Translation: from armenian

ԱՆԱՐԳԱԳՈՅՆ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

 • ԱՆԱՐԳԱԳՈՅՆ — (գունի, ից) NBH 1 0113 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c ա. ἁτιμότερος inhonorabilior, εὑτελέστερος vilior Առաւել անարգ. նուաստագոյն. խոտան. չնչին. *Քան զկաւն անարգագոյն՝ կեանք նորա: Որք թուինն՝ թէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԱՅՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա.մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆՁԱՅՆ) *Քան զկաւն եւս անարգագոյն ես, եւ անձայնական. Ոսկ. ես.: *Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ յոյժ լռելեայն, եւ զարարածս հաստատութիւնն՝ անձայնական. Շ. իմ. եղակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՊԱՏՈՒԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 1 0227 Chronological Sequence: 5c, 9c ա. ἁτιμότερος vilior, inferior, magis contemptus, abjectissimus Առաւել անպատիւ. անարգագոյն. յետնագոյն. վայրագոյն. *Քան զամենայն արարածս առնես անպատուագոյն. Առ որս. ՟Ժ՟Դ: *Ընտրեաց զնոսա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՁՁԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0563 Chronological Sequence: Unknown date ա. Առաւել գձուձ. անարգագոյն. նուաստագոյն. *Ո՞րն է գձձագոյն, աղէ ասա՛. մորենի՞ն, եթէ կուսական արգանդն. Ճ. ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՏԱՊԱՐՏ — (ի,) NBH 1 0600 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 11c, 12c ա. παρέδικος, κατάκριτος, ὐπεύθυνος obnoxius, condemnatus Պարտաւորեալն ի դատի. պատժապարտ. պարտաւոր. վնասապարտ. յանցաւոր. ... *Զի որ սպանանէ՝ դատապարտ է. Եփր. համաբ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԷՇ — (իշոյ, ոց, կամ ու, ուց.) NBH 1 0759 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 14c գ. ὅνος asinus Չորքոտանի խանչողական՝ անարգագոյն ʼի գրաստս, մեծականջ, տոկուն, ծոյլ, եւ անսաստ. ... *Համետեաց զէշ իւր: Նստարո՛ւք դուք այդր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԺԱՆՏԱՑՈՒՑԻՉ — (ցչի, ցչաց.) NBH 1 0833 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c ա. λυμαινόμενος, ἁφανιστικός corruptor եւն. Որ ժանտացուցանէ. ապականարար. աւրօղ, խանկրօղ. *Զխոզն յանտառի այսինքն ժանտացուցիչ: Ճճիք ժանտացուցիչք. Նիւս. երգ.: *Ոսկի ʼի սկզբանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 0919 Chronological Sequence: Early classical գ. Նոյն բառ է եւ ʼի յն. եւ լտ. κανοῦν canistrum. (լծ. եւ հյ. Սան. թ. սինի, սահան. եբր. սալ. որպէս թ. սէլէ.) Անօթ ʼի սպաս սեղանոյ յորմէ եւ է նիւթոյ, եւս եւ հիւսեալ ʼի պրտուոյ. *Երիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՏՐԿԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0755 Chronological Sequence: 8c ա. ἁνδραποδωδέστερος infimus servus, nimium servilis. Յետին ստրուկ. անարգագոյն. յետսամիտ. *Որ յոյժ ստրկագոյնք են ի նոցանէ. Նիւս. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԿԱՐԱԳՈՅՆ — (գունի, ից.) NBH 2 0880 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 11c, 12c ա. ἁσθενέστερος infirmior, imbecillior, fragilior, inferior σαθρότερος putridior. Առաւել կամ յոյժ տկար (յո՛ր եւ է կարգի). անարգագոյն, փո՛ւտ. *Առ փայտն՝ որ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՑՆՑՈՒՂ — (ցնցղոյ.) NBH 2 0915 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 11c, 12c գ. (իբր ցնդօղ հիւթից, կամ ցնդելոյ ուղի.) σωλήν canalis, tubus, fistula πόρος transitus, foramen. Խողովակ. ծակոտկէն անցք. փողրակ, ցնցուխ. ... *Հարկանէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.