Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

струва

 • 1 струва

  (си) be worth; deserve
  (има смисъл) be worth while
  струва си да прочетете тази книга this book is worth reading
  не си струваа отида там it's no use/good going there
  не си струва разноските it costs more than it is worth
  ншцо не струва it's not worth a bean/button/damn/farthing/fig/halfpenny/pin/straw/a pinch of salt
  * * *
  стру̀ва,
  стру̀ва си (възвр.) гл. be worth; deserve; ( има смисъл) be worth while; не си \струва! the game is not worth the candle; нищо не \струва it’s not worth a bean/pin/straw/a pinch of salt; \струва си да прочета тази книга this book is worth reading.
  * * *
  1. (има смисъл) be worth while: СТРУВА си да прочетете тази книга this book is worth reading 2. (си) be worth;deserve 3. не си СТРУВА разноските it costs more than it is worth 4. не си СТРУВАа отида там it's no use/good going there 5. ншцо не СТРУВА it's not worth a bean/button/ damn/farthing/fig/halfpenny/pin/straw/a pinch of salt

  Български-английски речник > струва

 • 2 струва си

  стру̀ва си,
  стру̀ва (възвр.) гл. be worth; deserve; ( има смисъл) be worth while; не си \струва си! the game is not worth the candle; нищо не \струва си it’s not worth a bean/pin/straw/a pinch of salt; \струва си си да прочета тази книга this book is worth reading.

  Български-английски речник > струва си

Look at other dictionaries:

 • струва си — словосъч. добро е, полезно е, чини, заслужава, заслужава си труда, струва си труда, има смисъл …   Български синонимен речник

 • струва ми се — гл. чини ми се, изглежда, изглежда ми, като че ли, види се, гаче ли, сякаш, вижда ми се, престорва ми се, оставам с впечатление, май че гл. мисля, смятам, предполагам гл. считам гл. по мое мнение, доколкото знам, според мен …   Български синонимен речник

 • не си струва — словосъч. не заслужава, дребна работа, нищожно, незначително, дреболия …   Български синонимен речник

 • заслужава — гл. струва си, добре е, чини, има смисъл, полезно е, струва си труда, заслужава си …   Български синонимен речник

 • Георгий Аспарухов (стадион) — Георгий Аспарухов …   Википедия

 • Список улиц Ростова-на-Дону — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/2 августа 2012. Пока процесс обсуждения не завершён, статью можно …   Википедия

 • види ми се — гл. вижда ми се, привижда ми се, струва ми се, виждам, забелязвам …   Български синонимен речник

 • види се — гл. вижда се, като че ли, май че, гаче ли, сякаш, тъй да се каже, струва ми се, чини ми се, може би, изглежда, вероятно, личи, явно е, ясно е, така ще е …   Български синонимен речник

 • вижда ми се — гл. види ми се, привижда ми се, струва ми се, виждам, забелязвам …   Български синонимен речник

 • влиза в работа — словосъч. годен, отива, подхожда, върши работа, използваем, употребим, подходящ, струва, бива го, чини, хваща място, на място е …   Български синонимен речник

 • гаче ли — словосъч. май че, като че ли, види се, тъй да се каже, чини ми се, струва ми се, сякаш, може би, изглежда …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.