Translation: from english to thai

from thai to english

เคย

Look at other dictionaries:

 • เคย — ๑ [เคย] น. ชื่อสัตว์ทะเลหลายชนิดหลายสกุล มี ๒ วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Mysidae เช่น เคยตาดำ (Mesopodopsis orientalis) ในอันดับ Mysidacea และวงศ์ Sergestidae เช่น เคยตาแดง (Acetes erythraeus) ในอันดับ Decapoda ของชั้น Crustacea… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคย — ๑ [เคย] น. ชื่อสัตว์ทะเลหลายชนิดหลายสกุล มี ๒ วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Mysidae เช่น เคยตาดำ (Mesopodopsis orientalis) ในอันดับ Mysidacea และวงศ์ Sergestidae เช่น เคยตาแดง (Acetes erythraeus) ในอันดับ Decapoda ของชั้น Crustacea… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคี้ย — (ถิ่น; กลอน) ก. อยู่ เช่น อันเดียรดาษด้วยเตี้ยเค้าค่อม เคี้ยคอยทวาร ทุกแห่งแล. (ม. คำหลวง ทศพร) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคี้ย — (ถิ่น; กลอน) ก. อยู่ เช่น อันเดียรดาษด้วยเตี้ยเค้าค่อม เคี้ยคอยทวารทุกแห่งแล. (ม. คำหลวง ทศพร) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคยู — Ku (Kasetsart University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …   Abbreviations Thai dictionary (พจนานุกรมศัพท์คำย่อไทย)

 • เคียร — [เคียน] (แบบ) น. คำพูด เช่น เอื้อนโองการมีสีหนาท เคียรคำถาม. (สุธน). (ป., ส. คิรา) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคียร — [เคียน] (แบบ) น. คำพูด เช่น เอื้อนโองการมีสีหนาท เคียรคำถาม. (สุธน). (ป., ส. คิรา) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคี่ยว — ก. ต้มให้เดือดนาน ๆ เพื่อให้งวด ข้น หรือเปื่อยเป็นต้น, โดยปริยาย หมายความว่า ร่ำไป, ไม่หยุดหย่อน, เช่น อันซึ่งพระรามฤทธิรงค์ มาเคี่ยวฆ่าวงศ์ยักษี. (รามเกียรติ์ ร. ๑). เคี่ยวขัน ก. พยายามต่อสู้หรือแข่งขันด้วยความลำบาก. เคี่ยวขับ ก. เร่งรัด,… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคี้ยว — ๑ ก. บดให้แหลกด้วยฟัน. เคี้ยวฟัน ก. แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้, มักใช้เข้าคู่กับคำ เข่นเขี้ยว เป็น เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน. เคี้ยวเอื้อง ก. อาการที่สัตว์บางจำพวกเช่นวัวควายสำรอกอาหารออกมา เคี้ยวอีกให้ละเอียด, โดยปริยายหมายความว่า ทำอะไรช้า …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคียง — ว. ชิดกันโดยเรียงข้าง เช่น เดินเคียง นั่งเคียง, ใกล้กัน เช่น บ้านใกล้เรือนเคียง. เคียงบ่าเคียงไหล่ ว. มีฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับ เดียวกัน; ร่วมสุขร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน เช่น รบเคียงบ่าเคียงไหล่ …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • เคี่ยวเข็ญ — ก. บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้รับความลำบาก เช่น เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป ตามวิสัยเชิงเช่นผู้เป็นนาย. (พระราชนิพนธ์ ร. ๖); บังคับให้ทำงานให้มากขึ้น เช่น เคี่ยวเข็ญให้ขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียน …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.