Translation: from armenian

ԱԳԱՀ

Look at other dictionaries:

 • ԱԳԱՀ — (ի, աց.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 14c ա. πλεονέκτης, ἅπληστος avarus, avidus Սաստիկ ցանկացող ընչից ʼի ստանալ կամ ʼի պահել. արծաթասէր. աւելաստաց. ընչաքաղց. աջ կէօզլիւ, դամա՛գեար: *Ոչ ագահք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԵԼԱՍՏԱՑ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0393 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՒԵԼԱՍՏԱՑ ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒ. πλεονέκτης avarus, avidus, fraudator Ստացօղ աւելորդաց, եւ յաւելորդս ձկտեալ ʼի ստանալ, ագահ. յափշտակօղ. ... *զիւրեանց իսկ անձինս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒ — (ուի. ուաց) NBH 1 0393 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՒԵԼԱՍՏԱՑ ԱՒԵԼԱՍՏԱՑՈՒ. πλεονέκτης avarus, avidus, fraudator Ստացօղ աւելորդաց, եւ յաւելորդս ձկտեալ ʼի ստանալ, ագահ. յափշտակօղ. ... *զիւրեանց իսկ անձինս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՌԱՊԱՐԻՇՏ — ( ) NBH 1 1127 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c Տ. ԿՌԱՊԱՇՏ. *Ընդ յափշտակօղս կամ ընդ կռապարիշտս: Կամ կռապարիշտ կամ ագահ: Ոչ պոռնիկք, ոչ կռապարիշտք: Կամ ագահ, որ է կռապարիշտ. ՟Ա. Կոր. ՟Ե. 10. 11: ՟Զ. 9: Եփես. ՟Ե. 5:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԳԱՀԱԳՈՅՆ — (գունի, ից,) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Early classical ա. Առաւել կամ կարի ագահ, փէք դամա՛քեար. *Ապա թէ ագահագոյն իցես, մի՛ ցանկանայցես խորտկաց նորա. Առակ. ՟Ի՟Գ. 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԳԱՀԱԿԱՄՔ — (ա.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date Ոյր կամքն է ագահ. ընչասէր. խելքը միտքը ըստկի ետեւէ. *Որովայնամոլն եւ ագահակամքն. Լծ. կոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԳԱՀԱՄԻՏ — ( ) NBH 2 1041 Chronological Sequence: Unknown date ա. Ագահ ոտօք. անյագ տենչիւ. *Զագահամիտն ʼի յանօթն քո՝ զգեցուցեր սքանչելեօքն քո. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱԶԱՏ — (ի կամ ոյ, աց.) NBH 1 0101 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c ա. ἁνελεύθερος illiberalis, δυσγενής ignobilis Որ չէ ազատազգի եւ ազատաբարոյ. նուաստատոհմ. սոսկական. անտոհմ. եւ ծառայական. ... *Ազատն եւ անազատն. Յհ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՒԵԼԱՍՏԱՑ — ( ) NBH 1 0297 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ա. Իբր Մեծատուն, եւ Ագահ. ՃՃ.: Եւ իբր Աւելորդ. *Պարտ է վերջանալ յառաւելաստաց շաղփաղփութեանց. Գրչ. արիստակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԾԱԹԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0361 Chronological Sequence: Early classical, 8c ա.մ. φιλάργυρος pecuniae amans, avarus Մոլեալ ʼի սէր արծաթոյ. ընչասէր. ընչաքաղց. ագահ. Տե՛ս Ղկ. ՟Ժ՟Զ 14: ՟Բ. Տիմ. ՟Գ 11: *Արծաթասէրն զհարկաւոր կարիսն առաջի արկանէ: Ցանկութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԱԶԱԿԱՊԵՏ — (ի, աւ կամ իւ, աց.) NBH 1 0388 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 10c, 12c գ. ἁρχιληστής, ληστάρχης, ος princeps latronum, seu praedonum Պետ եւ գլուխ աւազակաց. *Իբրեւ ապստամբ եւ աւազակապետ խաչեսցիս: Ոչ իբրեւ աշխարհակալի, այլ իբրեւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.