Translation: from english to ukrainian

from ukrainian to english

узгоджений

Look at other dictionaries:

 • узгоджений — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до узгодити. || узго/джено, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм.Якому надано відповідності до чого небудь, єдності з чим небудь. •• Узго/джене озна/чення лінгв. означення, що виражається прикметниками,… …   Український тлумачний словник

 • узгоджений — [узго/джеинией] м. (на) ному/ н ім, мн. н і …   Орфоепічний словник української мови

 • узгоджений — 1 дієприкметник від: узгодити узгоджений 2 прикметник якому надано відповідності …   Орфографічний словник української мови

 • акцептування — я, с., фін. 1) Укладення угоди відповідно до пропозицій іншої сторони. 2) Затвердження до оплати грошових документів. 3) Зобов язання оплатити пред явлений рахунок, вексель в узгоджений термін. 4) Згода банку гарантувати виплату вказаної суми. 5) …   Український тлумачний словник

 • взаємоузгоджений — а, е. Узгоджений обома, всіма зацікавленими сторонами. На взаємоузгодженій основі …   Український тлумачний словник

 • диференційований — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до диференціювати. 2) прикм. Узгоджений з певними правилами, умовами; роздільний, неоднаковий. •• Диференційо/ваний тари/ф митний тариф, який дозволяє віддавати перевагу певним товарам або не пропускати їх …   Український тлумачний словник

 • конкордатний — а, е. 1) Прикм. до конкордат. 2) Узгоджений, який узгоджується. 3) Який є схожим за генотипом між даними особинами (напр., близнюками) …   Український тлумачний словник

 • незбалансований — а, е. 1) Що характеризується порушенням, відсутністю необхідного співвідношення з чим небудь або між складовими частинами чого небудь. 2) Не поставлений в необхідний зв язок, не узгоджений з чим небудь …   Український тлумачний словник

 • пластичний — а, е. 1) Стос. до пластики (у 1 знач.). || Вигот. ліпленням, різьбленням, висіканням, виливанням. || У якому застосовується техніка ліплення, різьблення, висікання, виливання. 2) перен. Гармонійний, виразний. 3) Стос. до пластики (у 4 знач.). ||… …   Український тлумачний словник

 • узгодженість — ності, ж. Абстр. ім. до узгоджений 2) …   Український тлумачний словник

 • узгоджено — Присл. до узгоджений 2) …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.