Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

скрит

 • 1 скрит

  hidden, concealed; screened
  (таен) secret
  (потаен) stealthy, furtive
  (за при-. чина) underlying
  физ., юр. latent
  скрит от хорските погледи hidden from view/observation
  скрит смисъл/значение an inner significance/meaning, a hidden/an implicit/an implied meaning, implication
  скрит страх a latent fear
  скрит враг a disguised enemy, a snake in the grass
  скрита тенденция/настроение undercurrent
  скрита заплаха a covert/latent threat
  скрита картина picture-puzzle
  скрита безработица concealed/disguised unemployment
  скрито съкровище a buried treasure, treasure-trove
  скрито състояние latency
  скрити възможности hidden/latent possibilities
  скрит способности dormant faculties
  скрити сили hidden forces, latent powers
  скрити подбуди ulterior motives
  най- скрити кътища the furthest recesses
  скрит съм в земята lie hidden within the earth, няма скрито покрито it is all fair, it is open and above board
  * * *
  мин. страд. прич. (и като прил.) hidden, concealed, screened; ( таен) secret; ( потаен) stealthy, furtive; (за причина) underlying; ( непроявил се) dormant; физ., юр. latent; \скрит враг disguised enemy, snake in the grass; \скрит смисъл/значение inner significance/meaning, hidden/implicit/implied meaning, implication; \скрита безработица concealed/disguised unemployment; \скрита заплаха covert/latent threat; \скрита тенденция/настроение undercurrent; \скрити възможности hidden/latent possibilities; \скрити подбуди ulterior motives; \скрити способности dormant faculties; \скрито съображение ulterior reason; • нищо не остава \скрито murder will out; няма \скрито покрито it is all fair, it is open and above board.
  * * *
  hidden: скрит possibilities - скрити възможности; clandestine; covert: a скрит danger - скрита опасност; deep ; dormant; furtive ; insidious; potential ; privy {praivi}; recondite; reticent; sneaking (за чувства): скрит pride - скрита гордост; secret (таен)
  * * *
  1. (за при-. чина) underlying 2. (непроявил се) dormant 3. (потаен) stealthy, furtive 4. (таен) secret 5. hidden, concealed;screened 6. СКРИТ враг a disguised enemy, a snake in the grass 7. СКРИТ от хорските погледи hidden from view/observation 8. СКРИТ смисъл/ значение an inner significance/meaning, a hidden/an implicit/an implied meaning, implication 9. СКРИТ способности dormant faculties 10. СКРИТ страх a latent fear 11. СКРИТ съм в земята lie hidden within the earth, няма СКРИТо покрито it is all fair, it is open and above board 12. СКРИТa безработица concealed/disguised unemployment 13. СКРИТa заплаха a covert/latent threat 14. СКРИТa картина picture-puzzle 15. СКРИТa тенденция/настроение undercurrent 16. СКРИТo съкровище a buried treasure, treasure-trove 17. СКРИТo състояние latency 18. СКРИТи възможности hidden/latent possibilities 19. СКРИТи подбуди ulterior motives 20. СКРИТи сили hidden forces, latent powers 21. най-СКРИТи кътища the furthest recesses 22. нищо не остава СКРИТо murder will out 23. физ., юр. latent

  Български-английски речник > скрит

 • 2 скрит

  countersunk
  геол.
  hidden
  ulterior

  Български-Angleščina политехнически речник > скрит

 • 3 скрит

  hidden

  Български-английски малък речник > скрит

Look at other dictionaries:

 • скрит — прил. скришен, скритен, укрит, прикрит, закрит, позакрит прил. скътан, прикътан, запазен, закътан, потулен, спотулен, затулен, спотаен, покрит, притаен, притулен, забутан, дянат, мушнат, тикнат, вдън земя прил. таен, потаен, анонимен, невидим,… …   Български синонимен речник

 • скрит план — словосъч. интрига, заговор, комплот …   Български синонимен речник

 • Мир-Кольцо — Ringworld Жанр: Научная фантастика, роман Автор: Ларри Нивен Язык оригинала: английский Год написания: 1970 …   Википедия

 • Брейтенбах, Брейтен — Брейтен Брейтенбах, 2009 Брейтен Брейтенбах (африкаанс …   Википедия

 • анонимен — прил. безименен прил. таен, скрит, неизвестен, невидим …   Български синонимен речник

 • безвестен — прил. неизвестен, незнаен, прикрит, таен, скрит, изчезнал …   Български синонимен речник

 • безименен — прил. анонимен прил. незнаен, неизвестен, скрит, таен прил. неименуван, ненаименуван, безимен …   Български синонимен речник

 • вътрешен — прил. свой, ближен, приближен прил. интимен, личен, душевен, таен, скрит, секретен прил. местен, локален …   Български синонимен речник

 • дискретен — прил. скрит, поверителен, доверителен, секретен, таен прил. резервиран, сдържан, затворен прил. благоразумен, внимателен, предпазлив прил. спокоен, мирен, тих, кротък, хрисим, скромен, непретрупан, обикновен …   Български синонимен речник

 • доверителен — прил. поверителен, таен, скрит, секретен прил. интимен, съкровен …   Български синонимен речник

 • енигматичен — прил. тайнствен, мистериозен, загадъчен, таен, скрит, прикрит, неразрешим, неотгадаем, неразгадаем, мъчен, труден, проблематичен, несигурен, съмнителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.