Translation: from armenian

ԱԿԱՆԱԿԻՏ

 • 1 ԱԿԱՆԱԿԻՏ

  ա. 1. Прозрачный, чистый, кристальный. Ականակիտ վտակ прозрачный ручеёк. 2 (հնց.) Блестящий, сверкающий, переливающийся.

  Armenian-Russian dictionary > ԱԿԱՆԱԿԻՏ

Look at other dictionaries:

 • ԱԿԱՆԱԿԻՏ — ( ) NBH 1 0022 Chronological Sequence: 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 14c ա. Վճիտ եւ մաքուր՝ փայլուն իբրեւ զականս. կամ պայծառ իբր յաղբերականց կիտեալ. յստակ. անխառն. զուտ, փայլուն .... ըստ յն. լուսանշոյլ կամ յստակափայլ. διαυγής, διαυγέστατος pellucidus …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎՃԻՏ — (վճտի.) NBH 2 0827 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. καθαρός purus, nitidus, serenus, clarus, merus, sincerior. (Իբրու վիժեալ եւ հոսեալ անխառն. պ. վիժ, վիյժէ, վէճէգ, վազըգ ). այսինքն Ականակիտ. մաքուր. զուտ. պարզ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԵՌՈՒՆ — (ռնոյ, ոց.) NBH 1 0732 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 13c գ. ἐρπετόν, τά reptile, lia Կենդանի՝ որ զեռայ. որպէս սողունք ʼի վերայ երկրի, կայտառք ʼի ջուրս, եւ թեւաւոր միջատք յօդս. ամմէն կենդանի՝ որ կըշարժի. ... *Զեռունս շնչոց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐԿԱՋԱՀՈՍ — ( ) NBH 1 1071 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ա. ԿԱՐԿԱՋԱՀՈՍ ԿԱՐԿԱՋԱՍԱՀ. գրի եւ ԿԱՐԿԱՉԱՍԱՀ, ԿԱՐԿԱՃԱՍԱՀ. որ կարկաչէ ʼի հոսելն, կամ սահի կարկաջիւք. կարկըչան. *Կարկաջահոս վտակ եդեմայ. Ոսկ. լս.: *Ծով իւր ալեօքըն ցնծայ՝ կարկաջահոս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՐԿԱՋԱՍԱՀ — ( ) NBH 1 1071 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c, 13c ա. ԿԱՐԿԱՋԱՀՈՍ ԿԱՐԿԱՋԱՍԱՀ. գրի եւ ԿԱՐԿԱՉԱՍԱՀ, ԿԱՐԿԱՃԱՍԱՀ. որ կարկաչէ ʼի հոսելն, կամ սահի կարկաջիւք. կարկըչան. *Կարկաջահոս վտակ եդեմայ. Ոսկ. լս.: *Ծով իւր ալեօքըն ցնծայ՝ կարկաջահոս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈՎ — (ոյ, ոց կամ ուց.) NBH 2 0121 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ψυχρός frigescens, frigidus. Զով. ցուրտ. ցօղագին. պաղուկ .... (լծ. եւ ռմկ. հով, հողմն. եւ հավա.) *Աղբիւր հով ջուրց գտեալ լինէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՍՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0377 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. καθαρός purus, nitidus, limpidus ἁπηλλάγμενος purgatus καθεστηκός insidens εἱλικρινός distintus, sincerus. (որպէս թէ՝ ցտակ կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՍԿԵԳՈՅՆ — ( ) NBH 2 0518 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 14c ա. χρυσοειδής auri speciem vel colorem referens. Ունօղ զգոյն կամ զտեսիլ ոսկւոյ. ոսկետեսակ. *Կահ պղնձոյ սուրբ եւ մաքուր ոսկեգոյն. ՟Ա. Եզր. ՟Ը. 58: *Խնձորենիք էին ոսկեգոյնք: Եւ իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐԶՈՒԱԾ — (ոյ. ով. կամ ի. իւ.) NBH 2 0634 Chronological Sequence: Early classical, 10c գ. Ձգումն, տարածութիւն. ձգուածք. *Պարզեաց զպարզուածս երկնից. Ագաթ.: *Որոյ որմոյն լայնութիւնն՝ երիւք մեծաքայլութեամբ չափով ունի զպարզուածսն. Արծր. ՟Է. 7: Եւ ծաւալումն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊՂՊՋԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0655 Chronological Sequence: Unknown date, 10c չ. πομφολυγέω, ζέω, βράζω bullio, bullas emitto. որ եւ ՊՂՊՋԱՆԱԼ. Եռացմամբ պղպջակաձեւ ʼի վեր բղխել. պըճպըճալ. ... *Հայեցարուք ʼի պետս ջերմկաց ջուրց, զայնմանէ ասեմ, որ յերկրէ պղպջակէ. ՃՃ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎՏԱԿԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0832 Chronological Sequence: 10c Տ. ՎՏԱԿԱՆԱԼ. *Վտակեալ յորդաբուխ ականակիտ պարզուածիւ. Յհ. կթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.