Translation: from armenian

ԱԿՆԱԽԻՏ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿՆԱԽԻՏ — ( ) NBH 1 0025 Chronological Sequence: Unknown date ա. Տ. ԱԿՆԱԽՏԻՂ ԱԿՆԱԽՏԻՏ գրի եւ ԱԿՆԱԽԻՏ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿԱՆԱԽՏԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 10c Տ. ԱԿԱՆԱԽԻՏ ԱԿԱՆԱԽՏԻՏ (2 1041) Տ. ԱԿՆԱԽԻՏ, կամ ԱԿՆԱԽՏԻՏ. *Այգեստան տնկախիտ պատրաստութեամբ ականախտիտ(կամ ակնախիտս) վայելչութեամբ. Արծր. ՟Ա. 11 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱԽՏԻՂ — ( ) NBH 1 0025 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ա. ԱԿՆԱԽՏԻՂ ԱԿՆԱԽՏԻՏ գրի եւ ԱԿՆԱԽԻՏ. Որ խտտղէ կամ խթէ զաչս. ... *Բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախըտիղ կազմեաց որոգայթ: Փթթեալ յարաժամ ամառնային ակնախտիղ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԿՆԱԽՏԻՏ — ( ) NBH 1 0025 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 13c ա. ԱԿՆԱԽՏԻՂ ԱԿՆԱԽՏԻՏ գրի եւ ԱԿՆԱԽԻՏ. Որ խտտղէ կամ խթէ զաչս. *Բազմապաճոյճ զարդարանօք պճնեալ զինքն՝ ակնախըտիղ կազմեաց որոգայթ: Փթթեալ յարաժամ ամառնային ակնախտիղ գեղապայծառութեամբքն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.