Translation: from armenian

ԱՐՁԱԿ

Look at other dictionaries:

 • ԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἁνείμενος, ἁνεώγμενος, ἅφετως , ἁπόλυτος, μαλακός եւն. solutus, dimissus, absolutus, liber, mollis եւն. (ʼի Առ Ձիգ. առձգեալ.) Լոյծ, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՁԱԿՈՒՄ — (ձակի, ձակ.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 9c, 12c Տ. ԱՐՁԱԿԵՄ ըստ ամենայն առման. *Տեսեալ՝ թէ ոչ արձակու, յարուցեալ փախեան գաղտ: Արձա՛կ զիս (այսինքն թողացո՛), զի մեռանիմ. Վրք. հց. ձ: *Ասէր հրեշտակն՝ թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԳԵԼ — (ի, ից.) NBH 1 0114 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c ա. Չունօղ արգելս. զոր չէ մարթ արգելուլ. անխափան. ազատ. համարձակ. արձակ. ἁκώλυτος, ἅσχετος impedimenti expers, expeditus ... *Անվրէպ, բարեսէր, երագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. εὑρύχωρος spaciosus, latus, amplus եւն. Արձակ ամենայնիւ ընդ ամենայն կողմն. լայն. բաց. մեծատարած. լայնարձակ, լանուարձակ. ... *Երկիր, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՐԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c ա.մ. λύουσα τάς τρίχας solutis crinibus. Որ արձակ թողու զհերս գլխոյն. կամ հոլանի, որպէս լկտի կամ սգաւոր կին. արձակ հերովք. մազերը բաց ու ցրցնքած, փաչատած մազերով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Дживани — У этого термина существуют и другие значения, см. Дживани (значения). Дживани (Ջիվանի) Дживани играет на …   Википедия

 • ԱԳԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁγρός, ἕπαυλις ager, villa ըստ եբր. ակէլ: Գետին բացօթեայ մշակեալ, ուր արտորայք են, եւ սակաւ բնակութիւն. որ եւ Անդաստան, Անդ. արտեր. չիքթլիփ. *Ագարակն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0004 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἑλεύθερος , liber, εὑγενής , nobilis, generosus. Նոյն եւ պրսկ. տճկ. ազատ, էզատ, ազատէ Անկախ զայլմէ, որպէս որ չէ ընդ այլով իբրեւ ծառայ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c ա. ἑλεύθερος , liber Սեպհական ազատի եւ ազատութեան. եւ անվեհեր. աներկիւղ. *Ազատականօք եւ արձակ յարձակմամբք փոխէր զբնակութիւնն. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c չ. ἑλευθερόομαι , liberor Ազատ լինել. ելանել ʼի ծառայութենէ. ոչ մնալ ընդ տէրութեամբ. *Մինչ ծառայքն էիք մեղացն, ազատացեալ էիք յարդարութենէն. Հռ. ՟Զ. 20:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՃ — (աճք.) NBH 1 0048 Chronological Sequence: Unknown date, 12c, 14c գ. արմատ աճելոյ, որպէս աճումն. (որպէս եւ ʼի յն. լտ. աւգս. աւկ. կամ աւճ. վէճ.) *Վարս անախտական, աճ հրեշտակական, ոչ ցաւ ախտական. Գանձրն.: Առաւել որպէս աճեցեալ մասն, կամ աչք բուսոց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.