Translation: from armenian

ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

 • ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ — (սրբոյ.) NBH 1 0066 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c ա. Ամենեւին սուրբ. որպէս աղբիւր ամենայն սրբութեան, սուրբն սրբոց. (Աստուծոյ եւ աստուածայնոց սեպհական.) πανάγιος, παναγιώτατος, παναγέστατος sanctissimus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՄԱՔՈՒՐ — ( ) NBH 1 0063 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c ա. Մաքուր եւ անարատ ամենեւին. ամենասուրբ. ամենայնիւ ողջախոհ. πάναγνος purissimus, castissimus, παναγής, πανάγιος sanctissimus *Զկարօտսն առ ʼի լինել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՍՐԲԱՊԷՍ — ( ) NBH 1 0066 Chronological Sequence: 8c, 12c մ. πανάγνως purissime, castissime Որպէս ամենասուրբ. ամենայն սրբութեամբ, ամենայն անարատութեամբ եւ մաքրութեամբ. *Առ ինքն Քրիստոս նմանութեամբ զաստուածայինսն կատարել եւ բաշխել ամենասրբապէս. Դիոն. եկեղ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՍՐԲՈՒՀԻ — (հւոյ.) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ա. Ամենասուրբ Կոյս. (սեպհականեալ մակդիր Տիրամօր). παναγία sanctissima *Առ քեզ ապաւինիմք ամենասրբուհի. Շար.: *Հոգին Սուրբ հրաւիրեաց զամենասրբուհին Մարիամ ʼի մայրութիւն անմահ Թագաւորին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՎՍԱՄ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ԱՄԵՆԱՎՍԱՄ ԱՄԵՆԱՎՍԵՄ. Վսեմ ամենայնիւ կամ քան զամենայն. գերյարգոյ. ամենապարկեշտ. սուրբ. ամենասուրբ. *Դասք առաքելոցն սրբոց փարելով շուրջ զամենավսեմ կուսական մարմնովն. Դիոն. թղթ. ՟Ժ՟Ա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՎՍԵՄ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, 8c ա. ԱՄԵՆԱՎՍԱՄ ԱՄԵՆԱՎՍԵՄ. Վսեմ ամենայնիւ կամ քան զամենայն. գերյարգոյ. ամենապարկեշտ. սուրբ. ամենասուրբ. *Դասք առաքելոցն սրբոց փարելով շուրջ զամենավսեմ կուսական մարմնովն. Դիոն. թղթ. ՟Ժ՟Ա:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՏՕՆ — (ի.) NBH 1 0067 Chronological Sequence: 6c գ.ա. πανεόρτος omnis festivitatis, festus maximus Ամենայնիւ արժանի տօնելոյ, եւ Մեծն ʼի տօնս. *Զեօթներորդն (օր) ամենասուրբ իմն, եւ ամենատօն գոլ կարծեցեալք, առանձինն իմն պատուոյ արժանի առնեն. Փիլ. տեսական …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՐՈՒԵՍՏ — ( ) NBH 1 0068 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 13c ա. πάντεχνος plane artificiosus, omnimodas artes sciens, πανάρετος omnis virtutis, vel artis; omni virtutum genere ornatissimus Քաջարուեստ. ամենաճարտար. ամենահնար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐԱՏՈՒՀԻ — ( ) NBH 1 0113 Chronological Sequence: 7c ա. Կոյս անարատ. *Ամենասուրբ Աստուածածին Կոյս անարատուհի. Թէոդոր. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՊԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0229 Chronological Sequence: 6c, 12c գ. Անպարագիրն կամ անբովանդակելին գոլ. անբաւութիւն. անչափութիւն. *Զտուեալն ʼի տեառնէ զիւրն անպարագրութեան ամենասուրբ եւ աստուածային պատկեր բարեպաշտին աբգարու. Սարկ. պատկ.: *Երկիցսն ասել, բազմացուցից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՊՂՏՈՐ — ( ) NBH 1 0231 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c ա. ἅθολος, ἁθόλωτος, ἁνεπιθόλωτος non turbidus, non turbatus, limpidus, tranquillus Ոչ պղտոր. ոչ պղտորեալ. յստակ. վճիտ. անխառն. եւ Հանդարտ. անխռով. *Անպղտոր յստակութեամբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.