Translation: from english

словесний

Look at other dictionaries:

 • словесний — а, е. 1) Прикм. до слово 1). 2) Який здійснюється за допомогою слів. || Який змальовується, передається за допомогою слова. || Текстовий (на відміну від музичного). || Не закріплений письмово; усний. Словесна обіцянка. 3) Стос. до словесності (у… …   Український тлумачний словник

 • словесний — [слове/снией] м. (на) еіному/ еі(‘)н ім, мн. еі(‘)н і …   Орфоепічний словник української мови

 • словесний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • словесний —   разумен …   Църковнославянски речник

 • вербальний — словесний, усний …   Словник синонімів української мови

 • розмова — (словесний обмін думками між ким н.), розмовляння, бесіда, мова, балачка, гутірка, балакання, перемова; діа[я]лог (між двома / кількома особами); інтерв ю (з метою оприлюднення) Пор. балаканина …   Словник синонімів української мови

 • вербальний — а, е, книжн. Такий, що стосується мови та мовлення; словесний. •• Верба/льна но/та дипл. рівнозначне усній заяві письмове повідомлення, дипломатична нота без підпису з менш важливих питань. Верба/льні контра/кти (уго/ди) договори, що укладаються… …   Український тлумачний словник

 • логотип — а, ч. Комбінація початкових букв, що являє собою скорочену назву якої небудь установи, підприємства, фірми і т. ін. (зазвичай у вигляді вензеля). || Постійний словесний, образотворчий або об ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами… …   Український тлумачний словник

 • метафоризувати — у/ю, у/єш, недок. і док., перех. Створювати словесний образ за допомогою метафори …   Український тлумачний словник

 • орнамент — у, ч. 1) мист. Оздоблювальний візерунок, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів або стилізованих рослинних чи тваринних мотивів. 2) перен. Елементи оздоблення мови, музичного твору і т. ін. Словесний орнамент …   Український тлумачний словник

 • розмова — и, ж. 1) Словесний обмін думками, відомостями і т. ін. між ким небудь. || Обмін думками, відомостями за допомогою міміки, жестів і т. ін. || заст., рідко. Діалог у літературному творі. || Чиї небудь слова, вислови; мова, розповідь. || Спосіб… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.