Translation: from armenian

ԱԶԱՏԱՆԻ

  • 1 ԱԶԱՏԱՆԻ

    1. (հվքկն., պատմ.) գ. Знать, дворянство, дворяне. 2. գ. Дворянин. 3. ա. Происходящий из дворян, знатного рода, знатного происхождения, дворянский.

    Armenian-Russian dictionary > ԱԶԱՏԱՆԻ

Look at other dictionaries:

  • ԱԶԱՏԱՆԻ — (նւոյ կամ նոյ.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: Early classical, 5c գ. յոգն. εὑγενείς , nobiles, proceres յոքն. Ազատք, ազատորեար. իշխանք. աւագանի. պարոններ, աղալար, րիճալգիպար, ազատէկեան. *Հայոց ազատանոյն ախոյենացն. Բուզ. ՟Ե. 5: Լուեալ արքային …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏԱՏՈՀՄ — (ի.) NBH 1 0005 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 13c ա. εὑπατρίδης , patricius, praenobilis Ազատ եւ ազնուական ըստ տոհմի. ազատազարմ. ազնուատոհմ. սօյզատէ *Զատուցանել ազատատոհմ, որք ոչ ʼի հարց, այլ թէ եւ ինքեանք նախանձաւորք իցեն նոցայցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԶԱՏՈՐԵԱՐ — (երոյ.) NBH 1 0006 Chronological Sequence: 5c, 10c գ. յոքն. Ազատորեար. արք ազատք. ազատանի. իշխանք. *Բազումք են յազատորերոյ: Ազատորերոյն Վասպուրականի. Փարպ.: Արծր. ՟Դ. 11: ՟Գրի առ Փարպեցւոյն՝ եւ *զազատորեարսն արձակեմ. որպէս լինի եւ զմարդիկ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.