Translation: from armenian

ԱԽՈՆԴԻՔ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱԽՈՆԴԻՔ — (դեաց, կամ դաց, դօք) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱԽՈՆԴԱՆՔ կամ ԱԽՈՆԴԵԱՆՔ եւ կամ ԱԽՈՆԴԻՔ. θώραχ , στόμαχος thorax, stomachus, orificium ventriculi superius Ներքին մասունք կենդանւոյ. ներքսակողմն լանջաց. փորոտիք վերին, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՆԴԱՆՔ — (դանաց.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c գ. ԱԽՈՆԴԱՆՔ կամ ԱԽՈՆԴԵԱՆՔ եւ կամ ԱԽՈՆԴԻՔ. θώραχ, στόμαχος thorax, stomachus, orificium ventriculi superius Ներքին մասունք կենդանւոյ. ներքսակողմն լանջաց. փորոտիք վերին, կամ բերան փորոտեաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՆԴԵԱՆՔ — (դեանց.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date գ. ԱԽՈՆԴԱՆՔ կամ ԱԽՈՆԴԵԱՆՔ եւ կամ ԱԽՈՆԴԻՔ. θώραχ, στόμαχος thorax, stomachus, orificium ventriculi superius Ներքին մասունք կենդանւոյ. ներքսակողմն լանջաց. փորոտիք վերին, կամ բերան փորոտեաց.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՆԴԻԿՔ — ( ) NBH 2 1041 Chronological Sequence: 11c Տ. ԱԽՈՆԴԻՔ. Եթէ ʼի փայծաղէն թըթու եւ փոթոթ ինչ մասն յախոնդիկքն ձգեսցէ. Մագ. ՟Ժ՟Է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.