Translation: from armenian

ԱԿՆԱՔԹԻԹ

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆԱՔԹԻԹ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: 10c, 14c մ. ա. գ. ԱԿԱՆԱՔԹԻԹ ԱԿՆԱՔԹԻԹ. Քթիթ կամ քթթել մի ական. րոպէ. վայրկեան. ակնթարթ. ... *Ականաքթիթ մի չդադարեն, ʼի պէսպէսչարիս յորդորեն. Ոսկիփոր.: *ամին բերելոյ օրհաս ... ժամին ժամանեալ աւուր, աւուրք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱՔԹԻԹ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: 10c, 14c մ. ա. գ. ԱԿԱՆԱՔԹԻԹ ԱԿՆԱՔԹԻԹ. Քթիթ կամ քթթել մի ական. րոպէ. վայրկեան. ակնթարթ. ... *Ականաքթիթ մի չդադարեն, ʼի պէսպէսչարիս յորդորեն. Ոսկիփոր.: *ամին բերելոյ օրհաս ... ժամին ժամանեալ աւուր, աւուրք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.