Translation: from english to ukrainian

from ukrainian to english

суб єктивного

Look at other dictionaries:

 • суб'єктивний — а, е. 1) Стос. до суб єктивізму (у 1, 2 знач.). •• Суб єкти/вний ідеалі/зм філософський напрям, представники якого заперечують існування об єктивного світу, а основою всіх явищ природи і суспільства вважають людську свідомість або її окремі… …   Український тлумачний словник

 • дух — потенціал творчої активності, того переходу від стану речей до стану ідей (і навпаки), що постійно здійснюється всередині діяльності. Д. характеризує самоздійснення суб єкта, його здатність відтворювати себе у предметному світі (зокрема культури) …   Філософський енциклопедичний словник

 • 33.170 — Теле та радіомовлення ГОСТ 11515 91 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений. Взамен ГОСТ 11515 75, ГОСТ 23107 78, ГОСТ 22504 83 ГОСТ 18471 83 Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья… …   Покажчик національних стандартів

 • іронія — (від грецьк. ειρωνεία прикидання, удаваність) певного роду риторичний прийом, завдяки якому висловлення набуває прихованого змісту, відмінного (нерідко протилежного) від буквального, проте формулювання останнього завжди натякає на істинність саме …   Філософський енциклопедичний словник

 • філософія — (від грецьк. φιλοσοφία любов до мудрості) особливий різновид духовної культури, призначення якого полягає в осмисленні основ природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Наслідком цього осмислення є… …   Філософський енциклопедичний словник

 • Гегель, Георг Вільгельм Фрідріх — (1770, Штутгарт 1831) нім. філософ, створив найбільшу і найрозгалуженішу в історії філософської думки діалектико ідеалістичну систему як завершення західноєвропейської класичної філософії даного напряму. Цілісно вона викладена в його Енциклопедії …   Філософський енциклопедичний словник

 • діалектика матеріалістична — складова частина марксистської філософії, що має два різновиди об єктивну діалектику і суб єктивну. Друга ґрунтується на першій. Основою Д. м. вважається наявність протилежностей у різних формах руху матерії (притягання і відштовхування в… …   Філософський енциклопедичний словник

 • ідеал — (від грецьк. ιδέα ідеал, першообраз) уявлення про найвищу досконалість, котра як взірець, норма і мета визначає спосіб і характер діяльності людини або соціальної групи. Вихідною засадою формування І. є усвідомлення суб єктом діяльності своїх… …   Філософський енциклопедичний словник

 • Гесле, Вітторіо — (1960, Мілан) нім. філософ. У 1977 1982 рр. студіював філософію, індологію, філологію в ун тах Ренсбурга, Тюбінгена, Бохума та Фрайбурга. В 1982 р. захист докт., в 1986 р. габілітаційної праці з філософії О. д 1988 р. асоційований проф. Нової… …   Філософський енциклопедичний словник

 • діяльність — форма активності, що характеризує здатність людини чи пов язаних з нею систем бути причиною змін у бутті. Ці зміни можуть стосуватися речового та енергетичного статусу об єктів або їх інформаційного потенціалу. Д. притаманні трансформація… …   Філософський енциклопедичний словник

 • ідея — (від грецьк. ιδέα початок, основа, першообраз) форма осягнення дійсності в думці, яка включає усвідомлення мети і способи подальшого пізнання й перетворення світу. За своєю логічною структурою І. є видом поняття. Відмінність І. від звичайного… …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.