Translation: from english

у реченні

Look at other dictionaries:

 • Назви книг Святого Письма та їх скорочення і цитування — Повна назва // Скорочена назва (в таблицях, списках) // Скорочення для загальної богослов. літератури // Скорочення для вузьких біблійних студій СТАРИЙ ЗАВІТ Книга Буття // Буття // Бут. // Бт Книга Виходу // Вихід // Вих. // Вх Книга Левіта //… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

 • так — присл. 1. 1) Означає спосіб дії; таким чином, таким способом. || Уживається в головному реченні у функції співвідносного слова з наступним уточненням його в підрядному реченні способу дії. || Уживається в головному реченні у функції… …   Український тлумачний словник

 • коли — I присл. 1) часу. В який час. || Уживається в питальних реченнях. || У риторичних запитаннях і вигуках, що припускають негативну відповідь. || З підсилювальними частками ж, то. •• Є коли/ достатньо часу. Нема/ коли/ немає вільного часу; ніколи.… …   Український тлумачний словник

 • стільки — 1) займ. вказ. Означає саме таку, названу, вказану кількість кого , чого небудь. || рідко. Означає визначено малу кількість кого , чого небудь. || При зіставленні означає таку саму кількість кого , чого небудь (як того, з ким або з чим… …   Український тлумачний словник

 • той — I того/, ч., та, тіє/ї, рідко то/ї, заст. ті/ї, ж., те, того/, с.; мн. ті, тих; займ. 1) вказ. Указує на щось, більш віддалене у просторі, ніж інше подібне (перев. парне); прот. цей (у 1 знач.). || Указує на відрізок часу, який передував… …   Український тлумачний словник

 • і — I невідм., с. Дванадцята літера українського алфавіту на позначення голосного звука і . •• Ста/вити (поста/вити) кра/пку (крапки/) над і а) уточнювати сказане, не залишати нічого недомовленим; б) доводити до логічного завершення. II 1. (й), спол …   Український тлумачний словник

 • скоро — I Присл. до скорий 1), 2); вищ. ст. скорі/ше, рідше скорі/ш. || у знач. присудк. сл. II спол., рідко. 1) часовий. Уживається на початку підрядного речення часу і означає, що дія головного речення відбувається відразу після дії підрядного речення; …   Український тлумачний словник

 • там — 1) присл. Указує на місце більш віддалене порівняно з іншим, ближчим; у тому місці, у тих місцях; прот. тут. || Уживається в поєднанні з пит. займ. хто, що. || Вживається у функції співвідносного слова в головному реченні, якому в підрядному… …   Український тлумачний словник

 • хто — кого/, кому/, кого/, ким, на ко/му, ко/ло ко/го, займ. 1) пит. Означає питання: яка людина людина (істота)? || У риторичних питаннях і вигуках, які передбачають у відповіді всякий, кожен . || У риторичних питаннях і вигуках, які передбачають… …   Український тлумачний словник

 • ачень же — але ж, вже ж [III] Слова ачень же, чень же, які значать «хіба, може», в реченні: « Ні, пані, терпливо пояснював Борис. Я можу і мушу симпатизувати з поляками, котрі розвивають самостійно свій польський народ, але чень же маю право жадати від них …   Толковый украинский словарь

 • чень — Чень, чей: адже [46 1;46 2] ачей, може але, може, таки [44 1] мабуть, адже [23] мабуть, може [4;52] може, а ось, адже, мабуть [12] може, мабуть [2] може, таки [8,V] може [II] мабуть, може [XII] може, а ось, адже [X,XI] може, либонь, мабуть [IX]… …   Толковый украинский словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.