Translation: from armenian

ԱԿՈՆԻՏՈՆ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՈՆԻՏՈՆ — ( ) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Early classical ԱԿՈՆԻՏՈՆ կամ ԱՆԿՈՆԻՏՈՎՆ. ἁκόνιτον aconitum Խոտ թունաւոր. Տե՛ս ԸՆԾԱԽՈՏ. ... *Ա՛յլ արմատք, որ անուանեալ կոչին եղեբորոս, եւ անկոնիտովն. Վեցօր. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՈՆԻՏՈՎՆ — ( ) NBH 1 0027 Chronological Sequence: Early classical ԱԿՈՆԻՏՈՆ կամ ԱՆԿՈՆԻՏՈՎՆ. ἁκόνιτον aconitum Խոտ թունաւոր. Տե՛ս ԸՆԾԱԽՈՏ. ... *Ա՛յլ արմատք, որ անուանեալ կոչին եղեբորոս, եւ անկոնիտովն. Վեցօր. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԿՈՆԻՏՈՎՆ — ( ) NBH 1 0176 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԱԿՈՆԻՏՈՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆԾԱԽՈՏ — ( ) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Unknown date ԸՆԾԱԽՈՏ կամ ԸՆՁԱԽՈՏ. Տ. ԱՆՁԽՈՏ. Ըստ ոմանց է եւ Ակոնիտոն՝ խոտ թունաւոր. ἁκόνιτων aconitum, pardalianchis ռմկ. ընծու կամ ունծի խոտ .... Բժշկարան. ուր դարձեալ գրի. *Ընձախոտ. անթառամ ծաղիկնʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԸՆՁԱԽՈՏ — ( ) NBH 1 0778 Chronological Sequence: Unknown date ԸՆԾԱԽՈՏ կամ ԸՆՁԱԽՈՏ. Տ. ԱՆՁԽՈՏ. Ըստ ոմանց է եւ Ակոնիտոն՝ խոտ թունաւոր. ռմկ. ընծու կամ ունծի խոտ. Բժշկարան. ուր դարձեալ գրի. *Ընձախոտ. անթառամ ծաղիկնʼʼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.