Translation: from bulgarian

рязко

Look at other dictionaries:

 • рязко — нар. кратко, внезапно, преждевременно нар. решително, категорично, без заобикалки, направо …   Български синонимен речник

 • рязко свирене — словосъч. гърмене, тръбене, трясък, рев …   Български синонимен речник

 • дръпвам рязко — словосъч. тласкам, хвърлям, правя рязко движение, трепвам …   Български синонимен речник

 • правя рязко движение — словосъч. тласкам, дръпвам рязко, хвърлям, трепвам …   Български синонимен речник

 • тласкам — гл. блъскам, бутам, лашкам, удрям, напъвам, силя, насилвам, наблягам, натискам, напирам, буторясвам, избутвам, изтласквам, изтиквам, тикам, движа, местя, мърдам гл. мятам, отмятам, отхвърлям, хвърлям гл. подбуждам, подтиквам, насочвам гл.… …   Български синонимен речник

 • трепвам — гл. потрепервам, стряскам се, сепвам се гл. изплашвам се, изненадвам се гл. пробуждам се, опомням се, идвам на себе си гл. колебая се, дърпам се, губя кураж, уплашвам се гл. свивам се, дръпвам се гл. тласкам, дръпвам рязк …   Български синонимен речник

 • хвърлям — гл. мятам, захвърлям, запращам, лашкам, джасвам, изхвърлям, прехвърлям, премятам, отпращам гл. стоварвам, струпвам, нахвърлям, наджасвам гл. отмятам, отхвърлям, отблъсквам гл. тръшкам, удрям, блъскам гл. блъсвам, тръшвам, събарям гл …   Български синонимен речник

 • без заобикалки — словосъч. направо, пряко, непосредствено, директно, право в очите словосъч. открито, прямо словосъч. решително, категорично, рязко …   Български синонимен речник

 • безпрекословно — нар. без противоречие, безусловно, категорично, рязко, без възражение, абсолютно, заповедно, повелително нар. безропотно, смирено нар. буквално, точно, напълно …   Български синонимен речник

 • внезапно — нар. ненадейно, изневиделица, непредвидено, изведнъж, бързо, тутакси, незабавно, на часа, завчас, мигновено, стремително, светкавично нар. неочаквано, незабелязано, неусетно нар. кратко, рязко, преждевременно …   Български синонимен речник

 • гърмене — същ. рязко свирене, тръбене, трясък, рев …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.