Translation: from armenian

ԱՂՔԱՏԱԿԱՆ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂՔԱՏԱԿԱՆ — (կանք.) NBH 1 0045 Chronological Sequence: 12c ա. Տ. ԱՂՔԱՏԻՆ: Յոքն. գ. Դասք աղքատաց. *Զամենայն աղքատականսն կերակրելով՝ ողորմութիւն գտցեն նոքա յԱստուծոյ. Շ. թղթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՔԱՏԻՆ — ( ) NBH 1 0046 Chronological Sequence: Unknown date ա. Աղքատական. յանկաւոր աղքատ վիճակի. անպաճոյճ. աղքըտուկ. ... *Ամենայն անօթք քո՝ անարգք եւ աղքատինք եղիցին. Վրք. հց. ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.