Translation: from bulgarian

утвърден

Look at other dictionaries:

 • утвърден — гл. затвърден, закрепен, фиксиран гл. установен, въведен, прилаган, приложим, определен, уточнен, всепризнат, наложил се гл. класически, типичен …   Български синонимен речник

 • всепризнат — прил. признат, възприет, установен, доказан, общопризнат, безспорен, утвърден прил. известен, всеизвестен, наложил се прил. класически, типичен …   Български синонимен речник

 • затвърден — прил. заякчен, подсилен, засилен, здрав, заздравен, укрепнал, консолидиран, стабилизиран, закрепен, установен, закрепнал, непоколебим, твърд, устойчив, постоянен прил. заседнал, закоренял, вкоренен, всаден, вгнезден прил. стар, утвърден …   Български синонимен речник

 • класически — прил. характерен, типичен, подчертан, образцов, примерен прил. античен прил. прост, чист, изискан прил. утвърден, всепризнат …   Български синонимен речник

 • общоустановен — прил. всепризнат, общопризнат, утвърден, наложил се, общоприет …   Български синонимен речник

 • одобрен — гл. утвърден, потвърден, възприет, позволен, разрешен гл. харесан …   Български синонимен речник

 • осветен — прил. озарен, огрят, осветлен прил. признат, утвърден, затвърден …   Български синонимен речник

 • потвърден — гл. утвърден, одобрен гл. удостоверен, доказан, установен гл. окончателен, твърд, сигурен …   Български синонимен речник

 • решен — прил. определен, фиксиран, утвърден, намислен, окончателен, неотменен, категоричен прил. открит, разгадан прил. решителен, твърд, непоколебим …   Български синонимен речник

 • стабилизиран — гл. затвърден, заякчен, заздравен, закрепнал, подсилен, солиден, устойчив гл. утвърден …   Български синонимен речник

 • типичен — прил. характерен, присъщ, отличителен, свойствен, обичаен, особен, съществен, оригинален, индивидуален, личен, специфичен, своеобразен прил. нормален, правилен, обикновен, редовен прил. утвърден, всепризнат, класически прил. показателен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.