Translation: from english

цілей

Look at other dictionaries:

 • дерево цілей — теоретико графова модель, використовувана в декомпозиційному аналізі щодо можливості досягнення деякої складної цілі. Цей аналіз може здійснюватися в різних аспектах, наприклад, для виявлення умов, які необхідні і (чи) достатні для досягнення… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • ВОЛОГА ВУГІЛЛЯ - баластна домішка, наявність якої знижує теплотворну здатність вугілля. Для практичних цілей застосовують таку класифікацію видів В.в.: з о в н і ш н я - включає адсорбційну та капілярну, яка може видалятися механічними засобами та термічною сушкою – це частина загальної вологи, яка — влажность humidity of rocks, moisture content of rocks *Bergfeuchte, Wassergehalt der Gesteine міра насиченості водою пор, тріщин та інш. пустот г. п. у природних умовах. Розрізняють вагову В.г.п. відношення маси води, що міститься в зразку, до… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • асоціація — (лат. associatio об єднання, від associo з єдную) форма об єднання людей для співпраці заради досягнення певної спільної мети. Цілі різних А. за змістом і спрямованістю відзначаються великим розмаїттям і можуть стосуватися як загальних проблем… …   Філософський енциклопедичний словник

 • цілепокладання в історії — суттєва риса людської діяльності, що полягає в здатності осягнути взаємозв язок між покладанням цілей, вибором засобів їх досягнення і можливими наслідками діяльності. Хід історії не правомірно зводити тільки до цілей людини, які вона прагне… …   Філософський енциклопедичний словник

 • винищувач — а, ч. 1) Той, хто винищує кого , що небудь. 2) Бойовий, швидкохідний літак із сильним озброєнням, призначений для знищення у повітрі ворожих літаків. || Льотчик, що літає на такому літаку. •• Вини/щувач бомбардува/льник надзвуковий військовий… …   Український тлумачний словник

 • економічний — а, е. 1) Прикм. до економіка 1). Економічні відносини. Економічні категорії. •• Економі/чна полі/тика комплекс економічних цілей і заходів, які забезпечують вирішення довгострокових (стратегічних) та короткострокових (тактичних) завдань розвитку… …   Український тлумачний словник

 • Планування якості — це складова менеджменту якості, що полягає у встановленні цілей у сфері якості та визначенні необхідних робочих процесів та відповідних ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей …   Управління якістю

 • водоспоживання (в гірничій справі) — водопотребление в горном деле water consumption, water use Wasserverbrauch використання води гірн. підприємствами для техн. і госп. побутових цілей. Осн. джерела, що забезпечують В. для техн. цілей шахтні і кар єрні води, зливи хвостосховищ і… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • знезараження води — обеззараживание воды water desinfection *Wasserentseuchung, Wasserentseuchen – санітарно технічні процеси ліквідації у воді мікроорганізмів (бактерій, вірусів), які перешкоджають її використанню для пиття, господарських потреб і промислових цілей …   Гірничий енциклопедичний словник

 • доцільність — (від лат. finalis завершальний, цільовий) відповідність явища, процесу певній цілі. Розрізняють Д. природну; Д. людського світу; як свідому цілепокладальну діяльність людини; особливий методологічний принцип. Отже, Д. розглядається як особлива… …   Філософський енциклопедичний словник

 • інститути соціальні — поняття, запроваджене Спенсером для характеристики основних підсистем суспільства як цілісного і водночас внутрішньо структурованого складного утворення. Ґрунтуючись на розумінні суспільства як своєрідного організму, Спенсер тлумачив І.с. як… …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.