Translation: from armenian

ԱԼԷԿՈԾՈՒԹԻՒՆ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

 • ԱԼԷԿՈԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. κύμανσις fluctuatio, κλύδων, χειμών tempestas, aestus Կոծումն ալեօք. ծփումն. տատանումն. եւ Ծուփք. խռովութիւն. յոյզք. փորձանք. արկածք. ... *Նաւապետես, զնաւդ զերծո՛ յալէկոծութենէ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼԷԿՈԾԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 8c Տ. ԱԼԷԿՈԾՈՒԹԻՒՆ. եւ ԾՈՒՓՔ. *Պատմել զնեղչացն ʼի վերայ եկեալ զալեկոծանսն. Սիւն. ժմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԼԷԿՈԾՈՒՄՆ — (ծման.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 12c գ. Ալէկոծիլն. ալէկոծութիւն. ամբոխումն. *Զալէկոծումն իւրոց խորհրդոց նիւթեալ մրրկէ. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0262 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. οἱκουμενικός totius mundi, orbis Տիեզերական. եւ համաշխարհական. որ ինչ հայի առ համօրէն աշխարհ. որպէս եւ առ աշխարհ կամ ազգ մի ողջոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՌԱԼԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0661 Chronological Sequence: Unknown date գ. τρισκυμία ... tempestas Երեքալեանն գոլ. երրեակ եւ բազմապատիկ ալիք, ալէկոծութիւն մեծ. *Ո՛չ մոլելոց ալեացն վայրենի սրտմտութիւն, եւ ո՛չ յուզակոյտ եռալիութիւնն արկ ի հեղգումն. Կիւրղ. ի կոյսն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐՐԱԴԱՐՁ — ( ) NBH 1 0703 Chronological Sequence: Unknown date ա. Երիցս կամ ստէպ դարձուածով յուզեալ. շարժուն, երերուն. *Նաւ որ անկանի յերրադարձ ալէկոծութիւն ծովու: Յալիս երրադարձ. Վրք. հց. ՟Զ. եւ ՟Ժ՟Բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0987 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c գ. ԽՌՈՎՈՒԹԻՒՆ ταραχή, τάραχος, θόρυβος , σύγχυσις, στάσις turba, turbatio, tumultus, conturbatio, confusio, seditio. որ եւ ԽՌՈՎ. Աղմուկ. վրդովումն. շփոթ. խառնակութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՈՎԱԾՓԱՆՔ — (նաց.) NBH 1 1024 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 13c գ. κλύδων fluctus, unda, aestus. Ծփանք ծովու. ալէկոծութիւն. փրկումն ալաց. *Կռիւք են ʼի ցերեկութեան իրս՝ ծովածփանք եւ ձմերունք. Ոսկ. եբր. ՟Ժ՟Դ: *Կուտակման կոհակաց, որ նախ քան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՈՎԱԿՈԾՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 1024 Chronological Sequence: Early classical, 9c գ. ναυάγιον naufragium. Ալէկոծութիւն, եւ նաւաբեկութիւն. *Իբրեւ (ʼի) նաւահանգիստ (ըն) կալեալ՝ ծովակոծութեան մտանէ. Ոսկ. մ. ՟Ա. 5: *Մրրիկ զսահելի եւ զխռովական եւզսովորական ուսմանց եւ իմանալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁՄԵՌՆ — (ձմերան, րունք, րանց.) NBH 2 0159 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ՁՄԵՌՆ χειμών . սանս. հիմա. դաղմ. զիմա. hiems, hyems, bruma χειμερινός hibernus χεῖμα aestus, tempestas որ եւ ՁՄԵՐԱՆԻ, ՁՄԵՐԱՅՆԻ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄՐՐԻԿ — (մրրկի, կաց.) NBH 2 0309 Chronological Sequence: Unknown date գ. ἁτμίς vapor ὀμίχλη fuligo λαίλαψ , καταιγίς procella, tempestas, turbo συστροφή conversio, contorsio. Մրուր կամ մուր ցնդեալ յօդս հողմակոծեալս. շոգի՝ գոլորշի՝ ծուխ ցնդեալ եւ ծփեալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.