready to go into action in their hundreds] 一人倡议, 众人响应 …   Advanced Chinese dictionary

 • 一呼百應 — (一呼百應, 一呼百应) 一聲呼喚, 人皆響應。 形容接應的人很多。 清 昭槤 《嘯亭雜錄‧王述庵書》: “若縣令先以挾私違制, 則人有同心, 豈能默爾。 一呼百應, 籲告上臺, 以求利斷, 自無不可。” 毛澤東 《湖南農民運動考察報告》: “農會會員漫山遍野, 梭鏢短棍一呼百應, 土匪無處藏蹤。” 姚雪垠 《長夜》十四: “他遙想十年前, 這家主人還舒服地住在這座宅子裏, 人財兩旺, 鵝鴨成群, 男女夥計一呼百應。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 一呼百應 — (一呼百应, 一呼百應) yī hū bǎi yìng 【典故】 一个人呼喊, 马上有很多人响应。 【出处】 汉·韩婴《韩诗外传》第五卷: “当前快意, 一呼再诺者, 人隶也。” 农会会员漫山遍野, 梭镖短棍~, 土匪无处藏踪。 (毛泽东《湖南农民运动考察报告》) …   Chinese idioms dictionary

 • 一呼百诺 — 拼音: yi hu bai3 nuo4 解释: 一人呼唤, 百人应和。 形容权势显赫, 随从盛多。 孤本元明杂剧·南牢记·第一折: “厅上一呼百诺应, 白金横带锦袍宽。 ”清·孔尚任·桃花扇·第十三出: “罗公独坐当中, 一呼百诺, 掌着生惕权。 ” [似] 一呼百应 [反] 无人问津 …   Taiwan national language dictionary

 • 一呼百诺 — (一呼百诺, 一呼百諾) yī hū bǎi nuò 【典故】 一人呼唤, 百人应答。 形容有钱有势, 仆从很多。 【出处】 汉·韩婴《韩诗外传》第五卷: “当前快意, 一呼再诺者, 人隶也。” 罗公独坐当中, ~, 掌着生杀之权。 (清·孔尚任《桃花扇·哭主》第十三回) …   Chinese idioms dictionary

 • 一呼百諾 — (一呼百诺, 一呼百諾) yī hū bǎi nuò 【典故】 一人呼唤, 百人应答。 形容有钱有势, 仆从很多。 【出处】 汉·韩婴《韩诗外传》第五卷: “当前快意, 一呼再诺者, 人隶也。” 罗公独坐当中, ~, 掌着生杀之权。 (清·孔尚任《桃花扇·哭主》第十三回) …   Chinese idioms dictionary

 • 一倡百和 — yī chàng bǎi hè 【典故】 和: 呼应, 附和。 一人首倡, 百人附和。 形容附和的人极多。 【出处】 清·江藩《汉学师承记·惠周惕》: “郢书燕说, 一倡百和。” 有年老者, 以为财神变相, 亟以香烛净茶祝而送之, ~, 比户皆然, 喧闹半时。 (清·淮阴百一居士《壶天录》) …   Chinese idioms dictionary

 • 前呼后应 — 拼音: qian2 hu hou4 ying4 解释: 形容尊贵者出行时, 随从众多, 声势浩大的排场。 如: “古时大官出巡时, 出动大批人马, 前呼后应的, 好不威风。 ” [似] 前呼后拥、 一呼百诺 …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.