Translation: from thai to english

from english to thai

ตัว

 • 1 ตู่ตัว

  V. mistake
  Def: [ อ่านหนังสือไม่ตรงตัว เพี้ยนตัว]
  Syn: [เพี้ยนตัว]
  Sample: [ เพราะคงจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร จึงตู่ตัวตู่ตนสับสนกันไปหมด]

  Thai-English dictionary > ตู่ตัว

 • 2 ตู่ตัว

  def.:

  อ่านหนังสือไม่ตรงตัว เพี้ยนตัว

  related: drop words, misread syn.: เพี้ยนตัว sample:

  เพราะคงจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร จึงตู่ตัวตู่ตนสับสนกันไปหมด

  Thai-English dictionary > ตู่ตัว

 • 3 ตีตั๋ว

  V. buy a ticket
  Syn: [ซื้อตั๋ว]
  Sample: [ การจะเข้าไปเห็นหมิงชาต้องตีตั๋วเข้าไป]

  Thai-English dictionary > ตีตั๋ว

 • 4 ตีตั๋ว

  related: book a ticket, purchase a ticket
  syn.: ซื้อตั๋ว sample:

  การจะเข้าไปเห็นหมิงชาต้องตีตั๋วเข้าไป

  Thai-English dictionary > ตีตั๋ว

 • 5 ตร.ว.

  CLAS. square yard
  Syn: [ตารางวา]

  Thai-English dictionary > ตร.ว.

 • 6 ตร.ว.

  Thai-English dictionary > ตร.ว.

 • 7 ตีตัว

  [- tī -tūa]
  v.
  set oneself up ; pose ; keep aloof

  Thai-English new dictionary > ตีตัว

 • 8 ตีตั๋ว

  [-tī/tūa]
  v. exp.
  buy a ticket ; book a ticket ; purchase a ticket

  Thai-English new dictionary > ตีตั๋ว

 • 9 ตาว

  n.
  (Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.)

  Thai-English new dictionary > ตาว

 • 10 ตีรั้ว

  [-tī ¯rūa]
  v. exp.
  fence ; make a fence ; put in a fence

  Thai-English new dictionary > ตีรั้ว

 • 11 ตาว

  Thai-English dictionary of plants, flowers, trees and herbs > ตาว

 • 12 ต่อ

  V. build
  Def: [ สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง]
  Syn: [สร้าง]
  Sample: [ พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น]
  N. wasp
  Def: [ ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง]
  Syn: [ตัวต่อ]
  Sample: [ เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้]
  PREP. to
  Def: [ ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน]
  Sample: [ ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4]
  ADV. next
  Def: [ ถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต]
  Sample: [ สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต]
  V. teach
  Def: [ สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น]
  Syn: [สอน]
  Sample: [ วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้]
  V. transfer
  Def: [ เปลี่ยนยานพาหนะในระหว่างเดินทาง]
  Syn: [ขึ้น (เรือ), เปลี่ยน (เรือ)]
  Sample: [ หลังจากเขาลงรถเมล์แล้วเขาต้องไปต่อเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำสี่พระยาทุกวัน]
  V. decoy
  Def: [ นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง]
  Syn: [ดัก, ล่อ]
  Sample: [ เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด]
  V. renew
  Def: [ ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป]
  Syn: [ขยาย]
  Sample: [ เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว]
  PREP. against
  Def: [ ประจันหน้า]
  Sample: [ เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว]
  PREP. with
  Sample: [ การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน]
  ADV. continue
  Def: [ ระยะเวลาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก]
  Syn: [ต่อเนื่อง]
  Sample: [ อาจารย์จะสอนต่ออีก 2 ชั่วโมง]
  V. concede
  Def: [ ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้]
  Sample: [ ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร]
  V. renew
  Def: [ ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน]
  Syn: [ขยาย]
  Sample: [ เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว]
  V. bargain
  Def: [ ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก]
  Syn: [ต่อรอง, ต่อราคา]
  Sample: [ ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า]
  V. join
  Def: [ ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน]
  Syn: [เชื่อม, ติดตั้ง]
  Sample: [ สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว]

