Translation: from armenian

հնդիկ

Look at other dictionaries:

 • ՀՆԴԻԿ — (դկի, հնդիկք, դկաց.) NBH 2 0108 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c գ. ἱνδική india, indi Աշխարհն եւ Բնակիչք ներքին կողմանն ասիոյ. հնտըստան, եւ հնտըստանցի. *Ի կողմանցն հնդկաց մինչեւ ʼի կողմանս եթւովպացւոց: Ի հնդկաց …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵԱՒ — (սեւոյ, ոց, կամ սեւի, ից.) NBH 2 0704 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c ա. ռմկ. սեւ. վր. շա՛վի, սիա՛վի. թ. սիյահ, սիյէհշ, գարա. μέλας, μέλαν (յորմէ մելան). niger, gra, grum; ater, tra, trum. Գոյն մթին եւ խաւարին՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵԲԵՆՈՍ — (ի.) NBH 1 0645 Chronological Sequence: 6c գ. ἕβενος, ἕβελος ebenus Աբանոս. ոպնիազ. փայտ սեաւ, խիտ, ծանր. որ եւ ասի ՀՆԴԻԿ ՓԱՅՏ. ... *Սեաւն ... ագռաւոյ առգո՛յ է (այսինքն ընդաբոյս), եւ եբենոսի. Պորփ. բայց կայ եւ արուեստականն՝ ներկեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՁ — (ընձու, կամ ձու, ուց.) NBH 1 0853 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. ԻՆԾ ԻՆՁ. πάρδαλος pardus, pardalis. եւս եւ λεόπαρδος leopardus Գազան գիշակեր խայտախարիւ. որպէս կատու մեծ, կամ որպէս առիւծ. Տե՛ս եւ ընձառիւծ, եւ ՎԱԳՐ, ՅՈՎԱԶ. ունծ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՅՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0919 Chronological Sequence: 11c Տ. ԽԱՅՏՈՒՑ. *Ոչ հնդիկ զսեւութիւն, եւ ոչ ինծ զխայտութիւնն. Լաստ. ՟Ի՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՅՏՈՒՑ — (ուցք.) NBH 1 0919 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. ԽԱՅՏՈՒՑ ποίκιλμα variegatio, macula. որ եւ ԽԱՅՏՈՒԹԻՒՆ. Խայտաբղէտութիւն. նկարէն գոյն կամ խայթ մորթոյ. որպէս ընձու, եւայլն. ... *Եթէ փոխիցէ փոխիցէ հնդիկ զմորթիւր, եւ ինձ զխայտուցս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՓՇԻԿ — ( ) NBH 1 0936 Chronological Sequence: Unknown date ա.գ. ռմկ. հապեշ. Եթովպացի, որ եւ կոչի Հնդիկ սեաւ. *Խափշիկ աւազակն: Ելեալ չորք խափշիկք ʼի գետոյն նման ինքեան. Վրք. հց. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՐՋԻՄՆ — (ջման, ջմունք, մանց.) NBH 2 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 13c, 14c գ. ՄՐՋԻՄՆ ՄՐՋԻՒՆ. μύρμηξ formica. ռմկ. մրջուն. (պ. մուր, մուրջէ, մուրխանէ. յն. մի՛րմիքս. լտ. ֆօ՛րմիգա ). Միջատ փոքրիկ՝ սեաւ, արագաքայլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՐՋԻՒՆ — (ջեանք, ջիւնք, ջեանց.) NBH 2 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 13c, 14c գ. ՄՐՋԻՄՆ ՄՐՋԻՒՆ. μύρμηξ formica. ռմկ. մրջուն. (պ. մուր, մուրջէ, մուրխանէ. յն. մի՛րմիքս. լտ. ֆօ՛րմիգա ). Միջատ փոքրիկ՝ սեաւ, արագաքայլ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵՒԱԴԷՄ — (դիմի, մաց.) NBH 2 0710 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ոյր դէմքն է սեւաւ իբրեւ հնդիկ կամ եթովպացի. *Երեւեցաւ սատանայ որպէս եթէոպացի՝ բազում սեւադէմ դիւօք: Եկեալ սեւագէմ մարդիկ ... ասացին սեւադեմքն այն. Ճ. ՟Բ.: Վրք. հց. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵՒԱԹՈՅՐ — ( ) NBH 2 0711 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c ա. Որ ինչ է ʼի թոյրս սեւութեան, կամ սեւաւ գունով. սեւագոյն. թխագոյն. սեւաներկ. սեւորակ. սեւատեսակ. *ագռաւն սեւաթոյր է: Սեւաթոյր է օդ (առանց լուսոյ). ոչինչ ունի յինքեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.