Translation: from armenian

ԱԿԱՀ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱԿԱՀ — ( ) NBH 1 0021 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 14c ա. պրս. ակեահ, ակէհ. Գիտակ. տեղեակ. հասու. ... *Չիցե՞ս ակահ (յն. ո՞չ գիտես), ամարայնւոյ ժամանակ եկն եկաս ʼի վերայ: Այնմ չէք ինչ ակահ, քանզի չէիք մօտ: Խորհրդոց տնտեսութեան չէին ակահ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԳԻՏԵՄ — (տացի, տեա՛, տօղ.) NBH 1 0556 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. εἱδέω, εἵδω, οἷδα scio, (novi), ἑπίδομαι, γνώσκω cognosco, conscius, peritus sum (գտանի եւ Գիտա՛, տացի, տացօղ.) ռմկ. գիտնալ: Տե՛ս եւ ԳԻՏԵՆԱԼ. (լծ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆԿԱՀ — ( ) NBH 2 1058 Chronological Sequence: 11c գ. պ. Անգէտ. տգէտ. *Ակահ՝ այն որ չեղեւ, նըկահ եկաց իւրըն բանին. Մագ. ոտ. մանուչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.