Translation: from armenian

ԱՂԵՐՍԱՆՔ

 • 1 ԱՂԵՐՍԱՆՔ

  ի Мольба, моление (устар.) Աղերսանքի խոսքեր слова мольбы. Աղերսանք անել умолять, молить.
  * * *
  [N]
  мольба (F)
  моление (N)

  Armenian-Russian dictionary > ԱՂԵՐՍԱՆՔ

Look at other dictionaries:

 • ԱՂԵՐՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0038 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. Աղերս. աղաչանք. աղօթք. ... *Անառակ որդին աղերսանօք աղաչէր զքեզ. Շար.: *Զաղի եւ զողորմ եւ զաղերսանաց բանս խօսիցի. Ոսկ. մ. ՟Բ. 8: *Զձեռն շարժեաց ʼի պատճառս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԵՐՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0038 Chronological Sequence: 10c գ. Աղերս արկանելն. աղերսանք. աղօթք, եւ բարեխօսութիւն. *Երջանկացն փառատրական աղերսարկութիւն: Աղօթանուէր աղերսարկութիւն: Մաղթողական աղերսարկութեամբ մեծին ʼի ծնունդս կանանց. Նար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐՈՎԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0981 Chronological Sequence: Early classical գ. Խորովմամբ սրտի աղերսանք. գորովալիր պաղատանք. *Զո՞ ոք ոչ խոնարհեցուցանէին վիշտք կնոջն, եւ աղերսն, եւ խորովանքն. Ոսկ. մ. ՟Բ. 27 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՂԱՏԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0589 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c գ. δέησις, εὕτεξις, ἰκετηρία precatio, oratio, preces, supplicatio. որ եւ ՊԱՂԱՏ. Մաղթանք. աղաչանք, աղերսանք. աղօթք, աղետից նշանակ սփռեալ առաջի մեծի. կամ ըստ Խոսրովու մեծի՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.