Translation: from armenian

ԱՍԵՄ

Look at other dictionaries:

 • ԱՍԵՄ — (ասացի, ասա՛.) NBH 1 0313 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ն. φάσκω, φημί, ἕπω, λέγω , ῤέω, ἑρέω dico, aio եւ այլն. (արմատն է հյ. ասք. լծ. եւ յն. ա՛սմա, երգ. ֆա՛սգօ, ասեմ). Ոգել. բարբառել. խօսել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆ — I. (ամենի, ից) NBH 1 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c ա. Նոյն ընդ համայն, եւ ամենայն, որ յերկուց անտի ծագէ. πᾶς omnis, quvis, universus, ὄλος, ὀλόκληρος totus ամմէն, բոլոր. ... *Ամէն ամենազան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՓԱՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 2 0936 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 9c, 12c ա. Այն՝ զորով լինի փարիլ. գրկելի. սիրելի. տենչալի. խանդաղատելի. *Բժշկութեան արուեստ փարելի, եւ ո՛չ փախչելի ամենեցուն լիցի. Պիտ.: *Փարելի եւ սիրելի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅ — ( ) NBH 1 0078 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 13c, 14c մջ. Ա՜Յ. Ա՜. ո՛. ո՜վ. ո՛վ դու. է՛յ, հա՛յ. ... ὧ կամ ὥ O!, σύ tu *Ա՛յ սէգ հպարտ: Ա՛յ թշուառ: Ա՛յ հնացեալ աւուրբք չարութեան. ՟Բ. Մակ. ՟Է. 9: ՟Գ. Մակ. ՟Ե. 21: Դան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՍ — I. (այսր, այսմ, յայսմ, այսու, այսք, այսց. կամ այսորիկ, այսմիկ, յայսմանէ, այսուիկ, այսոքիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c դեր. ցուց. ա. Իբր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄԵՑՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1042 Chronological Sequence: 8c, 13c ա. ԿԱՄԵՑՈՂԱԿԱՆ որ եւ ԿԱՄԱԿԱՆ. Ունակ կամաց, եւ որ ինչ անկ է կամաց, կարողութեան կամ ներգործութեան կամելոյ. *Զբանականն, զկամեցողականն. Դիոն. ածայ.: *Առաջին եւ գլխաւոր ներգործութիւն մարդոյ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԵՂՄ — ( ) NBH 2 0354 Chronological Sequence: Unknown date Ընթերցի՛ր, կամ իմա՛ Մեղմ. ... *Եւ ասեմ յեղմ ձայնիւ. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ. ձ: ա.գ. ՅԵՂՄ (2 1058) ա.գ. *Եւ ասեմ յեղմ ձայնիւ, տիրուհի տիրուհի, օգնեա՛ ինձ. Վրք. հց. ձձ: *յորժամ ճաշակես, յեղմ կերիցես. Վրք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱ 2 — ( ) NBH 2 0383 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 13c շղ. ՆԱ՛. δέ, δή, μέν, οugr SmCi;, μὲν οὗν γε , ἁλλά vero, autem, etiam, verum, sane, profecto, ac quidem, quinimo. որ եւ գրի՝ ՆԱՅ՝ նոյն հնչմամբ. Որպէս թէ՝ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Асатрян, Арам — У этого термина существуют и другие значения, см. Асатрян. Арам Асатрян (арм. Արամ Ասատրյան) Армянский певец Род деятельности: певец,композитор …   Википедия

 • ԱԶԴԵՑՈՒՄՆ — (ցման, անց.) NBH 1 0009 Chronological Sequence: 6c, 10c գ. Նոյն ընդ վ: (=ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ) *Հոգւոյ ազդեցմամբն խօսեալ Յիսուսի: Ստեղծիչն ասեմ ազդեցմամբ կոչեցաւ զգօն: Զոգի կենդանի էին ազդեցման յինքեան ընկալեալ: Հատո՛ զօտար ազդեցմունս ʼի մահ կրթողին. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.