Translation: from armenian

ԱՂԱՆՁԵՄ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱՂԱՆՁԵՄ — (եցի) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 12c ն. ԱՂԱՆՁԵՄ կամ ԱՂԱՆՁՆԵՄ. եւ ռմկ. ԱՂՆՁԵԼ, ԱՂԸՆԾԵԼ. καίω uro, καταφρύγω կամ καταφρίσσω, καταφρίττω torreo, cremo, exsugo Խարակել. խարուկել. խանձողել. որպէս եւ ցնդել զլոյծս. բոհրել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂԱՆՁՆԵՄ — (եցի) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date ն. Տ. ԱՂԱՆՁԵՄ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՂՆԾԵՄ — (եցի) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date ն. Տ. ԱՂԱՆՁԵՄ կամ ԱՂԱՆՁՆԵՄ. եւ ռմկ. ԱՂՆՁԵԼ, ԱՂԸՆԾԵԼ. Խարակել. խարուկել. խանձողել. որպէս եւ ցնդել զլոյծս. բոհրել, խարկել, խանծել, երել մրկել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.