Translation: from armenian

ԱՄՊԱԳՈՐԾ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱՄՊԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date ա. ԱՄՊԱԳՈՐԾ կամ ԱՄԲԱԳՈՐԾ Յամպոյ գործեալ՝ ձեւացեալ. ամպեղէն. ամպէ շինած. *Քրիստոս աշակերտացն ʼի Թաբոր լերինն զամպագործ խորանն սրբութեան եցոյց. Տօնակ.: Ճ. ՟Թ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲԱԳՈՐԾ — ( ) NBH 1 0073 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱՄՊԱԳՈՐԾ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.