  Thai-English dictionary > ต่อ

 • 13 ต่อ

  1) v. build
  def.:

  สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง

  related: construct, make, form, establish, erect syn.: สร้าง sample:

  พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น

  2) n. wasp
  def.:

  ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง

  related: hornet syn.: ตัวต่อ sample:

  เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้

  clf.: ตัว
  3) prep. to
  def.:

  ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน

  related: per, for, on sample:

  ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4

  4) adv. next
  def.:

  ถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต

  related: then, afterward, after that, from now on, later on sample:

  สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต

  5) v. teach
  def.:

  สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น

  related: instruct, educate, discipline, inform syn.: สอน sample:

  วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้

  6) v. transfer
  def.:

  เปลี่ยนยานพาหนะในระหว่างเดินทาง

  related: change, shift, embark, board syn.: ขึ้น (เรือ), เปลี่ยน (เรือ) sample:

  หลังจากเขาลงรถเมล์แล้วเขาต้องไปต่อเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำสี่พระยาทุกวัน

  7) v. decoy
  def.:

  นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง

  related: lure, attract, entice, inveigle, allure, tempt, beguile syn.: ดัก, ล่อ sample:

  เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด

  8) v. renew
  def.:

  ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป

  related: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate syn.: ขยาย sample:

  เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว

  9) prep. against
  def.:

  ประจันหน้า

  related: oppose to, in opposition to, opposite to sample:

  เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว

  10) prep. with
  related: in relation to
  sample:

  การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน

  11) adv. continue
  def.:

  ระยะเวลาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก

  related: follow, keep on, abide syn.: ต่อเนื่อง sample:

  อาจารย์จะสอนต่ออีก 2 ชั่วโมง

  12) v. concede
  def.:

  ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้

  related: surrender, allow sample:

  ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร

  13) v. renew
  def.:

  ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน

  related: extend, elongate, draw, protract syn.: ขยาย sample:

  เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว

  14) v. bargain
  def.:

  ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก

  related: haggle, negotiate, dicker, deal syn.: ต่อรอง, ต่อราคา sample:

  ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า

  15) v. join
  def.:

  ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน

  related: connect, link, attach, combine, cohere syn.: เชื่อม, ติดตั้ง sample:

  สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว

  Thai-English dictionary > ต่อ

 • 14 ตะขาบ

  def.:

  ธงชนิดหนึ่งทำด้วยแผ่นผ้าเป็นชิ้นๆ เย็บติดกันไปเป็นพืด มีไม้สอดระหว่างชิ้นทำให้มีลักษณะคล้ายตัวตะขาบ ขนาดกว้างยาวตามต้องการ มักแขวนไว้ยอดเสาหงส์ตามหน้าวัด

  syn.: ธงตะขาบ sample:

  ในอดีตเมื่อจะสร้างพระมหาสถูปนั้นให้ทำธงตะขาบใหญ่ยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดสถูป

  clf.: อัน
  def.:

  ชื่อนกในวงศ์ Caraciidae ตัวป้อม หัวใหญ่ ปากใหญ่สั้นโค้ง ชอบเกาะอยู่ตามสายไฟและกิ่งไม้แห้ง

  related: Burmese roller syn.: นกตะขาบ sample:

  นกตะขาบชอบเกาะอยู่ตามสายไฟและกิ่งไม้แห้งเพื่อดักกินแมลง

  clf.: ตัว
  def.:

  ไม้ไผ่ที่ผ่าขังปล้องแขวนไว้ตามยอดไม้สำหรับชักให้มีเสียงดังเพื่อไล่ค้างคาวเป็นต้น และที่พวกตลกลิเกละครเป็นต้นใช้ตีกันเล่น

  related: centipede-like stick syn.: ไม้ตะขาบ, จะขาบ clf.: อัน
  def.:

  เครื่องตีบอกจังหวะ

  syn.: เครื่องตีบอกจังหวะ clf.: อัน
  5) n. centipede
  def.:

