Translation: from armenian

ԱԽՏԱՐՄՈԼ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՏԱՐՄՈԼ — (ի, աց.) NBH 1 0019 Chronological Sequence: 7c, 8c գ. ԱԽՏԱՐՄՈԼ գրի եւ ԱԽՏԱՐՄՈՂ. եւ ԱԽՏԱՐՄԱՂ. Մոլեալ յախտարս. զակատեալ զհետ փիլիսոփայութեան ախտարակաց եւ աստեղագիտաց. աստղահմայ. մոգ. քաղդեայ. միւնէճճիմ. *Անտեղի է մեզ այժմ երկրորդել զառասպելսն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՐՄԱՂ — ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԱԽՏԱՐՄՈԼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏԱՐՄՈՂ — ( ) NBH 1 0019 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԱԽՏԱՐՄՈԼ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.