Translation: from armenian

ԳՈՐՈՎԵՄ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԳՈՐՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ն.չ. ԳՈՐՈՎԵՄ ԳՈՐՈՎԻՄ. φιλοστοργέω, στέγω ad amandum propensus sum, diligo եւն. Ցուցանել զգորով. բերիլ գորովանօք. խանդաղատիլ. գթասիրել. գուրգուրալ գթով ու սիրով, սիրել ու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳՈՐՈՎԻՄ — (եցայ.) NBH 1 0578 Chronological Sequence: Unknown date ձ. Տ. ԳՈՐՈՎԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.