Translation: from armenian

ԱԶՆ

Look at other dictionaries:

 • ԱԶՆ — (զին, զինք, զանց.) NBH 1 0010 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. γένος, γενεά , genus, gens, ἕθνος , populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ *Երկիր պագցեն նմա… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶՆՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0011 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. εὑγενής, εὕπατρις nobilis, patricius Որ է յազնիւ զարմէ. ազնիւ եւ ազատ. քաջատոհմիկ. ... *Էր այրն այն ազնուական քան զամենայն արեւելեայսն: Այր ոմն ազնուական: Ոչ բազում իմաստունք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՐԺԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Տ. ԱԽՈՐԺ. *Ախորժակ բանիւ: Քաղցր եւ ախորժակ բարբառ Փրկչին. Փարպ.: *Որով զպտղոյն դառըն ճաշակ՝ փոխեաց մեզ քաղցր եւ ախորժակ: Կնդրուկ հաշտութեան՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՐ — ( ) NBH 1 0135 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c մ. ἑκεῖσε illuc եւն. Յայն տեղի. յայն ինչ վայր. հոն, դէպ ʼի հոն. ... *Փոխեա՛ց աստի անդր: Անդր մուծին: Եւ անդր մօտ ես: Երթիցուք մինչեւ ցանդր. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՍԻՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0329 Chronological Sequence: 6c ա. Որպէս Յոյժ սիրելի Աստուծոյ. θεοφιλέστατος *(Սարրա ունէր ծնանել) ողջոյն ազն, եւ զազանց աստուածասիրագոյն. Փիլ. իմաստն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՍԵՐ — ( ) NBH 1 415 Chronological Sequence: 6c ա. Որոյ բազում են սերունդք, կամ զաւակք. բազմազաւակ. *Որով մարդկան ազն բազմասեր երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի. Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՂԱԶԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 425 Chronological Sequence: Unknown date ա. (ʼի բաղ, եւ զան, իբր Ազն). συγγενής cognatus, proximus, adfinis, cohaerens, concivus որ եւ ԲԱՂԱԶԱՆԵԱԼ. որպէս թէ Ազգակից իմն ըստ իմիք, միաբան, ընդակից, յարմար. հանգէտ. քաջադէպ բաղարկոցեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՂԿԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 428 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c չ. (ʼի բաղ, եւ կայանալ.) συνίσταμαι consisto, consto Զօդիլ. բաղադրիլ. շարակայիլ. եւ Հաստիլ. գոյանալ. կալ. լինել. *Մասանցն ոչ գոլով՝ եւ ոչ բոլորն կարող գոլ բաղկանալ: Ի չորից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0690 Chronological Sequence: 6c, 11c, 13c Տ. Երկայնակեցութիւն. *Որով մարդկան ազն երկարակեցութեամբ զարգացեալ ծաղկեսցի: Երկարակեցութեամբն եւ այն եւս պատճառք ուղղութեանց լիցի. Պիտ.: Գէ. ես.: *Յառաջնոցն ոք ոչ ունելով գիր տակաւին, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԱՆ — ( ) NBH 1 0711 Chronological Sequence: Unknown date Ի բաղադրութիւնս կամ ʼի բարդութիւնս է իբր Պէս, պիսի. (լծ. ընդ ազն. ազգ. կէն. գոյն. պրս. սան.) ուստի կազմի, Ո՛րզան, Բազմազան, Սրբազան եւ այլն. եւ հետագայ բառք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.