Translation: from armenian to russian

աղտաղտուկ

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՏԱՂՏՈՒԿ — (տկոյ, կամ տկի, ով.) NBH 1 0044 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ վ. աղի. ἀλμυρός salsus ... *Բնակեսցէ յերկիր աղտաղտուկ. Երեմ. ՟Ժ՟Է. 6: *Յաղտաղտուկն առաքես ծով. Մագ. ՟Ծ՟Զ: *Աղտաղտուկ ջուր: Աղտաղտուկ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԻՍԱՄԱԾ — ( ) NBH 1 1098 Chronological Sequence: Unknown date ա. ἠμιπαγής . Կէս մի մածեալ կամ պաղեալ. թերի սառուցեալ. եւ դանդաղամած. կէս մը սառած, թանձըրցած. *Այն որ նուազ ինչ կիսամած իցէ տակաւին, որ գերագոյն քան զերկիր, ձիւն, եւ որ առ երկրաւն, եղեամն կոչի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.