Translation: from bulgarian

тътен

Look at other dictionaries:

 • тътен — същ. тънтеж, тътнеж, кънтеж, екот, грохот, бумтеж, боботене, тропот същ. ехо същ. буботене, трополене същ. бучене, силен шум същ. ек същ. ехтене, ечене, гръм, трясък …   Български синонимен речник

 • буботене — същ. тътен, тътнеж, грохот, тропот, трополене …   Български синонимен речник

 • бучене — същ. гръм, гръмотевица, мълния, трясък, гърмеж, бумтеж, бумтене същ. тътен, тътнеж, силен шум …   Български синонимен речник

 • грохот — същ. тътнеж, тънтеж, екот, кънтеж, пукот, бумтеж, боботене, тътен, шумотевица същ. буботене, тропот, трополене същ. тропане, дрънкане, трясък …   Български синонимен речник

 • гръм — същ. трясък, пукот, гърмеж, изстрел същ. гръмотевица, мълния същ. бумтеж, бумтене, бучене същ. ек, ехтене, ечене, тътен, тътнеж същ. кънтеж, ехо същ. трескавица …   Български синонимен речник

 • ек — същ. екот, ехтеж, ехтене, тътнеж, тънтеж, кънтеж, грохот, проехтяване същ. ехо, отзвук, отглас, отзив, отклик същ. тътен същ. ечене, гръм, трясък …   Български синонимен речник

 • екот — същ. ек, ехтеж, ехтене, тътнеж, тънтеж, кънтеж, грохот, проехтяване същ. ехо, отзвук, отглас, отзив, отклик същ. тътен …   Български синонимен речник

 • ехтене — същ. гръм, кънтеж, ечене, ехо същ. ек, трясък, тътен, тътнеж същ. звънтене, дрънчене …   Български синонимен речник

 • ечене — същ. гръм, ехтене, кънтеж, ехо същ. ек, трясък, тътен, тътнеж …   Български синонимен речник

 • силен шум — словосъч. бучене, тътен, тътнеж …   Български синонимен речник

 • трополене — същ. буботене, тътен, тътнеж, грохот, тропот същ. тропане, дрънкане, трясък …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.