  ชื่อสัตว์ที่มีลำตัวและขาเป็นปล้อง หัวและลำตัวยาวแบนหรือค่อนข้างแบน มีจำนวนปล้อง 15 - 23 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1คู่ไปจนถึงปล้องสุดท้ายหรือเกือบสุดท้าย ขามี 5 - 7 ปล้อง ทอดออกไปด้านข้างของลำตัวทั้ง 2 ข้าง มีเขี้ยว บางชนิดมีพิษ ทำให้ผู้ถูกกัดเจ็บปวด

  related: Scolopendra subspinipes, Scolopendridae syn.: จะขาบ, กระแอบ sample:

  ช่วงน้ำท่วมจะมีตะขาบคลานหนีน้ำเพื่อไปหาที่แห้ง

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตะขาบ

 • 15 ตัวคูณร่วมน้อย

  def.:

  จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี

  syn.: ค.ร.น. sample:

  ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง

  clf.: ตัว
  def.:

  จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี

  syn.: ค.ร.น. sample:

  ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตัวคูณร่วมน้อย

 • 16 ตัวจี๊ด

  1) n. trichina
  def.:

  ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่

  related: gnathostoma spinigerum (gnathostomatidae) syn.: หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด sample:

  ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้น ๆ ของคน

  clf.: ตัว
  2) n. trichina
  def.:

  ชื่อพยาธิชนิด Gnathostoma spinigerum ในวงศ์ Gnathostomatidae ลำตัวสีแดง ยาว 10 - 30 มิลลิเมตร พบในกระเพาะของสุนัข แมว และเสือชนิดต่างๆ เป็นพยาธิที่ติดต่อมาถึงคนได้ เมื่อกินปลา กบ หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่ยังดิบๆ ซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้อยู่

  related: Gnathostoma spinigerum syn.: หนอนด้น, พยาธิตัวจี๊ด sample:

  ตัวจิ๊ดอาศัยอยู่ใต้ผิวหนังตื้นๆ ของคน

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตัวจี๊ด

 • 17 ตัวหารร่วมมาก

  1) n. highest common factor, H.C.F.
  def.:

  จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี

  syn.: ห.ร.ม. sample:

  ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

  clf.: ตัว
  2) n. highest common factor, H.C.F.
  def.:

  จำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดซึ่งนำไปหารจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไปได้ลงตัวพอดี

  syn.: ห.ร.ม. sample:

  ครูยกตัวอย่างการหาตัวหารร่วมมากของตัวเลข 2 ตัว ให้นักเรียนฟัง

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตัวหารร่วมมาก

 • 18 ตัวตั้ง

  N. number standing on the top line
  Def: [ จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร]
  Sample: [ เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร]
  N. denomination
  Def: [ คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ]
  Syn: [คำตั้ง]
  Sample: [ คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีคำตั้งคือคำว่า ตัว]
  N. number standing on the top line
  Def: [ จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร]
  Sample: [ เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร]
  N. denomination
  Def: [ คำที่เป็นคำตั้งหรือเป็นแม่แบบ]
  Syn: [คำตั้ง]
  Sample: [ คำว่า ตัวการ และ ตัวดี มีตัวตั้งคือคำว่า ตัว]

  Thai-English dictionary > ตัวตั้ง

 • 19 ตัวตุ่น

  def.:

  ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช

  related: bamboo rat syn.: ตุ่น, ติ่ง sample:

  ตัวตุ่นมักอาศัยอยู่ในรู

  clf.: ตัว
  2) n. mole
  def.:

  ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Talpa micrura ในวงศ์ Talpidae รูปร่างคล้ายหนูตะเภา ตัวป้อม หัวเล็ก ตาเล็กมาก จมูกแหลม ขนอ่อนนุ่ม เล็บตีนหน้ายาวใหญ่เห็นได้ชัด ชอบขุดรูอยู่ กินพืช

  related: bamboo rat, Talpa micrura syn.: ตุ่น, ติ่ง sample:

