Translation: from armenian

ԱԿՆԱԾՈՒ

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆԱԾՈՒ — (ի, աց.) NBH 1 0025 Chronological Sequence: 6c, 12c ա.գ. ἕφορος, ἑπίτροπος inspector, moderator, procurator Ակնածօղ՝ տեսչութեամբ եւ խնամարկութեամբ. տեսուչ. ոստիկան. խնամածու. յանձանձիչ. պարետ. վերակացու. ... *Աստուած՝ որ ամենայն նեղելոցն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՉԱՌԵՄ — (եցի.) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c չ. θαυμάζω, ἑπιγινώσκω προσώπον, χαρίζομαι , ἁίδουμαι observantia prosequor, personam accipio, gratificor, vereor Ակն առնուլ. ակնածել. պատկառել. շնորհս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԵԾԱՔԱՂԱՔ — (ի.) NBH 2 0242 Chronological Sequence: 6c գ. μεγαλόπολις magna civitas. Քաղաք մեծ. մայրաքաղաք. *Վայրագք՝ զքաղաքք ոչ տեսեալ, զգեօղն կամ զգաւիթն մեծաքաղաք կարծեն, անգիտութեամբ արդարեւ ճշմարիտ մեծաքաղաքին: Զմեծաքաղաքս զայս աշխարհ: Մեծաքաղաքիս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԱՐԱԿՈՒՍԱՆՔ — (նաց.) NBH 2 0854 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. Տարակոյս՝ ըստ ամենայն նշ. իբր ἁπορία . Վարանք մտաց. հոգ եւ՝ տագնապ. *Խաւար խստութեան ʼի տարակուսանս նոցա: Հաստատեցից ʼի վերայ ձեր տագնապաւ տարակուսանս (յն. մի բառ):… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.