Translation: from bulgarian

с човешки

Look at other dictionaries:

 • човешки — прил. кротък, добър, благ, състрадателен, снизходителен, бащински, човеколюбив …   Български синонимен речник

 • човешки организъм — словосъч. организъм, тяло …   Български синонимен речник

 • Aegean Macedonians — ethnic group group= Aegean Macedonians Егејски Македонци Egejski Makedonci poptime= 150,000 200,000 region2 = flagcountry|Macedonia pop2 = 52,000 72,000 (est.) ref2 = lower| cite book title= Macedonia Its Disputed History last= Simpson first=… …   Wikipedia

 • Southwestern Bulgarian dialects — The Southwestern Bulgarian dialects are a group of Bulgarian dialects which are located west of the yat boundary and are part of the Western Bulgarian dialects. The range of the Southwestern dialects on the territory of Bulgaria includes most of… …   Wikipedia

 • стока — общо название на домашните животни (Да дам на стоката. да дам на животните да ядат); животните са на особена почит в Резервата, те осигуряват относителната независимост на обитателите, затова ги кръщават с човешки имена и когато ги колят,… …   Речник на Северозападния диалект

 • добродетелен — прил. добър, благодетелен, благороден, човешки, честен, безкористен, съвестен, благонравен, високонравствен, нравствен, морален …   Български синонимен речник

 • добър — прил. благ, мек, хрисим, смирен, снизходителен, състрадателен, милостив, отзивчив, човешки, добродушен, бащински прил. добряк, наивник, доверчив прил. доброкачествен, хубав, харен, както трябва, като хората прил. благоприятен, полезен, доходен,… …   Български синонимен речник

 • както трябва — словосъч. като хората, прилично, възпитано, пристойно, добре, разумно, умно, по човешки словосъч. естествено, нормално, правилно словосъч. както му е редът, с право словосъч. много, здравата, хубавичко …   Български синонимен речник

 • като хората — словосъч. прилично, както трябва, както подобава, за пред хората, добре, пристойно, възпитано, по човешки …   Български синонимен речник

 • людски — прил. хорски, човешки прил. чужд, не свой, далечен …   Български синонимен речник

 • организъм — същ. същество, тяло, туловище, корпус същ. физика, характер, нрав същ. човешки организъм …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.