Translation: from armenian

ԱՆԱՄՕԹԱԲԱՐ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱՆԱՄՕԹԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 11c, 13c մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱՄՕԹ) ըստ կրկին առմանն. ἁναιδῶς, ἁνεπαισχύντως *Անամօթաբար հրաժարեալք ʼի փրկական խորհրդազգածութենէ. Դիոն.: *Մեծապէս անամօթաբար առնէին զչարախօսութիւնն. Ոսկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄՕԹ — (ի, ից.) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. որ եւ ԱՆԱՄԱՉ. ἁναίσχυντος impudens Որ ոչն գիտէ զամօթ. որ ոչն ամաչէ. անպատկառ. լիրբ. աներես. ... *Ի բերան անամօթին քաղցրասցի մոյր. Սիր. Խ. 32 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԱՄՕԹԱՓԱՌ — ( ) NBH 1 0105 Chronological Sequence: Early classical ա. (եթէ չիցէ գրելի ԱՄՕԹԱՓԱՌ.) Որում անամօթաբար ʼի փառս համարեալ է ամօթ իւր. ըստ Փիլիպ. ՟Գ. 19: *Աստուածապորտք, անամօթափառք. Մծբ. ԺԹ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԶԳԱՄԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0143 Chronological Sequence: Unknown date, 11c ա. Անզգամութեամբ. չարութեամբ. անամօթաբար. ... *Յայտնի անզգամաբար ոչ կարացին ասել ցնա, կուրացի՛ր. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 2: *Առնել զկամս բնակեցելոցն ʼի նոսա դիւացն անզգամաբար. Մաքս. ի դիոն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏԿԱՌԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0227 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ԱՆՊԱՏԿԱՌ մ. ԱՆՊԱՏԿԱՌԱԲԱՐ ԱՆՊԱՏԿԱՌԱՊԷՍ. ἁδησωπήτως sine pudore Անամօթաբար. եւ համարձակապէս. անաչառապէս. *Անպատկառ ընդդէմ արեւու ʼի խայտառականս անկեալ. Լաստ. ՟Բ: *Անպատկառ պարծել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆՊԱՏԿԱՌԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0227 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ԱՆՊԱՏԿԱՌ մ. ԱՆՊԱՏԿԱՌԱԲԱՐ ԱՆՊԱՏԿԱՌԱՊԷՍ. ἁδησωπήτως sine pudore Անամօթաբար. եւ համարձակապէս. անաչառապէս. *Անպատկառ ընդդէմ արեւու ʼի խայտառականս անկեալ. Լաստ. ՟Բ: *Անպատկառ պարծել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՑ — I. (բացաւ, բացօք, ʼի բաց.) NBH 1 469 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c ա. Որպէս Բացեալ. անփակ. անծածկելի. ἁνεώγμενος, ἁποκεκαλύμμενος, ἁκατακάλυπτος apertus, revelatus բաց ... *Դուռն իմ բա՛ց էր ամենայն եկելոց: Եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԱՐՇԱԲԱՐ — ( ) NBH 1 0531 Chronological Sequence: Unknown date, 11c մ. Turpiter, foede. indecenter. Գարշելի օրինակաւ. անամօթաբար. *Բանաս զանձն քո լրբութեամբ եւ գարշաբար ʼի մէջ գռեհից. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 15: *Ի խառնակումն ընդ միմեանս գարշաբար. Վրք. հց. ՟Ժ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.