Translation: from armenian

ԱՐՁԱԿԱԲԱՐ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

 • ԱՐՁԱԿԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c մ. ἁπολύτως, ἁπολελυμένως absolute, simpliciter Արձա՛կ. անխափան. ազատաբար. ընդարձակապէս. ազատաբար. ընդարձակապէս. պարզապէս. բացարձակապէս. *Արձակաբար անխտրութեամբ վերագրիլ: Ոչ ամենեւին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԱՏԱԲԱՆԵՄ — (եցի,) NBH 1 0004 Chronological Sequence: 7c ն.չ. Արձակաբար ասել, ազատաբար խօսել. *Ազատաբանեալ ասաց համառօտաբար. Թէոդոր. ընդդէմ մայրագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ա.գ. Որ չէ եղական, այլ՝ ինքնագոյ, որ էն. Աստուած, եւ աստուծոյքն. ἁγένητος . որ գրի եւ ἁγέννητος (որ է անծին). non factus, increatus ... *Անեղն եւ մշտնջենաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՍԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0292 Chronological Sequence: 6c, 11c, 13c ա. προσηγορικός appellativus Որ ինչ առասի, կամ յորջորջի արձակաբար զբազմաց. հասարակ (անուն). *Առասական է, որ զհասարակաց էութիւնն ցուցանէ. ո՛րգոն, մարդ, ձի: Ի վերայ առասականացն. որպիսի, մուկն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՍԱԿԱՆԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0292 Chronological Sequence: 13c մ. προσηγορικῶς apellative Հասարակաբար. արձակաբար. *Ոչ սփռէ մարգարէն զբանն առասականաբար ընդ ամենայն հրէաստան. Երզն. քեր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐՁԱԿԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0365 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱՐՁԱԿԱԲԱՐ. իբր Ազատօրէն. *Հրամայէր արձակապէս քաղաքավարիլ, զի ինքնայօժար ընթացիւքն ըմբռնեսցէ զառաջադրեալ զխորհուրդսն. Յհ. իմ. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱԿՈՉԵՄ — ( ) NBH 1 471 Chronological Sequence: 6c ն. ԲԱՑԱԿՈՉԵԼ. ἁποκαλέω voco, appello, appellito Կոչել արձակաբար կամ իւիք օրինակաւ. յորջորել. *Կապարան (այսինքն բանտ) զմարմինն բացակոչէ Հոմերոս. Սահմ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 473 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. ἁπόλυτος absolutus, ἁναπεπτάμενος patens, expansus, ἁχανής valde hians, non tectus, vastus Բաց եւ արձակ. անփակ. անամփոփ. ընդարձակ. եւ Համարձակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԱՐՁԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 474 Chronological Sequence: 7c, 13c ն. Ի բաց արձակել, ʼի դուրս ցայտեցուցանել. ցոլացուցանել. *Որպէս հայելի ընդդէմ արեգական ունելով, եւ նա ճառագայթս բացարձակէ յիւրմէ. Շիր.: Եւ Ընդարձակել. բանալ արձակաբար. *Բացարձակեա՛ զանբաւ դրունս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴԱՐՁԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0765 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ա. εὑρύχωρος spaciosus, latus, amplus եւն. Արձակ ամենայնիւ ընդ ամենայն կողմն. լայն. բաց. մեծատարած. լայնարձակ, լանուարձակ. ... *Երկիր, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՐՁԱԿ — ( ) NBH 2 0023 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c ա.գ. εὑρύχωρος latus, liber τολμηρός audax. Համայն արձակ. բացարձակ. ընդարձակ. անարգել. անվեհեր. աներկիւղ. ազատ. յանդուգն. եւ Համարձակութիւն. թոյլտուութիւն. թոյլ տուեալ ինչ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.