Translation: from armenian

ԱԹԵՐ

Nothing was found.

Try to search in all languages

or change your search query.

Look at other dictionaries:

  • ԱԹԵՐ — (երի, րաց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. ԱԹԵՐ մանաւանդ ԱԹԵՐԱՅ. բառ յն. ἁθήρα athera, pultis genus Փոխինդ. խիւս. կերակուր. զանգուած կամ թան ʼի խմորոյ եւ յարմտեաց. խամուր ... եւայլն *Աղացեալ զցորեանն, եւ աթերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹՐ — (աթեր, աթերբ.) NBH 1 0013 Chronological Sequence: 13c գ. Յօդ. մասնիկ. որպէս, ս, դ, ն. տե՛ս ԱՐԹՐ: *Աթերբ, զօդիւ. Հին բռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԹԵՐԱՅ — (ի, ից կամ այց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c գ. ԱԹԵՐ մանաւանդ ԱԹԵՐԱՅ բառ յն. ἁθήρα athera, pultis genus Փոխինդ. խիւս. կերակուր. զանգուած կամ թան ʼի խմորոյ եւ յարմտեաց. խամուր ... *Աղացեալ զցորեանն, եւ աթերայ արարեալ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՎԵՐԱԴԻՐ — (դրի, րաց.) NBH 2 0804 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 9c, 11c, 12c, 13c, 14c ա.գ. ἑπίθεμα quod super imponitur. Ի վերայ կամ ʼի վեր եդեալ ինչ. որպէս յաւելուած, նուիրական. եւ Բարձր դրիւք. *Զերբուծն վերադրաց եւ զերին նուիրաց ետու… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.