  ตัวตุ่นมักอาศัยอยู่ในรู

  clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตัวตุ่น

 • 20 ตะเข็บ

  def.:

  ชื่อกุ้งทะเลขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Penaeopsis วงศ์ Penaeidae ตัวแบน

  related: kind of small and flat shrimp syn.: กุ้งตะเข็บ, กุ้งเล็ก
  2) n. seam
  def.:

  แนวผ้าหรือสิ่งอื่นตอนที่เย็บติดกัน

  related: stitch sample:

  ตะเข็บของเสื้อตัวนี้เย็บได้เรียบร้อยมาก

  3) n. Pothos scandens Linn.
  def.:

  ชื่อไม้เถาชนิด Pothos scandens Linn. ในวงศ์ Araceae เกาะติดกับต้นไม้ใหญ่

  syn.: หวายตะมอย
  def.:

  ชื่อสัตว์พวกเดียวกับตะขาบ แต่เรียกแยกโดยถือเอาพวกที่มีขนาดเล็ก เช่น ยาวต่ำกว่า 5 - 6 เซนติเมตร ลงไป ลำตัวเล็ก มีปล้องจำนวน 31 - 173 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ และขายาวกว่าปล้องลำตัวมาก

  syn.: จะเข็บ, ขี้เข็บ clf.: ตัว

  Thai-English dictionary > ตะเข็บ

Look at other dictionaries:

 • ตริว — [ตฺริว] น. เต่า, กริว หรือ จริว ก็ว่า. (พจน. ๒๔๙๓) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ตริว — [ตฺริว] น. เต่า, กริว หรือ จริว ก็ว่า. (พจน. ๒๔๙๓) …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ต.ม.ว. — ตรีมิตรวิทยา …   Abbreviations Thai dictionary (พจนานุกรมศัพท์คำย่อไทย)

 • ต.จ.ว. — ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์) …   Abbreviations Thai dictionary (พจนานุกรมศัพท์คำย่อไทย)

 • ตจว. — ต่างจังหวัด …   Abbreviations Thai dictionary (พจนานุกรมศัพท์คำย่อไทย)

 • ตร.ว. — ตารางวา …   Abbreviations Thai dictionary (พจนานุกรมศัพท์คำย่อไทย)

 • ตาว — ๑ (โบ) น. ดาบ, มีดยาว. ๒ น. ชื่อปาล์มชนิด Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ในวงศ์ Palmae ใบคล้ายใบมะพร้าว ด้านล่างมีนวลขาว จั่นเป็นพวงห้อย ให้น้ำตาลทำนองมะพร้าว ออกผลเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดอ่อนเรียกว่า ลูกชิด เชื่อมกินได้ …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ต๋าว — น. ชื่อปาล์มชนิด Arenga pinnata (Wurmb) Merr. ในวงศ์ Palmae ใบคล้ายใบมะพร้าว ด้านล่างมีนวลขาว จั่นเป็นพวงห้อย ให้น้ำตาลทำนองมะพร้าว ออกผลเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดอ่อนเรียกว่า ลูกชิด เชื่อมกินได้ …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ตรวจ — [ตฺรวด] ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณา ดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจ ดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่. น. ชื่อเรือชนิดหนึ่ง. ตรวจการ ก.… …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ตะวันออก — ว. เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าว่า ทิศตะวันออก, ตรงข้ามกับ ทิศตะวันตก; เรียกลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกในปลายฤดูฝนว่า ลมตะวันออก; เรียกประชาชนที่อยู่ในทวีปเอเชีย ส่วนมากเป็นพวกผิวเหลือง ว่า ชาวตะวันออก …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

 • ตรวจ — [ตฺรวด] ก. พิจารณาดูความเรียบร้อย เช่น ตรวจพล ตรวจราชการ, พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย เป็นต้น เช่น ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เช่น ตรวจโรค, สำรวจ เช่น ตรวจพื้นที่. น. ชื่อเรือชนิดหนึ่ง …   Thai dictionary (พจนานุกรมไทย)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.